• Slávnostné ukončenie školského roka 2017/2018

  29. júna 2018 sme slávnostnými službami Božími v Evanjelickom kostole a.v. v Rimavskej Sobote ukončili školský rok 2017/2018. Duchovný správca školy Mgr. Ondrej Majling poďakoval Pánu Bohu za požehnanie počas celého  školského roku. Po kázni slova Božieho zaspieval školský spevokol pod vedením Mgr. Gabriely Rufusovej za doprovodu PhDr. Borisa Mauera. Pán riaditeľ školy Mgr. Radomír Leicher poďakoval žiakom, učiteľom a všetkým zamestnancom za  vykonanú prácu a odmenil najlepšieho žiaka školy - Miroslava Szepessyho, ktorý nás reprezentoval na celoštátnom kole biologickej olympiády  v Bratislave.

  Najlepších žiakov tried odmenili triedni učitelia. Za výborný prospech, správanie, dochádzku a reprezentáciu školy získali ocenenie  títo žiaci : Oliver Hetveš, Simona Szitanková, Sebastián Torma, Jana Čuková, Zuzana Kubičeková, Alexandra Bozoóvá, Veronika Tóthová, Tamara Šofranková, Adrian Varga, Radoslav Hudec. Za nezištnú pomoc spolužiakom sa poďakovala pani učiteľka Mgr. Valéria Bagačková  žiakom IV. triedy Janke Čukovej, Martinovi Horváthovi, Lukášovi Moncoľovi a Tamarke Bartošovej.

  S deviatakmi sa rozlúčil triedny učiteľ Mgr. Miroslav Dedinský veršami z KNIHY ŽALMOV. Za deviatakov sa prítomným prihovorili Mário Koóš a rozlúčkové slová Ľuboša Genyu nám prečítala Mgr. Beáta Fulöpová.

  Po záverečnej  piesni  Zbohom si dajme priatelia, sme sa rozišli do tried a s vysvedčením na prázdniny.

   

   

 • História a súčasnosť Zvolenského zámku - výlet III. ročníka

 • Filip opäť víťaz

  Filip Ďurčo, žiak V. triedy našej školy, pokračuje vo víťaznom ťažení. Po úspechu na Majstrovstvách mesta Rimavská Sobota v jude získal ďalšie prvenstvo - na Medzinárodnom turnaji v jude v Poľsku v kategórii do 30 kg. Filipovi srdečne blahoželáme a želáme veľa ďalších úspechov!

 • Výlet na Spiš

  Dážď aj slnko aj mráz – to všetko zažili  počas výletu žiaci I. stupňa. Najskôr  nás sprievodkyňa zoznámila s históriou Spišského hradu. Vedeli ste, že rytier Šárško sa dostal na hrad vraj nie veľmi čestným spôsobom? Veru tak, podplatil strážcov ! Navštívili sme aj hradnú kuchyňu, kúpeľňu, ale najviac sme sa zabavili v mučiarni. Teda, iba niektorí, lebo zopár spolužiakov  sa radšej skrylo do kúta.  Tí smelší si vyskúšali aj kladu aj dereš. Iba klietka hanby zostala prázdna. Že by sme sa nemali začo hanbiť? Cestou späť sme v Dobšinskej ľadovej jaskyni na chvíľu zažili dobu ľadovú a povedali si, že to naše Slovensko je naozaj krásne.

  vb

 • Škola hrou s Markétou Hrubešovou

   

  Naši žiaci sa počas 11.ročníka Four Festu  SOŠOS stretli na pôde „modrej školy“ na hodine varenia. Témou boli palacinky. Naučili sa pripraviť cesto, upiecť , natrieť ich  aj ozdobiť . Neučil ich to len tak hocikto, ale známa česká herečka Markéta Hrubešová. Skvelá nálada, nadšenie a chuť do varenia (a neskôr aj jedenia) tejto pochúťky si deti budú určite dlho pamätať.

