Zoznam tried

Názov
špeciálna Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Katarína Mišanková
prvá Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Stanislava Szitanková
druhá Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Katarína Sojková
tretia Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Valéria Bagačková
štvrtá Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lucia Sélešová
piata Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Beáta Fülöpová
šiesta Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Martin Balló
siedma Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Milica Bojnová
ôsma Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Miroslav Dedinský
deviata Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Beáta Fülöpová

© aScAgenda 2017.0.1050 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 28.06.2017

Novinky

Kontakt

  • Evanjelická základná škola Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote
    Daxnerova 42, 979 01 Rimavská Sobota
  • +421 047 5631127
    0910 826 269 - riaditeľ školy
    0911 826 269 - sekretariát školy


    Školská jedáleň 047/ 5622281 pre vyhlasovanie žiakov z obedu

Fotogaléria