• Podaj mi ruku a pomôž...

  ...a žiaci našej školy naozaj pomohli. Priniesli to, čo mohli. Niekto deku, paplón, niekto uterák, či krmivo. V piatok 7.12. sme zbierku vďaka pani učiteľke Szitankovej odviezli do Fiľakova. V sobotu sa desať žiakov našej školy s pani učiteľkami Bagačkovou a Majerčíkovou  vybrali na Deň otvorených dverí do  útulku pre psíkov  Šťastné labky. Zaslúžia si veľké ĎAKUJEM, pretože vymenili teplo postele za sychravé a upršané počasie, aby urobili radosť opusteným psíkom. Zopár z nich aj vyvenčili, nachovali dobrotami, že len tak od radosti krútili chvostíkmi. Pozdravujeme staručkého Deda, kučeravú Mili a prítulného Frankieho. Želáme im, aby čoskoro našli svojho človeka. Takého, ktorý im dá lásku, starostlivosť a všetko to, čo psík potrebuje. Oni im to určite vrátia.

 • Čo nás čaká v decembri

  Nájdete na podstránke PRIPRAVUJEME

 • Memoriál Zlatice Oravcovej "Pamodaj šťastia rozprávka"

  V piatok dopoludnia sme sa všetci preniesli do rozprávkového sveta P.E. Dobšinského, ktorého rozprávky boli hlavnou témou V. ročníka Memoriálu Zlatice Oravcovej. Tri citróny, Zlatovkáska, Trojruža, O troch grošoch, Zlatá priadka a mnoho iných rozprávok bojovalo v hlasovaní o najlepšie fotografické spracovanie. Výhercov iste potešili knihy rozprávok od Dobšinského. Nikoho nenechal chladným príbeh Marušky z rozprávky Soľ nad zlato, ktorú nám zahrali divadelníci zo ZUŠ v Rimavskej Sobote a ukrajinská rozprávka o prešibanej líške a bocianovi v podaní Mášenky a Káti. Spoločne s pozvanými hosťami z domova sociálnych služieb, Matice slovenskej, rodičmi a starými rodičmi sa každý na chvíľku stal rozprávkovou postavou vo svete, kde dobro vždy víťazí nad zlom a láska vždy vyhrá nad nenávisťou.Ochota a usilovnosť všetkých, čo dnešné podujatie pripravili, svedčí o tom, že v každom z nás je stále kúsok rozprávkového srdca.

 • Beseda s Michalom Hvoreckým

  Dňa 16.11.2018 sa v kultúrnom dome uskutočnila beseda so spisovateľom Michalom Hvoreckým o jeho knihe Naum, ktorej sa zúčastnili žiaci a učitelia základných a stredných škôl. Na besede sa debatovalo o spisovateľovej inšpirácii pri písaní jednotlivých poviedok. Napríklad poviedka Návrat  na Dunaj bola inšpirovaná jeho osobným zážitkom. Aj ostatné poviedky sú inšpirované témami ako sú láska, smrť a ťažké životné situácie. Pre mňa bola debata veľmi zaujímavá a poučná.

  Autor : Norbert Hanáček, žiak 9. ročníka školy

 • 5. ročník Memoriálu Zlatice Oravcovej

  V piatok 23. 11. 2018 sa uskutoční 5. ročník Memoriálu Zlatice Oravcovej s názvom Pamodaj šťastia, rozprávka. Bude venovaný Pavlovi Dobšinskému a jeho rozprávkam. Žiaci prečítali rozprávky, nafotili ich a odprezentujú ich v piatok tento týždeň. Názvy rozprávok s možnosťou hlasovania nájdete na našom facebooku.

 • TESTOVANIE 5

  Celoslovenské testovanie piatakov z matematiky a slovenského jazyka a literatúry sa uskutoční v stredu 21.11.2018. V našej škole prebehne papierovou formou v V. triede.

 • Exkurzia do Osvienčimu

  Nie je nič strašnejšie, ako keď ľudia ubližujú ľuďom. Mohli sme to vidieť, a doslova aj cítiť, v koncentračnom tábore Osvienčim v Poľsku. Všetkých sa nás hlboko dotkli tragické osudy väzňov, ktorí tam trpeli a zahynuli.Česť ich pamiatke!

