• Poďakovanie za úrody Zeme

  Piatok sa v našej škole niesol v duchu poďakovania za úrody zeme. Spolu so sestrou spirituálkou sme za všetky plody zeme poďakovali na službách Božích. Potom sa žiaci I. stupňa podelili do skupín a pracovali v tvorivých workshopoch. Prípravu miešaných nápojov z ovocia a ovocných štiav im prišli predviesť žiaci zo SOŠOS z Rimavskej Soboty. Krásne krabičky a obrázky vytvorené servítkovou metódou spolu s deťmi vyrábala pani Lendvorská, lektorka z GMOS Rimavská Sobota.

 • Bronzový Filip

  V sobotu 6. októbra sa  konal 15. ročník Grand Prix mesta Považská Bystrica  žiakov v jude. Zúčastnilo sa ho viac ako 400 športovcov zo siedmich krajín Európy.  Náš žiak - šiestak Filip Ďurčo získal v tejto silnej konkurencii vo váhovej kategórii do 30 kg krásne 3. miesto. Blahoželáme a želáme veľa ďalších úspechov.

 • POZVÁNKA

  Vážení rodičia!

  Pozývame vás na celoškolské rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 19.9.2018 ( v stredu) o 16:00 v školskej kaplnke na 2. poschodí. Po ňom budú nasledovať triedne rodičovské združenia.

 • Ponuka záujmových útvarov

  V tomto školskom roku začnú krúžky pracovať od pondelka 1. októbra.

  Žiaci si môžu vybrať z tejto ponuky :

  1. stupeň:

  Florbal                          vedie Juraj Šándor

  Šikovníček                    vedie Mgr. Stanislava Szitanková

  American english club  vedie Caleb Ranum

  Ruka v ruke                  vedie Mgr. Valéria Bagačková

  Loptové hry                  vedie Mgr. Michal Mišanko

  Spoločenské hry          vedie PhDr. Boris Mauer

   

  2. stupeň :

  Napredujeme v slovenčine   vedie Mgr. Lucia Sélešová

  Príroda a svet okolo nás      vedie Mgr. Beáta Fulöpová

  Príprava  na M9                   vedie Mgr. Beáta Fulöpová

  Reportér                              vedie Mgr. Miroslav Dedinský

  American english club          vedie Caleb Ranum

   

   

   

   

   

   

 • Slávnostný začiatok školského roka 2018/2019

   

  Vážení rodičia, milí žiaci,

  brány Evanjelickej základnej školy Zlatice Oravcovej sa otvoria 3. septembra 2018 o 8:00 hodine. Po zvítaní s triednymi učiteľmi a spolužiakmi  sa spoločne poberieme do Evanjelického kostola a.v. v Rimavskej Sobote na slávnostné školské služby Božie.

 • Slávnostné ukončenie školského roka 2017/2018

  29. júna 2018 sme slávnostnými službami Božími v Evanjelickom kostole a.v. v Rimavskej Sobote ukončili školský rok 2017/2018. Duchovný správca školy Mgr. Ondrej Majling poďakoval Pánu Bohu za požehnanie počas celého  školského roku. Po kázni slova Božieho zaspieval školský spevokol pod vedením Mgr. Gabriely Rufusovej za doprovodu PhDr. Borisa Mauera. Pán riaditeľ školy Mgr. Radomír Leicher poďakoval žiakom, učiteľom a všetkým zamestnancom za  vykonanú prácu a odmenil najlepšieho žiaka školy - Miroslava Szepessyho, ktorý nás reprezentoval na celoštátnom kole biologickej olympiády  v Bratislave.

  Najlepších žiakov tried odmenili triedni učitelia. Za výborný prospech, správanie, dochádzku a reprezentáciu školy získali ocenenie  títo žiaci : Oliver Hetveš, Simona Szitanková, Sebastián Torma, Jana Čuková, Zuzana Kubičeková, Alexandra Bozoóvá, Veronika Tóthová, Tamara Šofranková, Adrian Varga, Radoslav Hudec. Za nezištnú pomoc spolužiakom sa poďakovala pani učiteľka Mgr. Valéria Bagačková  žiakom IV. triedy Janke Čukovej, Martinovi Horváthovi, Lukášovi Moncoľovi a Tamarke Bartošovej.

  S deviatakmi sa rozlúčil triedny učiteľ Mgr. Miroslav Dedinský veršami z KNIHY ŽALMOV. Za deviatakov sa prítomným prihovorili Mário Koóš a rozlúčkové slová Ľuboša Genyu nám prečítala Mgr. Beáta Fulöpová.

  Po záverečnej  piesni  Zbohom si dajme priatelia, sme sa rozišli do tried a s vysvedčením na prázdniny.

   

   

 • História a súčasnosť Zvolenského zámku - výlet III. ročníka

 • Filip opäť víťaz

  Filip Ďurčo, žiak V. triedy našej školy, pokračuje vo víťaznom ťažení. Po úspechu na Majstrovstvách mesta Rimavská Sobota v jude získal ďalšie prvenstvo - na Medzinárodnom turnaji v jude v Poľsku v kategórii do 30 kg. Filipovi srdečne blahoželáme a želáme veľa ďalších úspechov!

