• RIADITEĽSKÉ VOĽNO

  Riaditeľ školy oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z.

   

  p o s k y t u j e

   

  z dôvodu testovania žiakov 5. ročníka (T5-2017)

  žiakom 2. stupňa (6. – 9. ročníka) Evanjelickej základnej školy Zlatice Oravcovej, Daxnerova 42,  979 01 Rimavská Sobota

  riaditeľské voľno dňa 22. novembra 2017.

 • Malé kroky za vôňou kníh...

  Žiaci III. ročníka po tretíkrát v tomto školskom roku navštívili  Knižnicu Mateja Hrebendu v Rimavskej Sobote. Vstúpili sme do trinástej komnaty a čítali sme si Pokoradzké rozprávky, zoznámili sme sa s vtáčikom Edom a priblížili si pravdu a klamstvo v rozprávkach. Hľadali sme spojivá medzi rozprávkami a skutočným svetom. Pravda a výmysel, úklady a pomsta nie sú len v rozprávkovom svete, ale aj v bežnom živote. Toto a ešte aj mnoho iného sme zažili s hrdinami príbehu...

  MB

 • Vedomostný ostrov v našej škole

  Sme jedna zo sto!!! A jediná v meste Rimavská Sobota 🙂 Ďakujeme!!!

  Som rád, že sme v projekte Vedomostné ostrovy boli úspešní. Vedomostný ostrov sa tak dostáva do našej školy. Žiaci budú mať jedinečnú možnosť nadobúdania vedomostí prostredníctvom nového prostriedku, novej pomôcky.

  Radomír Leicher

  Čo sú to vedomostné ostrovy ?

  Vedomostný obsah tvoria dva časti. Prvou je animovaný ostrov s interaktívnymi úlohami z oblasti techniky, nemeckého jazyka, ekológie a fyziky. Úlohy sa ukrývajú pod lokalitami označenými na mape, na ktoré treba kliknúť. Druhú časť tvoria digitálne učebnice pre nemecký jazyk, dopravnú výchovu a fyziku a poradenstvo vo forme „Viem, čím chcem byť“. Okrem vedomostí sa môžu žiaci dostať k zaujímavým nápadom ako získané poznatky využiť v praxi. Nájdu sa tu návody na domáce pokusy, videá, tipy ako sa lepšie postarať o životné prostredie alebo ako si vybrať svoje budúce povolanie. V riešení úloh a vedomostných kvízov sa budú môcť deti otestovať a súťažiť buď jednotlivo alebo za celú školu o hodnotné ceny.

 • IV. ročník Memoriálu Zlatice Oravcovej

  IV. ročník Memoriálu Zlatice Oravcovej je venovaný téme reformácie a vzdelávania v kontexte dnešnej doby a vykročeniu do novej päťstoročnice.

 • Ruka v ruke

  Do galérie Ruka v ruke boli pridané fotografie.

 • Rozprávky pre deduškov a babičky.

   

  Smelí druháci Dustin, Sára a Simonka si v pondelok vypočuli potlesk od nezvyčajného obecenstva. Rozprávky nerozprávali tentoraz deťom v škôlke, ale deduškom a babičkám v Domove sociálnych služieb. Spolu so známou partiou dobrých duší z druhého stupňa boli opäť potešiť klientov v tomto zariadení. Karty , „Človeče“ a hlavolamy už tradične nesmeli chýbať. Radosť z dávania nás opäť hriala na duši.

  Na druhý deň sme boli pripravení potešiť deti na detskom oddelení. Žiaľ,  ich zhoršený zdravotný stav nám to nedovolil.

  VB

 • 4. 11. 2017

  Aktualizovali sme modul Práce žiakov

 • Čo nás čaká v novembri

  Môžete si pozrieť na podstánke Pripravujeme

 • Jesenné prázdniny

  Tohtoročné jesenné prázdniny trvajú od 30. októbra do 31. októbra 2017. V stredu 1. novembra  si pripomíname  Sviatok všetkých svätých. V škole sa stretneme vo štvrtok 2. novembra 2017.

