Vedomostné ostrovy

Realizátori projektu

Realizátorom projektu Vedomostných ostrovov je Nadácia Volkswagen. Na jeho realizácii spolupracuje s Agentúrou pre vzdelanie a vedu SEA dlhodobo pôsobiacou v oblasti podpory vzdelávania, vedy a výskumu.

 

Novinky

Kontakt

 • Evanjelická základná škola Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote
  Daxnerova 42, 979 01 Rimavská Sobota
 • +421 047 5631127
  0910 826 269 - riaditeľ školy
  0911 826 269 - riaditeľstvo, resp. ekonomický úsek školy


  Školská jedáleň - pre vyhlasovanie žiakov z obedu
  047/ 5622281
  0915 959 472

Fotogaléria