Plán práce

na školský rok 2021/2022

Základné identifikačné údaje

Názov školyEvanjelická základná škola Zlatice Oravcovej , 979 01 Rimavská Sobota
Adresa školyDaxnerova 42
Telefón+421 047 5631127
E-maileskola@rsnet.sk
WWW stránkaezsrs.edupage.org
Zriaďovateľ 

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľMgr.Radomír Leicher   
ZRŠ    
ZRŠ    
ZRŠ    

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predseda  
pedagogickí zamestnanci  
ostatní zamestnanci  
zástupcovia rodičov  
zástupca zriaďovateľa  
iní  

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka

Personálne zabezpečenie vyučovania

Pedagóg / zamestnanecFunkciaTriednictvoĎalšie úlohy a kompetencie
Mgr. Radomír LeicherRiaditeľ  
Ing. Katarína MišankováZástupkyňaŠpeciálna 
Mgr. Valéria BagačkováUčiteľkaDruhá 
Timea BánováVychovávateľka  
Mgr. Jana BírováUčiteľka  
Mgr. Milica BojnováUčiteľkaTretia 
Mgr. Miroslav DedinskýUčiteľ  
Barbora JakabováVychovávateľka  
Mgr. Ivana KožiakováUčiteľkaSiedma 
Mgr. Martina KrivdováUčiteľka  
Mgr. Henrieta MajerčíkováUčiteľka  
Mgr. Lucia SélešováUčiteľkaDeviata 
Mgr. Nelea SchibaUčiteľkaÔsma 
Mgr. Katarína SojkováUčiteľkaPiata 
Mgr. Jarmila SzepessyováEkonómka  
Mgr. Stanislava SzitankováUčiteľkaŠtvrtá 
PaedDr. Monika ŠtoberováUčiteľka  
PhDr. Boris Mauerasistent učiteľa  
Mgr. Michal Mišankoasistent učiteľa  
Mgr. Zlata Selčanováasistentka učiteľa  
Juraj ŠándorŠkolník  
Mgr. Adriana Torpišováasistentka učiteľa  
Ľubomír VelkovŠkolník  
Anna BodorováUpratovačka  
Janette DonováUpratovačka  

Údaje o počte žiakov

Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried0011121118
počet žiakov          
z toho ŠVVP          
z toho v ŠKD          

Organizácia školského roka

Školský rok 2021/2022 sa začína 1. septembra 2021.

Školské vyučovanie sa začína ... . septembra 2021.

Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne ... . septembra 2021.

Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2022.

Klasifikačná porada za prvý polrok sa uskutoční najskôr ... . januára 2022.

Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 1. februára 2022 a končí sa 30. júna 2022.

Klasifikačná porada za druhý polrok sa uskutoční najskôr ... . júna 2022.


PrázdninyTermín prázdnin
jesenné 
vianočné 
polročné 
jarné 

Kalendár akcií školy

DátumNázovPre koho (účastníci)Organizuje (zodpovednosť)

Kalendár porád

TermínČasDruh porady

SWOT analýza

Silné stránky školy

Slabé stránky školy

Príležitosti

Hrozby

Projekty

Názov projektu: .....

Cieľ: .....

Zodpovedná osoba: .....

Termín: .....

Ďalšie vzdelávanie učiteľov

Typ vzdelávaniaPedagógTermín od-doPoskytovateľ
Funkčné   
Adaptačné   
Aktualizačné   
Inovačné   
Špecializačné   
Kvalifikačné   

Záver

Vypracoval: Mgr.Radomír Leicher

V Rimavskej Sobote, 6. augusta 2021

Plán práce prerokovaný v pedagogickej rade dňa:

  • Kontakty

   • Evanjelická základná škola Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote
   • eskola@rsnet.sk
   • +421 047 5631127 0910 826 269 - riaditeľ školy 0911 826 269 - riaditeľstvo, resp. ekonomický úsek školy Školská jedáleň - pre vyhlasovanie žiakov z obedu 047/ 5622281 0915 959 472
   • Daxnerova 42, 979 01 Rimavská Sobota
   • 37955942
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje