Nepedagogickí zamestnanci

Personál

Nepedagogickí zamestnanci

 

Administratívni pracovníci

Mgr. Jarmila Szepessyová, 

vedúca prevádzkovo-ekonomickej činnosti

t.č. 047/5631127; 0911 826 269
Upratovačky

 

Marcela Franková


 

Janette Donová

 

Školník


Ľubomír Velkov


 

Novinky

Kontakt

  • Evanjelická základná škola Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote
    Daxnerova 42, 979 01 Rimavská Sobota
  • +421 047 5631127
    0910 826 269 - riaditeľ školy
    0911 826 269 - sekretariát školy


    Školská jedáleň 047/ 5622281 pre vyhlasovanie žiakov z obedu

Fotogaléria