Streda 22. 11. 2017

Vitajte na EduPage

Drahí Študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

Vyučím ťa a ukážem ti cestu, po ktorej kráčať máš, radiť ti chcem a moje oko bude bdieť nad tebou. Žalm, 32, 8

Novinky

 • Riaditeľ školy oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z.

  p o s k y t u j e

  z dôvodu testovania žiakov 5. ročníka (T5-2017)

  žiakom 2. stupňa (6. – 9. ročníka) Evanjelickej základnej školy Zlatice Oravcovej, Daxnerova 42, 979 01 Rimavská Sobota

 • Žiaci III. ročníka po tretíkrát v tomto školskom roku navštívili Knižnicu Mateja Hrebendu v Rimavskej Sobote. Vstúpili sme do trinástej komnaty a čítali sme si Pokoradzké rozprávky, zoznámili sme sa s vtáčikom Edom a priblížili si pravdu a klamstvo v rozprávkach. Hľadali sme spojivá medzi rozprávkami a skutočným svetom. Pravda a výmysel, úklady a pomsta nie sú len v rozprávkovom svete, ale aj v bežnom živote. Toto a ešte aj mnoho iného sme zažili s hrdinami príbehu...

  MB

 • Sme jedna zo sto!!! A jediná v meste Rimavská Sobota 🙂 Ďakujeme!!!

  Som rád, že sme v projekte Vedomostné ostrovy boli úspešní. Vedomostný ostrov sa tak dostáva do našej školy. Žiaci budú mať jedinečnú možnosť nadobúdania vedomostí prostredníctvom nového prostriedku, novej pomôcky.

  Radomír Leicher

  Čo sú to vedomostné ostrovy ?

  Vedomostný obsah tvoria dva časti. Prvou je animovaný ostrov s interaktívnymi úlohami z oblasti techniky, nemeckého jazyka, ekológie a fyziky. Úlohy sa ukrývajú pod lokalitami označenými na mape, na ktoré treba kliknúť. Druhú časť tvoria digitálne učebnice pre nemecký jazyk, dopravnú výchovu a fyziku a poradenstvo vo forme „Viem, čím chcem byť“. Okrem vedomostí sa môžu žiaci dostať k zaujímavým nápadom ako získané poznatky využiť v praxi. Nájdu sa tu návody na domáce pokusy, videá, tipy ako sa lepšie postarať o životné prostredie alebo ako si vybrať svoje budúce povolanie. V riešení úloh a vedomostných kvízov sa budú môcť deti otestovať a súťažiť buď jednotlivo alebo za celú školu o hodnotné ceny.

 • IV. ročník Memoriálu Zlatice Oravcovej je venovaný téme reformácie a vzdelávania v kontexte dnešnej doby a vykročeniu do novej päťstoročnice.

 • Do galérie Ruka v ruke boli pridané fotografie.

Novinky

Kontakt

 • Evanjelická základná škola Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote
  Daxnerova 42, 979 01 Rimavská Sobota
 • +421 047 5631127
  0910 826 269 - riaditeľ školy
  0911 826 269 - riaditeľstvo, resp. ekonomický úsek školy


  Školská jedáleň - pre vyhlasovanie žiakov z obedu
  047/ 5622281
  0915 959 472

Fotogaléria