• 11. 7. 2017

  Do galérie international meeting boli pridané fotografie.

 • International meeting

  Medzinárodné stretnutie v našej škole

  Som veľmi rád, že sme sa na pôde našej školy stretli s kolegami z Turecka  🇹🇷 ,Lotyšska 🇱🇻 a Slovenska🇸🇰. Toto sympózium bolo zamerané na prezentácie našich školských i mimoškolských aktivít a vynikajúcich výsledkov našich žiakov. O činnosti  štátnej školskej inšpekcie  porozprával zahraničným kolegom Mgr. Zoltán Leicher. Ďakujem Mgr.Beate Fülöpovej(ezszo), Ing. Kataríne Mišankovej(ezszo), Mgr.Valérii Bagačkovej(ezszo), Mgr.Zoltánovi  Leicherovi (SSI) a Mgr.Judite Hercegovej (zs s ms ozdany). RL

  International meeting @ Evanjelická základná škola Zlatice Oravcovej.

  I'm so happy for this very special meeting with our colleagues from Turkey 🇹🇷 , Latvia 🇱🇻 and Slovakia 🇸🇰 This symposium was about our activities, great results of our pupils, after school activities, State School Inspection in Slovakia and more. Thanks to Mgr.Beata Fülöpová (ezszo), Ing.Katarína Mišanková (ezszo), Mgr.Valéria Bagačková (ezszo), Mgr.Zoltán Leicher (SSI) and Mgr.Judita Hercegová (zs s ms ozdany).

  RL

 • Úspechy našich žiakov v školskom roku 2016/2017

  1. Dobšinského rozprávkový Gemer  Miroslav Szepessy - 1. miesto v kategórii  6. a 7. ročník
  2. Medzinárodná informatická súťaž i – bobor - máme  22  úspešných riešiteľov, v kategórii  Bobrík 1. miesto získala Zuzana Kubičeková, v kategórii Benjamín 1.miesto  Miroslav Szepessy, v kategórii Kadet 1. miesto Nikoleta Hegedüsová
  3. Školské kolo geograf. olympiády – 1. miesto získal Lukáš  Ferenc a Peter Zajden
  4. Školské kolo olympiády z anglického jazyka v kategórii  A1 – Miroslav Szepessy, v kategórii B1 – Nikoleta Hegedüsová
  5. Školské kolo dejepisnej olympiády – 1. miesto v kategórii C Zoltán Kovács a 1. miesto v kategórii D Lukáš Ferencz
  6. Okresné kolo biologickej olympiády – kategória E  zoológia 1. miesto v okresnom kole  Lucia Mravcová, účasť v krajskom kole. 3. miesto Ondrej Beňo, 4. miesto Martin Kováč
  7. Okresné kolo biologickej olympiády – projektová časť – 1. miesto v kat. D Miroslav Szepessy a 1. miesto v kat. D Tamara Šofranková
  8. Okresné kolo biologickej olympiády – kategória F1. miesto Čuková, Kubičeková, P. Moncoľ, I. Šustek, P. Némethová
  9. Okresná súťaž Deň vody – štvrtáci  získali 2. miesto
  10. Hravo ži zdravo – piataci - 3. miesto v kraji
  11. Recyklohry – zapojili sa siedmaci a tretiaci – za získané body sme kúpili mikrofóny
  12. Skús pokus – celoslovenská prehliadka chemických videí – deviataci
  13. Zelený les – fotografická celoslovenská súťaž vo Zvolene  - zapojili žiaci 2. stupňa A. Bozóová, J. Balciar, R. Czetner, M. Szepessy
  14. Literárna prehliadka Zlatá krajina – cenu spisovateľky Marty Hlušíkovej  získala  Alexandra Bozóová
  15. . Školské kolo pytagoriády – úspešní riešitelia –Čuková, V. Hudec, L.  Ferenczová, L. Ferencz, M. Szepessy 
  16. Matematická súťaž MAKS – Hegedüsövá, Kele, Balciar, Torpiš, Bozóová
  17.  Klokan pre 1. stupeň – najviac bodov Kubičeková Lucia
  18.  Celoslovenská spevácka súťaž Duchovná pieseň v Martine – bronzové pásmo získali Zuzana Kubičeková, Simona Szitanková
  19.  Zdravotnícke súťaže  Mladý záchranár  I. st. 2. miesto, Baby program 1. a 2. stupeň tiež 2. miesto.   Blahoželáme úspešným žiakom  a ďakujeme pedagógom za prípravu.
 • Slávnostné ukončenie školského roku 2016/2017

