Zoznam tried

Názov
špeciálna Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Katarína Mišanková
prvá Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Stanislava Szitanková
druhá Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Katarína Sojková
tretia Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Valéria Bagačková
štvrtá Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Milica Bojnová
piata Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lucia Sélešová
šiesta Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lucia Sélešová
siedma Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Miroslav Dedinský
ôsma Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Beáta Fülöpová
deviata Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Beáta Fülöpová

© aScAgenda 2019.0.1146 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.01.2019

Novinky

Kontakt

 • Evanjelická základná škola Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote
  Daxnerova 42, 979 01 Rimavská Sobota
 • +421 047 5631127
  0910 826 269 - riaditeľ školy
  0911 826 269 - riaditeľstvo, resp. ekonomický úsek školy


  Školská jedáleň - pre vyhlasovanie žiakov z obedu
  047/ 5622281
  0915 959 472

Fotogaléria