Základné údaje o škole Trochu z histórie Nová podstrana

0 škole

Základné údaje o škole

Názov školy:                   Evanjelická základná škola Zlatice Oravcovej

Adresa školy:                  Daxnerova 42, 979 01 Rimavská Sobota

IČO školy:                        37955942

Telefónne číslo:              047/5631127

Internetová adresa:            www.ezsrs.edupage.org 

Elektronická adresa:        eskola@rsnet.sk 

Zriaďovateľ:                    Rimavský seniorát ECAV na Slovensku          

Adresa zriaďovateľa:     Klenovčok 57, 980 55 Klenovec

IČO zriaďovateľa:           31925570

 

 

Vedúci zamestnanci školy

 

Funkcia:                                                 Meno,priezvisko, titul                         

Riaditeľ školy:                                       Radomír Leicher, Mgr.

Zástupca riaditeľa školy:                       Katarína Mišanková, Ing.                      

Duchovná správkyňa školy:                Viktória Lisáková,  Mgr.                         

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Evanjelická základná škola Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote
    Daxnerova 42, 979 01 Rimavská Sobota
  • +421 047 5631127
    0910 826 269 - riaditeľ školy
    0911 826 269 - sekretariát školy


    Školská jedáleň 047/ 5622281 pre vyhlasovanie žiakov z obedu

Fotogaléria