  Školský rok  2016/2017 sme  ukončili v  dôstojnej atmosféra Evanjelického kostola a.v.  v Rimavskej Sobote. Ďakovali sme, odmeňovali, lúčili sa. Lúčili sme sa s americkým lektorom Joshom D. Chamberlinom, ktorý v tomto školskom roku vyučoval predmet konverzácia v anglickom jazyku a v popoludňajších hodinách viedol American english club. Lúčili sme sa so žiakmi, odchádzajúcimi na stredné školy.  Krásnymi slovami učiteľov i žiakov dojal deviatak Zoltán Kovács. Odmeňovali sme  žiakov, ktorí sa zodpovedne pripravovali na vyučovanie a reprezentovali školu na školských, okresných, krajských i celoslovenských súťažiach. Krásne knihy dostali Simona Szitanková, Barbora Koháryová, Jana Čuková, Zuzana Kubičeková, Adam Torpiš, Lenka Ferenczová, Miroslav Szepessy, Lukáš Ferencz, Lucia Mravcová a Paťka Belányiová. Najlepšou žiačkou školy sa stala Zuzana Kubičeková. Po slávnostných službách Božích sme sa rozišli do tried, triedni učitelia rozdali vysvedčenia a ...KRÁSNE PRÁZDNINY!

   

   

 • 27. 6. 2017

  Do galérie Plavecký výcvik boli pridané fotografie.

 • Plavecký výcvik

  Plavecký výcvik I. stupňa

  V predposlednom školskom týždni , v mimoriadne horúcom počasí sme absolvovali plavecký výcvik. Kým ešte v prvý deň sa mnohým zdala (asi od strachu) voda studená, po pár dňoch , keď sme nabrali trochu odvahy, nám už jej teplota vôbec neprekážala. Ponárali sme sa, skákali, potápali a hlavne plávali. Tak, ako kto vedel. Niektorým pomohla plávacia doska, iným pevná zem pod nohami....a pritom sme stále pokukovali po veľkom bazéne, kde plávali naši spolužiaci. Tí sa učili dýchať pri plávaní, plávať na chrbte,  zachraňovať topiaceho a popritom sa zabávali.Po týždni sa z mnohých bojkov  stali kačky potápačky a do plaveckého bazéna pribudlo až 9 plavcov!  Záverečné preteky potvrdili vynikajúcu formu všetkých zúčastnených.

  vb

   

 • Rozlúčka so žiakmi špeciálnej triedy

  K životu patrí začiatok a patrí i koniec, každý deň niečo pekné začína a niečo pekné končí.30. júna tohto roku prestanú byť žiakmi našej školy a našej špeciálnej triedy Patrícia  Laššáková, Dávid Šimoňák a Leo Tauc. Ako sa už stalo v tejto triede zvykom, lúčili sme sa na pizza- párty. Nechýbala  vyzdobená tabuľa, na ktorú  sa odchádzajúci žiaci podpísali, odznelo mnoho pekných slov o tom, čo bolo a mnoho pekných želaní do ďalšieho života. A po prípitku detským šampanským sme sa pustili do pizze a do zákuskov, ktoré pre nás zabezpečili rodičia Paťky a Dávidka. Ďakujeme za pohostenie a všetkým želáme všetko dobré v ďalšom živote. km

 • 21. 6. 2017

  Do galérie Výlet špeciálnej triedy boli pridané fotografie.

 • Výlet špeciálnej triedy

  Vraví sa, že najkrajší pohľad na krajinu je z konského chrbáta. Presvedčili  sme sa o tom aj my, žiaci, učitelia a rodičia  špeciálnej triedy. Z chrbáta pokojnej hnedej kobylky sme sa kochali krásnou prírodou konskej farmy neďaleko Rimavského Brezova. Okrem koní sme videli tradičné i netradičné zvieratá chované na farmách - kravy, prasatá, sliepky, psy, ale aj papagáje a tri obrovské vtáky pôvodom z Austrálie - emu.Domov sme sa vrátili plní dojmov zo spoločne zdieľaných zážitkov.