 • V trinástej komnate

  Žiaci III. ročníka 7.6. navštívili Knižnicu Mateja Hrebendu v Rimavskej Sobote. Témou boli Dni mesta Rimavská Sobota. Vstúpili sme do trinástej komnaty a zoznámili sa s minulosťou i súčasnosťou obyvateľov nášho mesta. Pozreli sme si zaujímavé fotografie z minulosti aj súčasnosti, ako aj erb mesta Rimavská Sobota.

  MB

 • Príroda okolo nás

  16. ročníka prírodovednej súťaže Príroda okolo nás, ktorú každoročne organizuje Správa CHKO Cerová vrchovina sa zúčastnili aj žiačky z našej školy. Piatačky Beata Oravcová a Zuzana Kubičeková sa umiestnili na 4. mieste, šiestačka Viktória Husztyová a piatačka Martina Kovácsová na 6. mieste. V konkurencii oveľa starších spolužiakov z 8. a 9. ročníkov škôl  je ich umiestnenie veľmi pekným výsledkom.

  Gratulujeme!

  BF

 • Výlet do Budapešti

  Cestovanie a spoznávanie metropol Európy pokračuje. Tentokrát oslávili niektorí žiaci 2. stupňa Medzinárodný deň detí v hlavnom meste Maďarska. Navštívili ZOO, Tropicarium, historické centrum mesta, poľnohospodárske múzeum, zažili plavbu loďou po Dunaji i cestovanie metrom. Po Prahe a Bratislave sme pokorili i Budapešť.

  Ďakujeme všetkým zainteresovaným za pomoc pri vybavovaní a realizácii dopravy a ubytovania. Tiež veľmi pekne ďakujeme pánovi Karolovi Koóšovi za finančnú podporu.

 • Deň mlieka

  V tomto školskom roku sme si Deň mlieka pripomenuli na pravom mieste - medzi kravičkami na farme v Bottove. Navštívili sme Roľnícku spoločnosť a.s. Bottovo, poprezerali sme si maštale, dojáreň aj boxy s teliatkami, ktoré našich žiakov - prvostupniarov -  zaujali najviac.

 • Naši víťazi

  V polovici mája sa v Rimavskej Sobote uskutočnila Medzinárodná veľká cena mesta v jude žiakov a žiačok. Žiak piateho ročníka Filip Ďurčo v kategórii žiakov do 30 kg získal krásne 1. a  3. miesto, prvák Janko Škrváň si medzi najmladšími žiakmi vybojoval bronzovú medailu. Obom srdečne blahoželáme !

 • Oznam riaditeľstva školy

 • Poloodborná dišputa - Klasicizmus

 • Škola v prírode

  Škola v prírode

  V týchto dňoch sa žiaci  I. stupňa učia v prírode našich veľhôr. Z evanjelického zaridenia MEMC Ichthys vo Veľkom Slavkove okrem učenia, spolu s pani učiteľkami podnikajú dobrodružné výlety do prírody a na rôzne zaujímavé miesta. Zážitkov bude mať každý z nich iste plný batoh ...

 • OZNÁMENIE

  o úprave úhrady za obedy pre žiakov I. a II. stupňa, pre zamestnancov a cudzích stravníkov nájdete na :

  https://ezsrs.edupage.org/text/?text=text/text8&subpage=3

 • DEŇ MLIEKA

  DEŇ MLIEKA

  Pri príležitosti Dňa mlieka nás počas celého budúceho týždňa od 14.5.2018 do 18.5.2018 Cirkevná školská jedáleň pozýva na desiatu, ktorá bude spojená s touto surovinou.

  Desiaty budú nasledovné :

  PO : 1 dl mlieka, tukový rožok

  UT : chlieb s bryndzovou nátierkou, čaj

  STR: ovocný jogurt

  ŠT : chlieb s maslom, reďkovka, čaj

  PIA: malý rožok, kakao

  Za pozvanie ďakujeme a tešíme sa na výživné desiaty.