 • Baterková úloha

  Viete, aký rozdiel je medzi batériou a akumulátorom? Alebo aké druhy batérií existujú? Viete, ako nakladať s použitými batériami?Tak na tieto a iné otázky by Vám s určitosťou odpovedali všetci ôsmaci. Tí si v rámci projektu Recyklohry, pod drobnohľadom pani učiteľky Kataríny Sojkovej, pripravili plagáty a prezentácie o batériách a vyskúšali si rovesnícke vyučovanie v iných triedach, kde odprezentovali svoje vedomosti spolužiakom.Možno raz z jedného z nich bude pán učiteľ, či pani učiteľka

 • Dobšinského rozprávkový Gemer 2017

  Tento týždeň v dňoch 25.-27. októbra prebieha v Dome kultúry v Rimavskej Sobote 23. ročník podujatia Dobšinského rozprávkový Gemer 2017. Súčasťou je literárna súťaž žiakov a študentov v tvorbe poézie a prózy s cieľom iniciovania mladých začínajúcich autorov k tvorbe rozprávok.17. ročníka autorskej literárnej súťaže sa pod vedením pani učiteľky Lucie Sélešovej zúčastnili aj naši žiaci - Zuzana Kubičeková z 5. ročníka v tvorbe poézie, Tamara Šofranková z 8. triedy, ktorá získala 3. miesto v tvorbe prózy s rozprávkou “Arašidové maslo” a Miroslav Szepessy z 8. triedy, ktorý so svojou rozprávkou “QR kód” obsadil 1. miesto a stal sa víťazom II. kategórie v tvorbe prózy.Tešíme sa z ich úspechu a prajeme veľa skvelých námetov a inšpirácie pri ďalšej tvorbe :-)

 • Programovanie v Scratch - CodeWeek.EU

  Milí žiaci, rodičia, kolegyne, kolegovia, srdečne vás všetkých pozývam na otvorené hodiny programovania v Scratch. Otvorené hodiny sa uskutočnia vo štvrtok (26.10.2017) a v piatok (27.10.2017).

  Žiaci ôsmeho ročníka si to už úspešne vyskúšali. Dnešná otvorená hodina programovania bola skvelá! Ako poďakovanie sme obdržali úžasný certifikát! Ďakujem ôsmakom!!! Pridajte sa k nim :-)  

  RL

 • Medzinárodný deň školských knižníc

  Na EZŠ ZO sa dňa 24.10.2017 uskutočnil Medzinárodný deň školských knižníc. Vôňa kníh prilákala žiakov III., V., VII., a VIII. ročníka, ktorí sa stretli v školskej knižnici, aby na hodinách SJL čítali starší mladším a naopak. Pani učiteľky Bojnová a Sélešová pripravili texty, ktoré boli zaujímavé, poučné a zábavné. Čítanie vo vzájomnej interakcii bolo prínosom pre všetkých.Naši tretiaci a piataci pozvali celý 1. stupeň, aby sa na nejakú chvíľu stali kráľmi čítania. Tretia...ci čítali príbeh o veveričke najprv v umeleckom, potom vo vecnom texte. Piataci nás zaujali rozprávkou na interaktívnej tabuli o Popoluške. Po výstupe prišiel čas na otázky, či textu aj porozumeli.Šiestaci čítali Jánošíkovu stupaj, „Nechcem ja nefajčím“, siedmaci text Júliusa Satinského Šľak ma ide trafiť zo škaredých slov.Žiaci ôsmej a deviatej triedy čítali Gabrielu Futovú, Romana Brata: Chlapci padli z višne, dievčatá z jahody, Exupéryho modlitbu, Šľak ma ide trafiť zo spisovnej slovenčiny, kde mali reagovať na citlivú tému hovorovej slovenčiny. Čitateľské kocky uzavreli tento deň, ktorý bol venovaný milovníkom kníh a literatúry.Nezaostávala ani výtvarná zložka: sprievodnou aktivitou bola prezentácia plagátov, ktoré boli zhotovené na toto podujatie na hodinách SJL a Pracovného vyučovania.

 • Vzácna návšteva z USA

  Utorok by sa každému z nás zdal len obyčajným dňom v týždni. Ničím výnimočný, akurát druhý deň v poradí. Pre nás a našu školu bol utorok 24. október významným dňom. Privítali sme vzácnu návštevu zo Spojených štátov amerických, s ktorou sme diskutovali o pôsobení amerického lektora na našej škole. Naši hostia pracujú v organizácii ELCA - Evanjelickej luteránskej cirkvi v Amerike, s ktorou vedenie školy úzko spolupracuje. Vďaka tejto spolupráci je možné, aby v škole vyučovali americkí lektori, v minulom školskom roku Joshua D Chamberlin a v tomto školskom roku Caleb M Ranum.Ďakujeme Pánu Bohu i za takéto možnosti a skúsenosti.

