• Zloženie Rady školy

    • Predsedníčka Rady školy :

     1. Mgr. Jarmila Szepessyová- zástupca Rady školy za nepedagogických zamestnancov školy

     Podpredsedníčka Rady školy : 

      2. Mgr. Lýdia Naďová - zástupca Rady školy za zriaďovateľa školy

     Členovia Rady školy :

     Zástupcovia Rady školy za zriaďovateľa školy

     4. Mgr. Terézia Gabčanová

     5. Ing. Ján Fiľo

     6. Juraj Maťko

     Zástupcovia Rady školy za Cirkevný zbor ECAV Rimavská Sobota

     7. Alžbeta Dovalová

     8. Bc. Mária Ocskaiová

     Zástupcovia Rady školy za pedagogických zamestnancov školy

     9. Mgr. Miroslav Dedinský

     10. PhDr. Boris Mauer

     Zástupcovia Rady školy za rodičov žiakov školy

     11. Ing. Peter Slovák, PhD.

     12. Viktória Sebők

      

      

      

      

  • Kontakty

   • Evanjelická základná škola Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote
   • eskola@rsnet.sk
   • +421 047 5631127 0910 826 269 - riaditeľ školy 0911 826 269 - riaditeľstvo, resp. ekonomický úsek školy Školská jedáleň - pre vyhlasovanie žiakov z obedu 047/ 5622281 0915 959 472
   • Daxnerova 42, 979 01 Rimavská Sobota
   • 37955942
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje