Cirkevná školská jedáleň

Kto sme ?

                                                                         

           

Cirkevná školská jedáleň sídli na ulici Daxnerovej 42 v Rimavskej Sobote v budove Evanjelickej a.v. cirkvi na Slovensku spoločne s Gymnáziom M. Tompu Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku a Evanjelickou základnou školou Zlatice Oravcovej.

          Vznikla v roku  2004 a je nástupcom Školskej jedálne, v ktorej sa do toho času stravovali stravníci zo základných škôl na ul. Daxnerovej, Hviezdoslavovej a tiež z gymnázia Ivana Kraska.

          V súčasnosti v čiastočne zrekonštruovaných priestoroch kuchyne a jedálne pracujú 3 kuchárky a vedúca CŠJ. Navštevujú ju žiaci, študenti a zamestnanci z oboch škôl sídliacich v spoločnej budove, zamestnanci ZUŠ a tiež mnoho iných stravníkov.

           Naše jedlá pripravujeme zdravo, výživne, nutrične a vitamínovo na bohatej úrovni. Do jedálneho lístka sa snažíme pridávať nové a netradičné jedlá, ktoré sú schválené MŠ SR a Regionálnym úradom verejného zdravotníctva.  

Jedálny lístok sa skladá z polievky a jedného hlavného jedla (nie je na výber) – v pondelok sa varia väčšinou múčne jedlá a 4x v týždni mäsové pokrmy. Polievky sa podávajú v polievkových misách, k hlavnému jedlu sa podáva nápoj a pravidelne aj ovocie,  cereálne, ovocné a mliečne výrobky.

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Evanjelická základná škola Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote
  Daxnerova 42, 979 01 Rimavská Sobota
 • +421 047 5631127
  0910 826 269 - riaditeľ školy
  0911 826 269 - riaditeľstvo, resp. ekonomický úsek školy


  Školská jedáleň - pre vyhlasovanie žiakov z obedu
  047/ 5622281
  0915 959 472

Fotogaléria