• PREVZATIE SAMOTESTOV (AG) - USMERNENIE

      13. 9. 2021

      Vážení rodičia a zákonní zástupcovia.

      AG samotesty, ktoré ste si objednali sa budú na našej škole vydávať v nasledovných termínoch:

      14. 09. 2021 (utorok) od 07:15 hod. do 08:30 hod.

      14.09.2021 (utorok) od 12:30 hod. do 15:30 hod.

      Vydanie AG samotestov bude zabezpečené vo vestibule školy. Za žiaka môže testy vyzdvihnúť len jeden zo zákonných zástupcov, prevzatie potvrdí podpísaním preberacieho protokolu triedy, na základe preukázania sa dokladom totožnosti. Zákonný zástupca môže vstúpiť do budovy len na čas nevyhnutný na účely prevzatia testov, pričom je potrebné dodržať R-O-R.

     • Ponuka krúžkov

      9. 9. 2021

      Vážení rodičia, milí žiaci, aj v tomto školskom roku vám ponúkame zmysluplné, náučné a zábavné prežitie voľného času v školských záujmových útvaroch. Aby sme zamedzili miešaniu žiakov v tejto náročnej hygienicko-epidemiologickej situácii, každej triede ponúkame jeden krúžok. Vzdelávacie poukazy budú odovzdané žiakom dňa 10.09.2021.

     • Začiatok školského roka 2021/2022

      4. 9. 2021

      “Buďte zmenou, ktorú chcete vidieť vo svete.”

      Citát, ktorý pán riaditeľ položil za základné motto tohto školského roka. Veľká zmena nastala hlavne pre našich nových prváčikov, ktorí z materských škôl nastúpili na vyšší level - do školských lavíc. Zmenou tiež prešli niektoré priestory školy a zmenení, trochu vyrastení a o pár mesiacov starší, prišli aj ostatní žiaci. Pán riaditeľ nás všetkých vyzval k zmene a hlavne k tomu, aby sme sa zmeny nebáli.Držme si teda palce, aby všetky zmeny viedli len k pozitívnym výsledkom a všetka snaha smerovala k zlepšeniu osobného a školského života.Prajeme všetkým žiakom a zamestnancom veľa zdravia a úspešný nový školský rok. Rodičom za dôveru, ktorú vložili do našich rúk, keď nám zverili svoje deti, aby sa stali súčasťou aj našej rodiny v Evanjelickej základnej škole Zlatice Oravcovej.

     • Čo je v škole nové?

      4. 9. 2021

      Vo štvrtok 2. septembra sa po dvoch mesiacoch oddychu a leňošenia opäť uvidíme v škole vo Vašich triedach, na chodbách, v PC učebni, kaplnke, jedálni, či v šatniach. Kým ste vy čerpali čerstvé sily do nového školského roka, v škole sa nezaháľalo a aj napriek tomu, že nepatríme medzi 144 vybratých “projektových” škôl, sme sa do našich priestorov snažili priniesť niečo nové a zaujímavé. Prváčikovia sa môžu tešiť na svoju krásnu prvú triedu, čítaniachtiví knihomoli na úplne novú chill-out zónu na 1. poschodí. Pevne tiež dúfame, že už sa nikto nepomýli a “nevtrhne” na nesprávnu toaletu, pretože už pri dverách zistí, na ktorú vstupuje 🙂Vstupná hala bude odteraz miestom poskytujúcim informácie, zobrazujúce sa na elektronickej nástenke. Novým a najoriginálnejším prírastkom na vyučovanie informatiky, ale nielen na to, je úplne nová 3D tlačiareň. S čerstvými silami sa tiež pustíme do projektu s

     • Začiatok školského roka 2021/2022

      27. 8. 2021

      Vážení rodičia, milí žiaci!

      Brány našej školy v školskom roku 2021/2022 sa otvoria vo štvrtok 2. septembra 2021 ráno o 7:45.

      Pri prvom stretnutí na začiatku nového roku prosíme zákonných zástupcov o písomné Vyhlásenie o bezpríznakovosti, ktoré rodič pošle prostredníctvom edupage alebo žiak odovzdá v papierovej podobe pri vstupe do budovy školy. Po krátkom zvítaní spolužiakov a učiteľov spoločne pôjdeme do Evanjelického kostola a.v. v Rimavskej Sobote, kde sa uskutočnia slávnostné školské služby Božie.

  • Prihlásenie

  • ZvoneniE

   Streda 22. 9. 2021
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Evanjelická základná škola Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote
   • eskola@rsnet.sk
   • +421 047 5631127 0910 826 269 - riaditeľ školy 0911 826 269 - riaditeľstvo, resp. ekonomický úsek školy Školská jedáleň - pre vyhlasovanie žiakov z obedu 047/ 5622281 0915 959 472
   • Daxnerova 42, 979 01 Rimavská Sobota
   • 37955942
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje