Štvrtok 21. 9. 2017

Vitajte na EduPage

Drahí Študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

Vyučím ťa a ukážem ti cestu, po ktorej kráčať máš, radiť ti chcem a moje oko bude bdieť nad tebou. Žalm, 32, 8

Novinky

 • Vážení rodičia,

  pozývame vás na celoškolské rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční

  19.septembra 2017 (utorok) o 16:00

 • Evanjelická základná škola Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote

  Ponuka záujmových útvarov na školský rok 2017/2018 pre žiakov na II. stupni

   

  Názov krúžku

  Vedúci krúžku

  Svet v kocke

 • Evanjelická základná škola Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote

  Ponuka záujmových útvarov na školský rok 2017/2018 pre žiakov I. stupňa

   

  Názov krúžku

  Vedúci krúžku

 • Žalm 32,8

  “Vyučím ťa a ukážem ti cestu, po ktorej kráčať máš, radiť ti chcem a moje oko bude bdieť nad tebou”

  Motto našej školy si riaditeľ školy Mgr. Radomír Leicher vybral za ústrednú myšlienku svojho prvého príhovoru v novom školskom roku.

  ...

  "V školskom roku, ktorý je školským rokom, v ktorom si budeme 31. októbra pripomínať 500. výročie Reformácie.
  Tú z dnešného pohľadu môžme vnímať aj ako revolučnú, ale pred 500 rokmi išlo Martinovi Lutherovi skôr o akúsi evolúciu, nápravu, vylepšenie vtedajšieho stavu. Žalm 32,8 nám na úvod hovorí nielen to tradičné, klasické, učiteľské - Vyučím ťa, ale dopĺňa to o samotnú podstatu vyučovania, o vylepšenie, o evolúciu- Ukážem ti cestu, po ktorej kráčať máš. To , ako budeme kráčať po Pánovej ceste, či ceste vzdelania a napokon po svojej osobnej ceste životom je už na nás. Čas, ktorý budeme chcieť využiť v nasledujúcich desiatich mesiacoch, využime rozumne, efektívne. Zameriame sa viac na spoluprácu a spolupatričnosť.
  ​500. výročie Reformácie využijeme na to, aby sme nielen bilancovali, či historicky analyzovali a spomínali. Ale aby sme zadefinovali nové ciele a výzvy, stanovili si rozumné projekty, ktoré nás budú viac napĺňať Božou láskou a aby nás Božie požehnanie sprevádzalo počas celej nasledujúcej cesty. Žalm 32,8 pokračuje slovami - Radiť ti chcem a moje oko bude bdieť nad tebou. Aj my sa chceme odpútať od tradičného vyučovania, kde je hlavnou prioritou memorovanie. Smerom k rozvíjaniu kompetencie učiť sa učiť, projektovej metóde atď. Tento školský rok bude preto evolučný a nie revolučný. Budeme stavať na dobrom, nie dobré upravovať, meniť a vylepšovať. Budeme viac veriť, viac sa opierať o Božiu pomoc.
  ​Leto 2017 bolo plné mnohých príbehov. Pracovných, osobných, vážnych i humorných, domácich i medzinárodných, krátkych, či dlhších, zaujímavých i banálnych. Stali sme sa účastníkmi mnohých z nich, stali sme sa svedkami. O príbehoch budeme môcť rozprávať pri vhodných príležitostiach, z niektorých sa poučíme viac, z niektorých menej. Príbehy leta 2017 sú už za nami. Čaká nás nový príbeh. Príbeh nového školského roka. Všetkým želám, čo najviac úspechov, radosti, pocitov šťastia pri dosahovaní vyučovacích, či pracovných cieľov.

Novinky

Kontakt

 • Evanjelická základná škola Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote
  Daxnerova 42, 979 01 Rimavská Sobota
 • +421 047 5631127
  0910 826 269 - riaditeľ školy
  0911 826 269 - sekretariát školy


  Školská jedáleň 047/ 5622281 pre vyhlasovanie žiakov z obedu

Fotogaléria