 • Vernisáž výstavy 500. rokov reformácie v Gemersko-malohontskom múzeu

  V živote sa dostávame na miesta, ktoré si vyvolíme. Preto sa musíme usilovať čestne v ňom obstáť. Presne tak, ako to dokázal Dr. Martin Luther, veľký reformátor. Viera a láska je to, o čo by mal prísť človek ako o posledné vo svojom živote. Aj on ostal verný, keď ho na sneme v meste Worms nútili, aby odvolal svoje učenie. On však povedal : "Tu stojím, inak nemôžem, tak mi Pán Boh pomáhaj!"
  Aj my sme svojou troškou prispeli k otvoreniu výstavy 500. rokov reformácie v Gemersko-malohontskom múzeu v Rimavskej Sobote, a tým si uctili jeho život, jeho dielo, jeho vernosť a vieru.

 • 15. 6. 2017

  Do galérie Hasiči v škole boli pridané fotografie.

 • Hasiči v škole

  Dnes sme úspešne zavŕšili sériu prednášok o prevencii požiarov, ich hasení a mnohých zaujímavých veciach, pod vedením Mgr. Michaely Vetrákovej z Okresného riaditeľstva HaZZ Rimavská Sobota. Štvrtáci, ale i všetci ostatní z 1. stupňa si mohli vyskúšať, aké je to sedieť v ozajstnom hasičskom aute, hasiť požiar v ťažko dostupnom teréne ...
  Pracovníkom OR HaZZ v Rimavskej Sobote veľmi pekne ďakujeme :-)

 • Baby program

  7. júna sa dve družstvá našich žiakov zúčastnili súťaže BABY PROGRAM, ktorú zorganizoval Územný spolok SČK v Rimavskej Sobote. Súťaž pozostávala z teoretických vedomostí a z 5 praktických disciplín - obliekanie bábätiek, kŕmenie, prebaľovanie, kúpanie a zrážanie teploty. Obidve družstvá obsadili krásne druhé miesto. Blahoželáme a ďakujeme pani učiteľke Mgr. H. Majerčíkovej za prípravu na súťaž.

 • RIADITEĽSKÉ VOĽNO

 • Matematický klokan – vyhodnotenie

  Bystré hlavičky z prvého stupňa si zmerali svoje matematické schopnosti so zvyškom Slovenska. Najlepšia zo všetkých bola najmenšia. Prváčka Lucka Kubičeková. Dosiahla  krásnych 90 %. Medzi 20% najlepších na Slovensku sa zaradila aj ďalšia prváčka Simonka Szitanková. Dosiahla 80 %. Všetkým , ktorí sa odvážili zmerať si svoje matematické schopnosti, patrí za ich odvahu veľká pochvala.

 • Deň detí

   

  Žiaci prvého stupňa spolu so špeciálnou triedou, oslávili deň detí výstupom na rozhľadňu Maginhrad pri Veľkých Teriakovciach.Cestu sme absolvovali vlakom zo železničnej stanice v Rimavskej Sobote. Pre tých, ktorí sa viezli vlakom  prvýkrát, to bol neopakovateľný zážitok.Po vystúpení z vlaku  nás čakal náročný výstup na kopec, kde je postavená nová rozhľadňa. Mnohí z nás si siahli až na okraj svojich síl. Ale pomocná ruka pani učiteľky alebo dobrého kamaráta uľahčili túto náročnú trasu.Pre všetkých bol krásnou odmenou pohľad z tretieho poschodia rozhľadne na okolitú prírodu a priľahlé dediny.Pri ceste späť sme zažili množstvo zábavy pri šmýkaní sa zo strmého kopca ako aj pri pozorovaní zvieratiek, i pri hrách a oddychu na lúke.Hoci sme sa do školy vrátili unavení, tento výlet zostane v pamäti všetkých detí na dlhý čas.   

 • 5. 6. 2017

  Do galérie MDD 2017 boli pridané fotografie.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Evanjelická základná škola Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote
  Daxnerova 42, 979 01 Rimavská Sobota
 • +421 047 5631127
  0910 826 269 - riaditeľ školy
  0911 826 269 - sekretariát školy


  Školská jedáleň 047/ 5622281 pre vyhlasovanie žiakov z obedu

Fotogaléria