Rada školy

Zloženie Rady školy

Predsedníčka Rady školy :

1. Mgr. Milica Bojnová- zástupca Rady školy za pedagogických zamestnancov školy

Podpredsedníčka Rady školy : 

 2. ThDr. Janka Miháliková - zástupca Rady školy za zriaďovateľa školy

Zapisovateľ :

3. Mgr. Štefan Gabčan - zástupca Rady školy za zriaďovateľa školy

Členovia Rady školy :

Zástupcovia Rady školy za zriaďovateľa školy

4. Ing. Ondrej Magyar

5. JUDr. Magdaléna Mačudová

6. Bc. Mária Ocskaiová

7. Alžbeta Dovalová

Zástupcovia Rady školy za pedagogických zamestnancov školy

8. Mgr. Valéria Bagačková

Zástupca Rady školy za nepedagogických zamestnancov školy

9. Janette Donová

Zástupcovia Rady školy za rodičov žiakov školy

10. Mgr. Marcela Zajdenová

11. Blanka Bernáthová

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Evanjelická základná škola Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote
    Daxnerova 42, 979 01 Rimavská Sobota
  • +421 047 5631127
    0910 826 269 - riaditeľ školy
    0911 826 269 - sekretariát školy


    Školská jedáleň 047/ 5622281 pre vyhlasovanie žiakov z obedu

Fotogaléria