Utorok 25. 7. 2017

Vitajte na EduPage

Drahí Študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

Vyučím ťa a ukážem ti cestu, po ktorej kráčať máš, radiť ti chcem a moje oko bude bdieť nad tebou. Žalm, 32, 8

Novinky

 • 11. 7. 2017

  Do galérie international meeting boli pridané fotografie.

 • Medzinárodné stretnutie v našej škole

  Som veľmi rád, že sme sa na pôde našej školy stretli s kolegami z Turecka  🇹🇷 ,Lotyšska 🇱🇻 a Slovenska🇸🇰. Toto sympózium bolo zamerané na prezentácie našich školských i mimoškolských aktivít a vynikajúcich výsledkov našich žiakov. O činnosti  štátnej školskej inšpekcie  porozprával zahraničným kolegom Mgr. Zoltán Leicher. Ďakujem Mgr.Beate Fülöpovej(ezszo), Ing. Kataríne Mišankovej(ezszo), Mgr.Valérii Bagačkovej(ezszo), Mgr.Zoltánovi  Leicherovi (SSI) a Mgr.Judite Hercegovej (zs s ms ozdany). RL

  1. Dobšinského rozprávkový Gemer  Miroslav Szepessy - 1. miesto v kategórii  6. a 7. ročník
  2. Medzinárodná informatická súťaž i – bobor - máme  22  úspešných riešiteľov, v kategórii  Bobrík 1. miesto získala Zuzana Kubičeková, v kategórii Benjam ...
 • Školský rok  2016/2017 sme  ukončili v  dôstojnej atmosféra Evanjelického kostola a.v.  v Rimavskej Sobote. Ďakovali sme, odmeňovali, lúčili sa. Lúčili sme sa s americkým lektorom Joshom D. Chamberlinom, ktorý v tomto školskom roku vyučoval predmet konverzácia v anglickom jazyku a v popoludňajších hodinách viedol American english club. Lúčili sme sa so žiakmi, odchádzajúcimi na stredné školy.  Krásnymi slovami učiteľov i žiakov dojal deviatak Zoltán Kovács. Odmeňovali sme  žiakov, ktorí sa zodpovedne pripravovali na vyučovanie a reprezentovali školu na školských, okresných, krajských i celoslovenských súťažiach. Krásne knihy dostali Simona Szitanková, Barbora Koháryová, Jana Čuková, Zuzana Kubičeková, Adam Torpiš, Lenka Ferenczová, Miroslav Szepessy, Lukáš Ferencz, Lucia Mravcová a Paťka Belányiová. Najlepšou žiačkou školy sa stala Zuzana Kubičeková. Po slávnostných službách Božích sme sa rozišli do tried, triedni učitelia rozdali vysvedčenia a ...KRÁSNE PRÁZDNINY!

Novinky

Kontakt

 • Evanjelická základná škola Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote
  Daxnerova 42, 979 01 Rimavská Sobota
 • +421 047 5631127
  0910 826 269 - riaditeľ školy
  0911 826 269 - sekretariát školy


  Školská jedáleň 047/ 5622281 pre vyhlasovanie žiakov z obedu

Fotogaléria