 • Celoštátne kolo súťažnej prehliadky Festival vedy a techniky

  Od stredy 7.11. do piatku 9.11. 2018 žiak 9. ročníka Miroslav Szepessy predstavoval svoj projekt v celoštátnej súťažnej prehliadke Festivalu vedy a techniky AMAVET na výstavisku Incheba v Bratislave. Medzi viac ako osemdesiat slovenských a zahraničných projektov postúpil z krajského kola z Banskej Bystrice.Sme veľmi hrdí, že reprezentoval nielen seba, ale aj našu školu.

 • DOBŠINSKÉHO ROZPRÁVKOVÝ GEMER

   

  Vo štvrtok 25. októbra 2018 sa v priestoroch Mestského kultúrneho strediska uskutočnilo vyhodnotenie XVIII. ročníka literárnej autorskej súťaže "DOBŠINSKÉHO ROZPRÁVKOVÝ GEMER".
  V obidvoch kategóriách autorské práce našich žiakov zožali úspech. V I. kategórii získala Zuzana Kubičeková 2. miesto, v II. kategórii Miroslav Szepessy 2. miesto a Tamara Šofranková 3. miesto. Všetkým, aj neoceneným, srdečne blahoželáme.

  Ich práce si môžete prečítať v záložke Práce žiakov.

 • Festival vedy a techniky AMAVET

  V piatok 19.októbra sa v Spojenej škole v Kremničke uskutočnilo krajské kolo Festivalu vedy a techniky pre Banskobystrický kraj, pod záštitou AMAVET - Asociácie pre mládež, vedu a techniku v spolupráci s Klubom AMAVET. Našu školu úspešne reprezentoval Miroslav Szepessy, žiak 9. ročníka. Je jedným z postupujúcich na celoštátne kolo, ktoré sa uskutoční v novembri v Bratislave. Všetci mu srdečne gratulujeme a držíme palce.

   

 • OZNAM O RIADITEĽSKOM VOĽNE

   

  Riaditeľ školy oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z.

   

   

  p o s k y t u j e

   

     z prevádzkových dôvodov

   

  žiakom Evanjelickej základnej školy Zlatice Oravcovej, Daxnerova 42,  979 01 Rimavská Sobota

   

  riaditeľské voľno dňa 29. októbra 2018.

   

 • Poďakovanie za úrody Zeme

  Piatok sa v našej škole niesol v duchu poďakovania za úrody zeme. Spolu so sestrou spirituálkou sme za všetky plody zeme poďakovali na službách Božích. Potom sa žiaci I. stupňa podelili do skupín a pracovali v tvorivých workshopoch. Prípravu miešaných nápojov z ovocia a ovocných štiav im prišli predviesť žiaci zo SOŠOS z Rimavskej Soboty. Krásne krabičky a obrázky vytvorené servítkovou metódou spolu s deťmi vyrábala pani Lendvorská, lektorka z GMOS Rimavská Sobota.

 • Bronzový Filip

  V sobotu 6. októbra sa  konal 15. ročník Grand Prix mesta Považská Bystrica  žiakov v jude. Zúčastnilo sa ho viac ako 400 športovcov zo siedmich krajín Európy.  Náš žiak - šiestak Filip Ďurčo získal v tejto silnej konkurencii vo váhovej kategórii do 30 kg krásne 3. miesto. Blahoželáme a želáme veľa ďalších úspechov.

 • POZVÁNKA

  Vážení rodičia!

  Pozývame vás na celoškolské rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 19.9.2018 ( v stredu) o 16:00 v školskej kaplnke na 2. poschodí. Po ňom budú nasledovať triedne rodičovské združenia.

 • Ponuka záujmových útvarov

  V tomto školskom roku začnú krúžky pracovať od pondelka 1. októbra.

