• Darujte Vašim deťom 2% z dane

     • Vážení rodičia a priatelia školy,

      pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

      Viac v sekcii 2% dane.

      Ďakujeme za podporu!

     • Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku

     •  

      15. januára 2020 sa naše žiačky Alexandra Bozoóvá a Zuzana Kubičeková zúčastnili na okresnom kole olympiády v anglickom jazyku, ktorú z poverenia Okresného úradu, odboru školstva v Banskej Bystrici organizačne zabezpečuje Centrum voľného času Relax v Rimavskej Sobote. Alexandra Bozoóvá súťažila v kategórii 1B a stala sa úspešnou riešiteľkou. Zuzana Kubičeková obsadila v kategórii 1A druhé miesto. Dievčatám gratulujeme a ďakujeme pani učiteľke ThDr. Janke Mihálikovej za ich prípravu a skvelú reprezentáciu našej školy. 

     • Návšteva v nemocnici

     • Radosť a evanjelium sme v predvianočnom čase spolu s deťmi priniesli i hospitalizovaným detičkám na detskom oddelení v Nemocnici v Rimavskej Sobote. Nech im náš Pán požehná mnoho zdravia 🙏

     • Operácia vianočné dieťa

     • Vianoce sú obdobím, keď sa spoločne stretávame, rodiny, priatelia a chceme jeden druhému urobiť radosť darčekom. Mnohí však pozabudli, čo je našim najväčším darom, ktorý sme všetci dostali - Ježiš. Počas vianočných služieb Božích sme spolu strávili požehnaný čas a okrem slova Božieho boli deti obdarované aj darčekmi z projektu Operácia vianočné dieťa. Veľké ďakujem patrí všetkým koordinátorom z Národnému tímu a Regionálnych tímov, ktorí do projektu vkladajú svoje životy, čas, srdce a lásku. Lásku k blížnemu i lásku k Bohu.

   • Kontakty

    • Evanjelická základná škola Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote
    • eskola@rsnet.sk
    • +421 047 5631127 0910 826 269 - riaditeľ školy 0911 826 269 - riaditeľstvo, resp. ekonomický úsek školy Školská jedáleň - pre vyhlasovanie žiakov z obedu 047/ 5622281 0915 959 472
    • Daxnerova 42, 979 01 Rimavská Sobota
    • 37955942
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje