• Deň Zeme
     • Deň Zeme

     • Každý rok 22. apríla oslavujeme DEŇ ZEME. Je dôležité pripomínať si, že Zem je jedinečná a mali by sme sa o ňu starať. Deti sú našou budúcnosťou a sú budúcnosťou aj našej Zeme. Aj my a naši žiaci sme svojimi aktivitami prispeli ku Dňu Zeme, jej obnoveniu, sķrášleniu okolia školy a pripomínali si, aké je dôležité chrániť ju. Žiaci na prvom stupni si najprv v triedach kreslili, tvorili rôzne práce na tému naša Zem, naučili sa triediť odpad a každý si do svojho kvetináča s vlastnou fotkou zasial vlastné semienka. Žiaci mali z toho veľkú radosť. Na školskom dvore zbierali odpad, sadili kvety do záhonov a vytrhávali burinu. Predtým ako začali skrášľovať svoje okolie, odfotili upravované miesto pred úpravou do červeného rámu a po úprave potom do zeleného rámu, aby zachytili, ako sa toto miesto starostlivosťou zmenilo.

      Na uvedomenie si, že príroda nie je smetisko, bola zhotovená

      environmentálna tabuľa s priečinkami, kde deti vkladali jednotlivé odpadky. Zároveň sa dozvedeli ich čas rozpadu v prírode. Najväčšiu radosť mali z vytvárania fotografií v prírode pomocou rôznych vlastnoručne vytvorených kartónových šablón v tvare napr. srdca, motýľa, listu.

      V tento deň sme spoločne oslávili Deň Zeme, z ktorého mali žiaci veľkú radosť, nové poznatky a zážitky.

      NEZABUDNITE!!! Už čoskoro spustíme súťaž a hlasovanie o najkrajšiu vytvorenú fotografiu. Sledujte nás naďalej a zapojte sa do hlasovania.

      HM, RL

    • Školské kolo Biblickej olympiády
     • Školské kolo Biblickej olympiády

     • V pondelok 26. apríla 2021 sa na našej škole za prísnych protipandemických opatrení uskutočnilo školské kolo Biblickej olympiády ECAV. Na začiatku všetkých privítala duchovná správkyňa a pomodlila sa. Súťažiacich pozdravil aj pán riaditeľ Mgr. Radomír Leicher, ktorý bol aj predsedom hodnotiacej komisie spolu s Mgr. Milicou Bojnovou a Mgr. Martinou Krivdovou. Vzhľadom na zložitú situáciu sa tento rok do súťaže zapojili len žiaci z I. stupňa.

      Podľa výsledkov sa umiestnili nasledovne : 

      I. kategória: 

      1. miesto – Kristina Blanka Lendvorská 

      2. miesto – Stela Šolcová

      3. miesto – Lucia Kovalančíková

      4. miesto -  Ema Jekimová

      Predseda poroty odovzdal žiačkam diplomy a pekné vecné ceny. Žiačky Kristina Blanka Lendvorská a Stela Šolcová postupujú na celoslovenské kolo, ktoré sa bude konať 4. júna 2021 cez EdupageĎakujeme Pánu Bohu, že požehnal toto podujatie a naším postupujúcim žiačkam úprimne blahoželáme. 

      MK

    • Olympiáda z biológie kategória D
     • Olympiáda z biológie kategória D

     • Dňa 20. 04. 2021 sa uskutočnila online olympiáda z biológie v kategórii D, ktorá je určená pre žiakov  šiesteho a siedmeho ročníka. Zo školského kola do okresného kola postúpili Dominik Szígyartó a Igor Šustek, ktorí sa stali úspešnými riešiteľmi. Najlepším žiakom v okrese bol Igor Šustek, ktorý získal prvé miesto. Úspech žiakov nás veľmi teší.IK

     • Chceme deti vrátiť do školských lavíc

     • Pred návratom našich deviatakov a ôsmakov sme minuly týždeň prvýkrát v škole realizovali testovanie žiakov kloktacími PCR testami. Aj takýmto spôsobom chceme našich žiakov 2. stupňa znovu posadiť do školských lavíc.

    • Výborné výsledky našich žiakov v okresnom kole PYTAGORIÁDY
     • Výborné výsledky našich žiakov v okresnom kole PYTAGORIÁDY

     •  

      V dňoch 13. a 14. apríla sa uskutočnilo online okresné kolo matematickej súťaže PYTAGORIÁDA. Naši žiaci súťažili v kategóriách P3,P5,P6 a P8. Úspešnými riešiteľmi sa stali : tretiačka Blanka K. Lendvorská,piataci  Dustin Ferencz a Sára Sebök. Treťou najlepšou v okrese bola ôsmačka  Zuzana Kubičeková. Ďakujeme všetkým súťažiacim a blahoželáme úspešným riešiteľom!

     • Školské kolo Duchovnej piesne 2021

     • Na pôde našej školy sa za prísnych protipandemických opatrení tento rok uskutočnil  7. ročník súťaže Duchovná pieseň 2021. Na začiatku všetkých privítala duchovná správkyňa  a pomodlila sa slovami Žalmu 98.  Naši porotcovia si od žiakov mohli vypočuť krásne kresťanské skladby, ktoré si do školského kola pripravili.

      Žiaci súťažili v dvoch kategóriách.

      Na 1. mieste v I. kategórii sa umiestnili  2 žiaci: Adam Szitanko z 1. ročníka a Viktória Ines Laet Slovák z 2. ročníka.
      Na 1. mieste v II. kategórii sa umiestnil Marco Marčíni zo 4. ročníka.

      Za prípravu, vedenie a doprovod ďakujeme PhDr. Borisovi Mauerovi. Výhercovia si z rúk predsedu poroty – riaditeľa školy Mgr. Radomíra Leichera prevzali diplomy a pekné ceny.

      Víťazi postupujú na celoslovenské kolo v speve duchovných piesní, ktoré sa uskutoční online v Evanjelickej spojenej škole v Martine. Naším žiakom  prajeme hojne Božieho požehnania.

      MK

       

     • VŠETKOVEDKO

     • Aj v tomto roku sa naši žiaci I. stupňa zapojili do vedomostnej súťaže Všetkovedko. A konkurencia bola obrovská - do súťaže sa zapojilo 18 383 detí z celého Slovenska. Titul Všetkovedko  získala tretiačka Kristina Blanka Lendvorská a Všetkovedkom školy sa stala  jej spolužiačka Stelka Šolcová. Ostatní žiaci získali titul Všetkovedkov učeň. BLAHOŽELÁME!

     • Vesmír očami detí

     • Žiaci našej školy sa každoročne veľmi radi zapájajú do výtvarnej súťaže Vesmír očami detí. Ani tento rok ich výtvarné práce nechýbali medzi súťažiacimi. Zapojili sa nielen žiaci 1. stupňa, ale svoje práce priniesli do školy aj žiaci 2. stupňa.

      Medzi ocenenými v okresnom kole sa umiestnila výtvarná práca štvrtáka Rolanda Schefčíka, ktorá v 2. kategórii ZŠ získala postup do celoslovenského kola.

      Gratulujeme!

   • Kontakty

    • Evanjelická základná škola Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote
    • eskola@rsnet.sk
    • +421 047 5631127 0910 826 269 - riaditeľ školy 0911 826 269 - riaditeľstvo, resp. ekonomický úsek školy Školská jedáleň - pre vyhlasovanie žiakov z obedu 047/ 5622281 0915 959 472
    • Daxnerova 42, 979 01 Rimavská Sobota
    • 37955942
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje