Zoznam tried

Názov
špeciálna Triedny učiteľ Ing. Katarína Mišanková
prvá Triedny učiteľ Mgr. Katarína Sojková
druhá Triedny učiteľ Mgr. Stanislava Szitanková
tretia Triedny učiteľ Mgr. Milica Bojnová
štvrtá Triedny učiteľ Mgr. Valéria Bagačková
piata Triedny učiteľ Mgr. Lucia Sélešová
šiesta Triedny učiteľ Mgr. Beáta Fülöpová
siedma Triedny učiteľ Mgr. Martin Balló
ôsma Triedny učiteľ Mgr. Beáta Fülöpová
deviata Triedny učiteľ Mgr. Miroslav Dedinský

© aScAgenda 2018.0.1065 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 21.09.2017

Novinky

Kontakt

  • Evanjelická základná škola Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote
    Daxnerova 42, 979 01 Rimavská Sobota
  • +421 047 5631127
    0910 826 269 - riaditeľ školy
    0911 826 269 - sekretariát školy


    Školská jedáleň 047/ 5622281 pre vyhlasovanie žiakov z obedu

Fotogaléria