Pripravujeme

Čaká nás v apríli

 

 

  TERMÍN

PODUJATIE

 celý apríl    Zápis do 1. ročníka

10.04.

Regionálne  kolo Hviezdoslavovho Kubína 

11.04. Okresné kolo biologickej olympiády Poznaj a chráň prírodu svojej vlasti

 

18.04.

Celoslovenské  kolo olympiády z biológie - projektová časť

            

                 20.04.

Školské kolo Duchovnej piesne
                   24.04.

Oboznámenie s hudobnými nástrojmi -

výchovný koncert ZUŠ pre prvákov

   
   
   
   
   
   

Novinky

Kontakt

 • Evanjelická základná škola Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote
  Daxnerova 42, 979 01 Rimavská Sobota
 • +421 047 5631127
  0910 826 269 - riaditeľ školy
  0911 826 269 - riaditeľstvo, resp. ekonomický úsek školy


  Školská jedáleň - pre vyhlasovanie žiakov z obedu
  047/ 5622281
  0915 959 472

Fotogaléria