• 30. výročie úmrtia Zlatice Oravcovej

      9. 7. 2021

      V piatok 9. júla 2021 sa konala na cintoríne v cirkevnom zbore ECAV Pondelok-Hrnčiarska Ves spomienková pobožnosť pri príležitosti 30. výročia úmrtia sestry farárky Zlatice Oravcovej. Na tejto pobožnosti sa zúčastnili zástupcovia z Evanjelickej ZŠ Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote ako aj sestra farárka Vladimíra Balcová so sestrou dozorkyňou Mgr. Milicou Jozafovou a veriace sestry z cirkevného zboru ECAV Pondelok – Hrnčiarska Ves. V tomto cirkevnom zbore bola Zlatica Oravcová krstená, konfirmovaná a je tu aj pochovaná. Navštívili sme tiež evanjelickú faru, chrám Boží, kde nám jeho históriu v krátkosti priblížila sestra dozorkyňa. Po prehliadke fary nasledovalo pohostenie. Ďakujeme Pánu Bohu za evanjelickú farárku a poetku Zlaticu Oravcovú a za to všetko, čo mohla vykonať pre našu Evanjelickú cirkev a.v. na Slovensku všade tam kde pôsobila.

     • Slávnostné ukončenie školského roka 2020/21

      1. 7. 2021

      Streda 30. jún 2021 bol po tomto ťažkom roku zaslúžene slávnostný. Slávnostné služby Božie sa konali v Evanjelickom a.v. kostole v Rimvskej Sobote. Všetkým žiakom a zamestnancom, rodičom a priateľom školy sa prihovoril pán riaditeľ Radomír Leicher, ktorý zároveň ocenil aj najlepších žiakov z tried a za školu. Rozlúčil sa z odchádzajúcimi žiakmi 9. ročníka a všetkým poprial krásne leto a prázdniny.

     • Druhý stupeň na výlete

      30. 6. 2021

      V utorok 29.6.2021 si žiaci 2. stupňa užili výlet do gotických kostolov v Rimavskej Bani a Rimavskom Brezove. Pani farárka Janka Miháliková ich previedla po týchto kultúrnych pamiatkach a jej výklad bol veľmi zaujímavý. Po prehliadke žiakov čakala ľahká túra na šťavicu a rozhľadňu nad Rimavskou Baňou.
      Bolo to vydarené utorkové dopoludnie.

     • Juniáles a opekačka

      30. 6. 2021

      V týchto horúcich dňoch po koncoročnej klasifikácii sme sa všetci zišli na Juniálese. Žiaci z 1. stupňa sa osviežili vodou, pochutili na sladkých melónoch či čerstvých wafliach. Žiaci z 2. stupňa pripravili opekačku s množstvom dobrôt od výmyslu sveta. Pondelkové dopoludnie patrilo iba žiakom a ich dobrej nálade.

     • Celoslovenské kolo Duchovnej piesne 2021

      30. 6. 2021

      V piatok 7. mája 2021 sa uskutočnil v poradí už 7. ročník súťaže Duchovná pieseň. V tomto roku sa súťaž prvýkrát uskutočnila v online priestore s ohľadom na epidemiologické opatrenia. Súťaž Duchovná pieseň je Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR zaradená medzi predmetové súťaže. Je určená pre deti a žiakov navštevujúcich náboženskú výchovu na štátnych školách a evanjelické a. v. náboženstvo na cirkevných školách, ale zúčastniť sa môžu všetky deti, ktoré majú záujem o spev duchovných piesní. Cieľom súťaže je motivovať mladú generáciu k poznávaniu a spievaniu duchovných piesní a pomôcť rozvíjať im hudobný talent. Vyhlasovateľmi súťaže je Školský výbor a Výbor cirkevnej hudby a hymnológie. Súťaž je zameraná na sólový spev. Súťažiaci sú rozdelení podľa veku do piatich kategórií.Výkony súťažiacich hodnotila porota bodovaním. Konečné hodnotenie jednotlivých kategórií súťaž

     • Celoslovenské kolo Biblickej olympiády

      30. 6. 2021

      V piatok 4.6.2021 sa konal ďalší ročník predmetovej súťaže Biblická olympiáda z evanjelického náboženstva a náboženskej výchovy. V tomto roku sa súťaž prvý raz uskutočnila s ohľadom na epidemiologické opatrenia v online priestore. Súťaž sa konala v programe Edupage. Do súťaže sa zapojilo 160 žiakov z celého Slovenska, ktorí súťažili v štyroch kategóriách za štátne a cirkevné školy. Odborná porota vybrala témy na tohtoročnú biblickú súťaž a určila pravidlá. Zo Starej zmluvy bola vybraná téma - Patriarchovia a z Novej zmluvy - Podobenstvá. Biblická olympiáda je zaradená medzi predmetové súťaže a konala sa s finančnou podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Priebeh súťaže organizačne zabezpečovalo Misijno-vzdelávacie oddelenie GBÚ ECAV na Slovensku. Víťazi boli odmenení diplomami a vecnými cenami.

  • Prihlásenie

  • ZvoneniE

   Piatok 30. 7. 2021
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Evanjelická základná škola Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote
   • eskola@rsnet.sk
   • +421 047 5631127 0910 826 269 - riaditeľ školy 0911 826 269 - riaditeľstvo, resp. ekonomický úsek školy Školská jedáleň - pre vyhlasovanie žiakov z obedu 047/ 5622281 0915 959 472
   • Daxnerova 42, 979 01 Rimavská Sobota
   • 37955942
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje