• Usmernenie k postupu škôl a školských zariadení pri realizácií výchovno vzdelávacieho procesu počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením Covid-19

     • Vážení rodičia, kolegovia, žiaci.

      Venujte, prosím, pozornosť nasledovným usmerneniam, ktoré boli vydané dňa 29.9.2020 Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré sú záväzné pre školy a školské zariadenia:

       

      Usmernenie k postupu škôl a školských zariadení pri realizácií výchovno vzdelávacieho procesu počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením Covid-19

       

                                                                                                                            Bratislava 29.09.2020

      Nad rámec opatrení vyplývajúcich z manuálov opatrení pre školy a školské zariadenia sa bez ohľadu na farbu semaforu predmetnej školy neodporúča realizovať:

      • organizáciu škôl v prírode a lyžiarskych výcvikov, a to ani dennou formou
      • organizácia kultúrnych, umeleckých a tanečných aktivít mimo povinného výchovno-vzdelávacieho procesu (napr. stužková, venčeky, besiedky a pod.).

      Nad rámec opatrení vyplývajúcich z manuálov opatrení pre školy a školské zariadenia sa  bez ohľadu na farbu semaforu predmetnej školy odporúča nasledovné aktivity realizovať dištančnou formou:

      • rodičovské združenia
      • zasadnutia rady rodičov, rady školy a pod.
      • všetky zasadnutia a stretnutia študentských organizácií (študentský parlament, študentský senát, rady študentov a iné)

      Telesná a hudobná výchova sa nad rámec opatrení vyplývajúcich z manuálov opatrení pre školy a školské zariadenia, bez ohľadu na farbu semaforu predmetnej školy, odporúča realizovať len teoretickou formou.

      Celoslovenské testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníkov ZŠ, podľa zákon 440/2015 Z.z., § 58 písm. p.)  sa môže realizovať do dvoch mesiacov od skončenie mimoriadnej situácie.  Školy následne zadajú výsledky žiakov z školy do ISTŽ - https://www.testovanieziakov.sk, a to najneskôr do troch mesiacov od skončenie mimoriadnej situácie (v rámci školského roka). Certifikáty im budú vydané do dvoch mesiacov od zaslania výsledkov žiakov do ISTŽ.

       

      Mgr. Radomír Leicher, riaditeľ Evanjelickej základnej školy Zlatice Oravcovej

       

     • Tajomstvo ručnej výroby papiera

     • Žiaci druhého, tretieho a štvrtého ročníka prežili deň 24. septembra 2020 naozaj zážitkovo. Knižnica Mateja Hrebendu v Rimavskej Sobote nám sprostredkovala Tajomstvo výroby ručného papiera na nádvorí knižnice. Zúčastnili sme sa prednášky o výrobe ručného papiera v spolupráci s pánom Jurajom Tóthom z Múzea ručnej výroby papiera v Ludrovej. Žiaci pozorne počúvali históriu vzniku papiera od najstarších dôb po súčasnosť. So zatajeným dychom mali možnosť vyrobiť si vlastnú knihu, obálku či exlibris. 
      Milica Bojnová 

     • Ponuka záujmových útvarov

     • Ponuka záujmových útvarov na školský rok 2020/2021

      V tomto školskom roku ponúkame pre I. stupeň  tieto záujmové útvary :

      Názov krúžku                     Vedúci krúžku

      Duchovná pieseň             PhDr. B. Mauer

      Šikovníček                       Mgr.  S. Szitanková

      Trojlístok                          Mgr.  V. Bagačková

      Loptové hry                      Mgr.  M. Mišanko

      English club I.                   Mgr.  N. Schiba

      Florbal                                      J. Šándor

       

      Pre druhý stupeň :

      Názov krúžku                             Vedúci krúžku

      Duchovná pieseň                         PhDr. B. Mauer

      Napredujeme v slovenčine           Mgr.  L. Sélešová

      Trojlístok                                      Mgr.  V. Bagačková

      Čítame s porozumením                Mgr.  I. Kožiaková

      English club II.                              ThDr. J. Miháliková

      Tvorivý dizajn                               Mgr. M. Dedinský

      Florbal                                                  J. Šándor

       

       

       

       

     • Preukaz žiaka ISIC/EURO<26

     • Vážení rodičia, milí žiaci, držitelia preukazov žiaka strednej a základnej školy.

      V najbližších dňoch sa Vám do rúk dostanú listy, v ktorých bude podrobne popísaný postup, ako si predĺžiť platnosť Vašej ISIC karty.

      Pre lepšiu orientáciu ho prikladáme. Prosíme Vás o dodržanie predpísaných údajov. Podľa nich sa identifikuje platba a následne sa spracuje objednávka.

      Ďakujeme.

      Riaditeľstvo školy

   • Kontakty

    • Evanjelická základná škola Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote
    • eskola@rsnet.sk
    • +421 047 5631127 0910 826 269 - riaditeľ školy 0911 826 269 - riaditeľstvo, resp. ekonomický úsek školy Školská jedáleň - pre vyhlasovanie žiakov z obedu 047/ 5622281 0915 959 472
    • Daxnerova 42, 979 01 Rimavská Sobota
    • 37955942
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje