Pripravujeme

Čaká nás v mesiaci jún

  TERMÍN

PODUJATIE

1.6.

Deň detí

5.6.

Deň životného prostredia

9.6.

   I. st. triedne výlety - Zbojská

II.st. a špeciálna trieda - riaditeľské voľno

 19.6. - 23.6.          Plavecký výcvik I. stupeň
  23.6.           Plavecká štafeta s rodičmi

19.6. - 23.6.

   Prezentácia projektov z biológie, chémie a geografie v slovenskom a anglickom jazyku
  27.6.      Deň jazykov
28.6. Didaktické hry v prírode pre I. stupeň a OČAP pre II. stupeň
29.6. Deň deviatakov
30.6.

Slávnostné ukončenie školského roka 

Odovzdávanie koncoročných vysvedčení

Novinky

Kontakt

  • Evanjelická základná škola Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote
    Daxnerova 42, 979 01 Rimavská Sobota
  • +421 047 5631127
    0910 826 269 - riaditeľ školy
    0911 826 269 - sekretariát školy


    Školská jedáleň 047/ 5622281 pre vyhlasovanie žiakov z obedu

Fotogaléria