Základné údaje o škole Trochu z histórie Nová podstrana

0 škole

Základné údaje o škole

Názov školy:                   Evanjelická základná škola Zlatice Oravcovej

Adresa školy:                  Daxnerova 42, 979 01 Rimavská Sobota

IČO školy:                        37955942

Telefónne číslo:              047/5631127

Internetová adresa:            www.ezsrs.edupage.org 

Elektronická adresa:        eskola@rsnet.sk 

Zriaďovateľ:                    Rimavský seniorát ECAV na Slovensku          

Adresa zriaďovateľa:    Cukrovarská 43 979 01 Rimavská Sobota

IČO zriaďovateľa:           31925570

 

 

Vedúci zamestnanci školy

 

Funkcia:                                                 Meno,priezvisko, titul                         

Riaditeľ školy:                                       Radomír Leicher, Mgr.

Zástupca riaditeľa školy:                       Katarína Mišanková, Ing.                      

Duchovný správca školy:                     Ondrej Majling Mgr.                         

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Evanjelická základná škola Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote
  Daxnerova 42, 979 01 Rimavská Sobota
 • +421 047 5631127
  0910 826 269 - riaditeľ školy
  0911 826 269 - riaditeľstvo, resp. ekonomický úsek školy


  Školská jedáleň - pre vyhlasovanie žiakov z obedu
  047/ 5622281
  0915 959 472

Fotogaléria