 • Riaditeľské voľno

  Riaditeľ školy oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z.z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných  učilištiach a jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z.z.

  p o s k y t u j e

  z prevádzkových dôvodov

  žiakom 1. a 2. stupňa Evanjelickej základnej školy Zlatice Oravcovej, Daxnerova 42, 979 01 Rimavská Sobota

  riaditeľské voľno dňa 30.4.2018.

 • Celoštátne kolo Biologickej olympiády

  V dňoch 18.-20.4.2018 sa v Bratislave konalo celoštátne kolo Biologickej olympiády, ktoré už 52. krát organizovala IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže, priamo riadený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Predmetom jej činnosti je práca s mládežou mimo školy a rodiny a mládežnícka politika na Slovensku aj mimo neho. Cieľom aktivít je implementácia štátnej politiky voči deťom a mládeži. 

  V silnej celoslovenskej konkurencii žiakov 8. a 9. ročníkov sa Miroslav Szepessy, žiak 8. ročníka našej školy so svojím projektom "Návrh na chránené stromy" v kategórii C projektová časť umiestnil na skvelom 5. mieste.

  Svojou účasťou a umiestnením skvele reprezentoval nielen seba, ale hlavne našu školu. Sme na neho hrdí a srdečne mu gratulujeme k úspechu.

 • “Spievate mu novú pieseň, krásne rozzvučte struny plesaním.” Žalmy 33:3

  Aj naša kaplnka sa v piatok rozozvučala piesňami na prehliadke Duchovnej piesne.V troch kategóriách spievali žiaci 1. aj 2. stupňa.Medzi najlepších patrili Marko Marčíni v 1. kategórii, Zuzana Kubičeková v 2. kategórii a Tamara Šofranková v 3. kategórii. Pri príprave im pomáhali a odborne ich viedli pani učiteľka Gabriela Rufusová a pán asistent Boris Mauer, ktorí ich aj spolu s pánom učiteľom Mirkom Dedinským sprevádzali na hudobných nástrojoch.

 • there is still time... stále je čas...

  prihlásiť Vaše dieťa do školy, kde od 1. po 9. ročník vyučuje americký lektor a kde má každý žiak šancu individuálne rásť

  Konzultačné hodiny :

  25.4.2018 od 14:00 do 17:00

  26.4.2018 od 14:00 do 17:00

   

 • Úspešní zoológovia

  Sú nimi naši žiaci, ktorí sa zúčastnili náročnej Biologickej olympiády - Poznaj a chráň prírodu svojej vlasti v kategórii E a v odbornosti zoológia. Od septembra 2017 až do apríla 2018 sa Zuzka Kubičeková, Paťka Némethová, Paťo Moncoľ, Saška Bozóová, Viky Husztiová, Chiara Hoťáková, Lenka Ferenczová a Mirka Hudecová usilovne a nepretržite pripravovali na súťaž. Pripravovali si zbierky lesných živočíchov, učili sa latinské názvy a všeobecné informácie o živote 50 druhov živočíchov. V CVČ Relax v Rimavskej Sobote sa určite nedali 11.4.2018 zahanbiť. Všetci to zvládli veľmi dobre a Zuzka ešte lepšie. Získala pekné 3.miesto. Musím pripomenúť, že na stupne víťazov sa dostala ako piatačka. Veľmi ma teší taký veľký záujem o túto olympiádu. V odbornosti zoológia súťažilo 15 žiakov a z toho 8 z našej školy. Všetci ôsmi boli úspešnými riešiteľmi. Som na nich nesmierne hrdá. Dúfam, že o rok pokračujeme opäť a snáď s ešte vyšším počtom záujemcov o BIO.

  BF

strana:

Novinky

Kontakt

 • Evanjelická základná škola Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote
  Daxnerova 42, 979 01 Rimavská Sobota
 • +421 047 5631127
  0910 826 269 - riaditeľ školy
  0911 826 269 - riaditeľstvo, resp. ekonomický úsek školy


  Školská jedáleň - pre vyhlasovanie žiakov z obedu
  047/ 5622281
  0915 959 472

Fotogaléria