  This Tuesday would be just another day. There would be nothing special about it just the second day of week, but for as and our school was the 24th of october a special day. We could welcome a visit from the USA. We were discussing the work of our american lector at our school. Our guests work with the organisation of the ELCA - Evangelical Lutheran Church in America - who our school with co-operates. Thanks to this cooperation we are able to have american lectors at our school. The last school year it was Joshua D Chamberlin and this school year, it is Caleb M Ranum.Thank You God for this chance and experience.

 • Majster Slovenska v plastovom modelárstve

  V uplynulých dňoch sa zúčastnil  žiak siedmej triedy Vladimír Hudec majstrovstiev Slovenska v plastovom modelárstve v Nitre. S modelom tanku IS 3 sa stal majstrom Slovenska a získal Cenu primátora mesta Nitra.Vladko svoj model odprezentoval pred žiakmi a učiteľmi a  porozprával  o tom, ako podobné modely vznikajú. Vladkovi Blahoželáme a obdivujeme jeho trpezlivosť.

 • Finančná akadémia

  V ďalšom bloku vzdelávania a oboznamovania sa s finančnou gramotnosťou sme sa venovali šetreniu peňazí, výrobe mincí v Kremnici a zároveň sme si ukázali ťažbu zlata a diamantov v neľudských podmienkach. Videli sme detskú prácu v baniach na zlato v monglsku a po tomto zážitku sme všetci prišli na to, ako je nám v škole dobre. Tešíme sa aj z vlastnoručne vyrobených peňaženiek.KS

 • Zdravá výživa v našej jedálni

  V pondelok a utorok nám panie kuchárky, pod vedením vedúcej Alžbety Láskovej, pripravili chutné desiaty v rámci Zdravej výživy. Mohli sme si pochutnať na čerstvom ovocí a obložených chlebíkoch so syrom.Vitamíny sa nám v tieto jesenné dni určite zídu

 • Kde bolo, tam bolo...

   

   

  Bola raz v Drienčanoch súťaž v prednese slovenskej rozprávky. Vybrali sa na ňu tri odvážne devy z našej školy. Simonka(2.r), Zuzka(5.r) a Dominika(8.r).  Bojovali s dlhým textom, trémou, strachom a tiež s prísnou porotou. Zablúdili do bludiska, na fare spoznali život rozprávkara P.E.Dobšinského.V ťažkom boji sa im síce nepodarilo očariť porotu, zato porazili aj trému aj strach a niečomu sa aj priučili.

 • Stretnutie po prázdninách

  Radosť zo stretnutia bola na oboch stranách. Veď sme opäť boli potešiť už "našich" obyvateľov v Domove sociálnych služieb. Siedmačky Naty a Lenka, piatačky  Zuzka, Lenka , Paťka a Andrea a Bea, Tibor a štvrtáčka Janka si zahrali človeče, karty, ale aj popočúvali spomienky starkých na mladé časy. Bezstarostná mladosť si našla cestu ku múdrej starobe. Po tom moste budeme kráčať spolu aj tento rok.

 • Finančná akadémia

  Dnes sme sa vo Finančnej akadémii naučili opäť niečo dôležité. Nakupovať sa dá aj pohodlne z domu - cez internet. Pozor však na nástrahy! Krádež identity nie je sranda! Dôležité je poznať svoje spotrebiteľské práva. Dúfame, že nik viac nezabudne na určenie si svojich finančných cieľov, vytvorenie plánu s ohľadom na skutočné potreby a nie len želania. Vytvorili sme si aj krásne pokladničky - prasiatka a oblečenie pre bábiky, ale len také, ktoré naozaj potrebuje.

  KS

strana:

Novinky

Kontakt

 • Evanjelická základná škola Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote
  Daxnerova 42, 979 01 Rimavská Sobota
 • +421 047 5631127
  0910 826 269 - riaditeľ školy
  0911 826 269 - riaditeľstvo, resp. ekonomický úsek školy


  Školská jedáleň - pre vyhlasovanie žiakov z obedu
  047/ 5622281
  0915 959 472

Fotogaléria