 • Výlet na Spiš

  Dážď aj slnko aj mráz – to všetko zažili  počas výletu žiaci I. stupňa. Najskôr  nás sprievodkyňa zoznámila s históriou Spišského hradu. Vedeli ste, že rytier Šárško sa dostal na hrad vraj nie veľmi čestným spôsobom? Veru tak, podplatil strážcov ! Navštívili sme aj hradnú kuchyňu, kúpeľňu, ale najviac sme sa zabavili v mučiarni. Teda, iba niektorí, lebo zopár spolužiakov  sa radšej skrylo do kúta.  Tí smelší si vyskúšali aj kladu aj dereš. Iba klietka hanby zostala prázdna. Že by sme sa nemali začo hanbiť? Cestou späť sme v Dobšinskej ľadovej jaskyni na chvíľu zažili dobu ľadovú a povedali si, že to naše Slovensko je naozaj krásne.

  vb

 • Škola hrou s Markétou Hrubešovou

   

  Naši žiaci sa počas 11.ročníka Four Festu  SOŠOS stretli na pôde „modrej školy“ na hodine varenia. Témou boli palacinky. Naučili sa pripraviť cesto, upiecť , natrieť ich  aj ozdobiť . Neučil ich to len tak hocikto, ale známa česká herečka Markéta Hrubešová. Skvelá nálada, nadšenie a chuť do varenia (a neskôr aj jedenia) tejto pochúťky si deti budú určite dlho pamätať.

 • V trinástej komnate

  Žiaci III. ročníka 7.6. navštívili Knižnicu Mateja Hrebendu v Rimavskej Sobote. Témou boli Dni mesta Rimavská Sobota. Vstúpili sme do trinástej komnaty a zoznámili sa s minulosťou i súčasnosťou obyvateľov nášho mesta. Pozreli sme si zaujímavé fotografie z minulosti aj súčasnosti, ako aj erb mesta Rimavská Sobota.

  MB

 • Príroda okolo nás

  16. ročníka prírodovednej súťaže Príroda okolo nás, ktorú každoročne organizuje Správa CHKO Cerová vrchovina sa zúčastnili aj žiačky z našej školy. Piatačky Beata Oravcová a Zuzana Kubičeková sa umiestnili na 4. mieste, šiestačka Viktória Husztyová a piatačka Martina Kovácsová na 6. mieste. V konkurencii oveľa starších spolužiakov z 8. a 9. ročníkov škôl  je ich umiestnenie veľmi pekným výsledkom.

  Gratulujeme!

  BF

 • Výlet do Budapešti

  Cestovanie a spoznávanie metropol Európy pokračuje. Tentokrát oslávili niektorí žiaci 2. stupňa Medzinárodný deň detí v hlavnom meste Maďarska. Navštívili ZOO, Tropicarium, historické centrum mesta, poľnohospodárske múzeum, zažili plavbu loďou po Dunaji i cestovanie metrom. Po Prahe a Bratislave sme pokorili i Budapešť.

  Ďakujeme všetkým zainteresovaným za pomoc pri vybavovaní a realizácii dopravy a ubytovania. Tiež veľmi pekne ďakujeme pánovi Karolovi Koóšovi za finančnú podporu.

 • Deň mlieka

  V tomto školskom roku sme si Deň mlieka pripomenuli na pravom mieste - medzi kravičkami na farme v Bottove. Navštívili sme Roľnícku spoločnosť a.s. Bottovo, poprezerali sme si maštale, dojáreň aj boxy s teliatkami, ktoré našich žiakov - prvostupniarov -  zaujali najviac.

 • Naši víťazi

  V polovici mája sa v Rimavskej Sobote uskutočnila Medzinárodná veľká cena mesta v jude žiakov a žiačok. Žiak piateho ročníka Filip Ďurčo v kategórii žiakov do 30 kg získal krásne 1. a  3. miesto, prvák Janko Škrváň si medzi najmladšími žiakmi vybojoval bronzovú medailu. Obom srdečne blahoželáme !

 • Oznam riaditeľstva školy

 • Poloodborná dišputa - Klasicizmus

 • Škola v prírode

  Škola v prírode

  V týchto dňoch sa žiaci  I. stupňa učia v prírode našich veľhôr. Z evanjelického zaridenia MEMC Ichthys vo Veľkom Slavkove okrem učenia, spolu s pani učiteľkami podnikajú dobrodružné výlety do prírody a na rôzne zaujímavé miesta. Zážitkov bude mať každý z nich iste plný batoh ...

 • OZNÁMENIE

  o úprave úhrady za obedy pre žiakov I. a II. stupňa, pre zamestnancov a cudzích stravníkov nájdete na :

  https://ezsrs.edupage.org/text/?text=text/text8&subpage=3

strana:

Novinky

Kontakt

 • Evanjelická základná škola Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote
  Daxnerova 42, 979 01 Rimavská Sobota
 • +421 047 5631127
  0910 826 269 - riaditeľ školy
  0911 826 269 - riaditeľstvo, resp. ekonomický úsek školy


  Školská jedáleň - pre vyhlasovanie žiakov z obedu
  047/ 5622281
  0915 959 472

Fotogaléria