Združenie rodičov Evanjelickej základnej školy

Občianske združenie Združenie rodičov a priateľov Evanjelickej základnej školy

Občianske združenie – Združenie rodičov a priateľov Evanjelickej základnej školy v Rimavskej Sobote 

so sídlom Daxnerova 42, 979 01 Rimavská Sobota je zriadené podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

          OZ má slúžiť na vytvorenie alternatívnych finančných a materiálnych zdrojov použiteľných na rozvoj odborného rastu a skvalitnenia vzdelávania aj mimo vyučovacích aktivít žiakov Evanjelickej základnej školy Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote.

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Evanjelická základná škola Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote
  Daxnerova 42, 979 01 Rimavská Sobota
 • +421 047 5631127
  0910 826 269 - riaditeľ školy
  0911 826 269 - riaditeľstvo, resp. ekonomický úsek školy


  Školská jedáleň - pre vyhlasovanie žiakov z obedu
  047/ 5622281
  0915 959 472

Fotogaléria