• Vážení rodičia, milí žiaci!
     • Vážení rodičia, milí žiaci!

     • Úspešne sme zavŕšili 1.polrok školského roku 2020/2021.
      Vzdelávanie za sťažených podmienok sme všetci zvládali na dobrej úrovni.
      Výpis klasifikácie za 1.polrok školského roku 2020/2021 Vám bude zaslaný (žiakom aj rodičom) cez EduPage v správe.
      Po otvorení výpisu klasifikácie prosíme rodičov o potvrdenie (klik na ikonu Podpísať).
      Gratulujem žiakom k dosiahnutým výsledkom a ďakujem všetkým za zodpovedný prístup.
      Zvlášť chcem vyzdvihnúť výsledky našich prváčikov, ktorí spolu so svojimi rodičmi statočne zvládali aj dištančné vyučovanie a krásne spolupracovali so svojou pani učiteľkou.

      Mgr. Radomír Leicher - riaditeľ školy

     • Dôležitý oznam

     • Vážení rodičia, milí žiaci, kolegyne a kolegovia!

      Oznamujem vám, že naďalej platí rozhodnutie ministra školstva z 8.1.2021, ktorým mimoriadne prerušuje vyučovanie v školách a prevádzku školských zariadení ( okrem výnimiek ). V týždni od 01.02. do 05.02.2021 sa budú žiaci naďalej vzdelávať dištančnou formou z domáceho prostredia.

      O prípadnom nástupe žiakov, podmienkach a možnostiach nástupu od termínu 08.02.2021 Vás budeme dostatočne včas informovať.

      Do ďalších dní Vám želám veľa zdravia, trpezlivosti, lásky a veľa Božieho požehnania do Vašich rodín.

      Mgr. Radomír Leicher - riaditeľ školy

     • Modlitba za rodinu

     •  Ja však a môj dom budeme slúžiť Hospodinovi. (Józue 24,15)

      Otče môj, ďakujem, že Ti záleží na celej našej rodine, že má svoje miesto v Tvojich plánoch, že sa o ňu zaujímaš. Vyznávam, že potrebujeme Tvoje múdre a láskyplné vedenie pri výchove svojich detí, pri rešpektovaní svojich rodičov i pri vzájomnom spolužití. Ochráň naše deti pred útokmi  a lákaním sveta. Pomôž nám, aby sme im boli dobrým príkladom vernosti a lásky. Nauč nás ctiť, vážiť si a počúvať rodičov a daj ochotu riadiť sa ich radami a skúsenosťami. Nauč nás nažívať vo  vzájomnom porozumení a chápaní. Prebývaj uprostred nás a buď naším Pánom. Daj, aby náš rodinný život bol vedený Tvojím slovom a modlitbou. Prosím Ťa, urob našu rodinu oázou pokoja a lásky v dnešnej uponáhľanej a nespokojnej spoločnosti. Amen.

    • Darujte Vašim deťom 2% zo svojich daní
     • Darujte Vašim deťom 2% zo svojich daní

     • Vážení rodičia a priatelia školy,

      • pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

       Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

       Finančné prostriedky budú použité na:

       • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
       • skvalitnenie vybavenia školy
      • návod a ďalšie pomôcky nájdete aj v sekcii O škole - 2% dane
      • tlačivo na poukázanie s vyplnenými údajmi  OZ je k dispozícii k stiahnutiu pod príspevkom

       

      Ď A K U J E M E   <3

       

     • Modlitba za národ

     • Blahoslavený je ľud, ktorému Bohom je Hospodin! (Žalm 144,15)

