Voľné miesta na našej škole

V prípade záujmu nás prosím kontaktujte: eskola@rsnet.sk alebo +421 047 5631127 0910 826 269 - riaditeľ školy 0911 826 269 - sekretariát školy Školská jedáleň 047/ 5622281 pre vyhlasovanie žiakov z obedu alebo Kontakt

 
Pozícia:

učiteľ/ka pre primárne vzdelávanie - I. stupeň ZŠ   Mám záujem

Úväzok:plný
Dátum nástupu:1.9.2016
Požiadavky:Kvalifikačné predpoklady :
- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v súlade s prílohou 1, časť VII. Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch.

Iné predpoklady a výhody :
- PC zručnosti (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint) na úrovni pokročilý
- osobnostné i profesionálne hodnoty opierajúce sa o kresťanské princípy
- skúsenosti s pomocou a prácou v kresťanskom spoločenstve

Ponúkame :
- prácu a možnosť sebarealizácie v dynamickom a progresívnom kolektíve pracovníkov
- priestor pre ďalší odborný rast

Požadované doklady :
- žiadosť o prijatie do zamestnania
- profesijný životopis
- overené doklady o dosiahnutom vzdelaní
- ostatné doklady preukazujúce spĺňanie uvedených podmienok
- súhlas na použitie osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Žiadosti možno zasielať :
- poštou na adresu riaditeľstva školy
- elektronicky : eskola@rsnet.sk

Termín zasielania žiadostí: do 26.2.2016

Pravdepodobný termín výberového konania: 7.3.2016
 

Novinky

Kontakt

  • Evanjelická základná škola Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote
    Daxnerova 42, 979 01 Rimavská Sobota
  • +421 047 5631127
    0910 826 269 - riaditeľ školy
    0911 826 269 - sekretariát školy


    Školská jedáleň 047/ 5622281 pre vyhlasovanie žiakov z obedu

Fotogaléria