  Žiaci si môžu vybrať z tejto ponuky :

  1. stupeň:

  Florbal                          vedie Juraj Šándor

  Šikovníček                    vedie Mgr. Stanislava Szitanková

  American english club  vedie Caleb Ranum

  Ruka v ruke                  vedie Mgr. Valéria Bagačková

  Loptové hry                  vedie Mgr. Michal Mišanko

  Spoločenské hry          vedie PhDr. Boris Mauer

   

  2. stupeň :

  Napredujeme v slovenčine   vedie Mgr. Lucia Sélešová

  Príroda a svet okolo nás      vedie Mgr. Beáta Fulöpová

  Príprava  na M9                   vedie Mgr. Beáta Fulöpová

  Reportér                              vedie Mgr. Miroslav Dedinský

  American english club          vedie Caleb Ranum

   

   

   

   

   

   

 • Slávnostný začiatok školského roka 2018/2019

   

  Vážení rodičia, milí žiaci,

  brány Evanjelickej základnej školy Zlatice Oravcovej sa otvoria 3. septembra 2018 o 8:00 hodine. Po zvítaní s triednymi učiteľmi a spolužiakmi  sa spoločne poberieme do Evanjelického kostola a.v. v Rimavskej Sobote na slávnostné školské služby Božie.

 • Slávnostné ukončenie školského roka 2017/2018

  29. júna 2018 sme slávnostnými službami Božími v Evanjelickom kostole a.v. v Rimavskej Sobote ukončili školský rok 2017/2018. Duchovný správca školy Mgr. Ondrej Majling poďakoval Pánu Bohu za požehnanie počas celého  školského roku. Po kázni slova Božieho zaspieval školský spevokol pod vedením Mgr. Gabriely Rufusovej za doprovodu PhDr. Borisa Mauera. Pán riaditeľ školy Mgr. Radomír Leicher poďakoval žiakom, učiteľom a všetkým zamestnancom za  vykonanú prácu a odmenil najlepšieho žiaka školy - Miroslava Szepessyho, ktorý nás reprezentoval na celoštátnom kole biologickej olympiády  v Bratislave.

  Najlepších žiakov tried odmenili triedni učitelia. Za výborný prospech, správanie, dochádzku a reprezentáciu školy získali ocenenie  títo žiaci : Oliver Hetveš, Simona Szitanková, Sebastián Torma, Jana Čuková, Zuzana Kubičeková, Alexandra Bozoóvá, Veronika Tóthová, Tamara Šofranková, Adrian Varga, Radoslav Hudec. Za nezištnú pomoc spolužiakom sa poďakovala pani učiteľka Mgr. Valéria Bagačková  žiakom IV. triedy Janke Čukovej, Martinovi Horváthovi, Lukášovi Moncoľovi a Tamarke Bartošovej.

  S deviatakmi sa rozlúčil triedny učiteľ Mgr. Miroslav Dedinský veršami z KNIHY ŽALMOV. Za deviatakov sa prítomným prihovorili Mário Koóš a rozlúčkové slová Ľuboša Genyu nám prečítala Mgr. Beáta Fulöpová.

  Po záverečnej  piesni  Zbohom si dajme priatelia, sme sa rozišli do tried a s vysvedčením na prázdniny.

   

   

 • História a súčasnosť Zvolenského zámku - výlet III. ročníka

 • Filip opäť víťaz

  Filip Ďurčo, žiak V. triedy našej školy, pokračuje vo víťaznom ťažení. Po úspechu na Majstrovstvách mesta Rimavská Sobota v jude získal ďalšie prvenstvo - na Medzinárodnom turnaji v jude v Poľsku v kategórii do 30 kg. Filipovi srdečne blahoželáme a želáme veľa ďalších úspechov!

strana:

Novinky

Kontakt

 • Evanjelická základná škola Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote
  Daxnerova 42, 979 01 Rimavská Sobota
 • +421 047 5631127
  0910 826 269 - riaditeľ školy
  0911 826 269 - riaditeľstvo, resp. ekonomický úsek školy


  Školská jedáleň - pre vyhlasovanie žiakov z obedu
  047/ 5622281
  0915 959 472

Fotogaléria