      Všemohúci a dobrotivý Bože, ktorý panuješ nad národmi, z celého srdca Ti ďakujem, že v našej krajine môžeme žiť v pokoji, bez hrozby vojny a nepriateľstva. Ďakujem Ti aj za slobodu, ktorú si nám dal. My s ňou však nevieme správne zaobchádzať. Odpusť nám to. Prosím Ťa, aby si napravil naše cesty a naučil nás rozlišovať večné hodnoty od tých pozemských.
      Daj nám do srdca vďačnosť a prebuď v nás túžbu
      po Tebe a živote podľa Tvojich prikázaní. Prosím, nauč nás žiť v láske a pracovať vo vzájomnom porozumení a úcte. Vo všetkých prebuď odvahu chodiť po priamej ceste a čestne Ti slúžiť celým srdcom. Požehnaj všetkých, ktorí sú na zodpovedných miestach. Daj im múdrosť a silu, aby uniesli túto zodpovednosť a zvládli všetky povinnosti. Amen

     • Modlitba za každodenné veci

     • Keď sa naješ a nasýtiš, dobroreč Hospodinovi, svojmu Bohu, za dobrú krajinu, ktorú ti dal.
      (5. Mojžišova 8,10)


      Otče môj, Ty sa o mňa staráš a sýtiš ma podľa svojej vôle. Ďakujem Ti za pokrm, ktorý mi dávaš
      i za všetky zasľúbenia, ktorými ma zahŕňaš.
      Za všetko, čo je dôležité pre môj život. Za Tvoju každodennú starostlivosť. Za strechu nad hlavou,
      za odev i za prácu. Za veci celkom samozrejmé a obyčajné. Daj, aby som v týchto daroch videl vždy nové znamenie Tvojej lásky. Nedopusť, aby som na Teba v hojnosti zabúdal, ale nauč ma byť vďačný aj
      za prostý pokrm a jednoduché veci. Prosím, nauč ma ďakovať aj za nezdar, chorobu a skúšky, ktoré
      na mňa prichádzajú, aby si ma pritiahol viac
      k sebe. Naplň moje srdce dôverou, že sa o mňa vždy postaráš. Nauč ma byť spokojný s tým, čo mám a otvor moje srdce pre potreby druhých.
      Amen

     • Ranná modlitba

     • Ale ja k Tebe volám o pomoc, ó Hospodine, a moja modlitba hneď zrána predstupuje pred Teba.
      (Žalm 88,14)
       

      Ďakujem Ti, Pane Bože, že môžem kedykoľvek v mene Tvojho Syna, Pána Ježiša Krista, prichádzať v modlitbe k Tebe. V Jeho mene mi dávaš všetko. V Jeho mene si mi dal aj tento nový deň, za ktorý Ti ďakujem. Ty si ho dal mne  a ja ho zas vďačne dávam Tebe. Chcem ho celý  prežiť v Tvojej blízkosti. Už z rána Ti ďakujem za všetko, čo si pre mňa v tento deň pripravil. Ty ma však dobre poznáš, preto Ťa prosím, aby si mi dal ochotné a láskavé srdce k pravej službe  a úprimnej pomoci blížnym. Urob ma poslom Tvojej lásky a dobroty. Pomôž mi zodpovedne vykonať všetky povinnosti a správne obstáť vo všetkých skúškach. Do Tvojej starostlivej ochrany zverujem aj všetkých mojich blízkych. Verím, že im budeš nablízku, že ich budeš ochraňovať a sprevádzať po celý deň.

      Amen.

     • Oznámenie o dištančnom vzdelávaní

     • Vážení rodičia, žiaci a zamestnanci školy.

      Oznamujeme Vám, že naďalej trvá dištančná forma vyučovania pre žiakov celej školy (1.stupeň, 2. stupeň, špeciálna trieda) až do odvolania.

      Všetky informácie budeme poskytovať priebežne.

      Mgr. Radomír Leicher - riaditeľ školy

   • Kontakty

    • Evanjelická základná škola Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote
    • eskola@rsnet.sk
    • +421 047 5631127 0910 826 269 - riaditeľ školy 0911 826 269 - riaditeľstvo, resp. ekonomický úsek školy Školská jedáleň - pre vyhlasovanie žiakov z obedu 047/ 5622281 0915 959 472
    • Daxnerova 42, 979 01 Rimavská Sobota
    • 37955942
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje