• OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKU 2020/2021
     • OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKU 2020/2021

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      s blížiacim sa koncom letných prázdnin a začiatkom nového školského roka 2020/2021 si vám dovoľujeme poskytnúť niekoľko základných informácií o otvorení školského roka 2020/2021. S ohľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu školský rok nebudeme otvárať slávnostnými Službami Božími.

      Školský rok otvoríme 02.09.2020 o 8:00 v jednotlivých triedach bez zákonných zástupcov. Každý žiak prejde ranným filtrom a odovzdá Dotazník a Vyhlásenie rodiča na začiatku školského roka 2020/2021.Zákonní zástupcovia nevstupujú do budovy školy. Rodičov prvákov spolu s prvákmi privíta na školskom dvore triedna učiteľka a vedenie školy. Približne o 9:45 si rodičia vyzdvihnú žiakov pred budovou školy. Obed  v školskej jedálni nebude.

      Od 03.09.2020 začne riadna prevádzka školy podľa rozvrhu hodín v zelenej fáze. 

      Prajeme všetkým požehnaný školský rok 2020/2021.

       

   • Kontakty

    • Evanjelická základná škola Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote
    • eskola@rsnet.sk
    • +421 047 5631127 0910 826 269 - riaditeľ školy 0911 826 269 - riaditeľstvo, resp. ekonomický úsek školy Školská jedáleň - pre vyhlasovanie žiakov z obedu 047/ 5622281 0915 959 472
    • Daxnerova 42, 979 01 Rimavská Sobota
    • 37955942
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje