• Deň mlieka

  V tomto školskom roku sme si Deň mlieka pripomenuli na pravom mieste - medzi kravičkami na farme v Bottove. Navštívili sme Roľnícku spoločnosť a.s. Bottovo, poprezerali sme si maštale, dojáreň aj boxy s teliatkami, ktoré našich žiakov - prvostupniarov -  zaujali najviac.

 • Naši víťazi

  V polovici mája sa v Rimavskej Sobote uskutočnila Medzinárodná veľká cena mesta v jude žiakov a žiačok. Žiak piateho ročníka Filip Ďurčo v kategórii žiakov do 30 kg získal krásne 1. a  3. miesto, prvák Janko Škrváň si medzi najmladšími žiakmi vybojoval bronzovú medailu. Obom srdečne blahoželáme !

 • Oznam riaditeľstva školy

 • Poloodborná dišputa - Klasicizmus

 • Škola v prírode

  V týchto dňoch sa žiaci  I. stupňa učia v prírode našich veľhôr. Z evanjelického zaridenia MEMC Ichthys vo Veľkom Slavkove okrem učenia, spolu s pani učiteľkami podnikajú dobrodružné výlety do prírody a na rôzne zaujímavé miesta. Zážitkov bude mať každý z nich iste plný batoh ...

 • OZNÁMENIE

  o úprave úhrady za obedy pre žiakov I. a II. stupňa, pre zamestnancov a cudzích stravníkov nájdete na :

  https://ezsrs.edupage.org/text/?text=text/text8&subpage=3

 • DEŇ MLIEKA

  Pri príležitosti Dňa mlieka nás počas celého budúceho týždňa od 14.5.2018 do 18.5.2018 Cirkevná školská jedáleň pozýva na desiatu, ktorá bude spojená s touto surovinou.

  Desiaty budú nasledovné :

  PO : 1 dl mlieka, tukový rožok

  UT : chlieb s bryndzovou nátierkou, čaj

  STR: ovocný jogurt

  ŠT : chlieb s maslom, reďkovka, čaj

  PIA: malý rožok, kakao

  Za pozvanie ďakujeme a tešíme sa na výživné desiaty.

 • Riaditeľské voľno

  Riaditeľ školy oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z.z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných  učilištiach a jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z.z.

  p o s k y t u j e

  z prevádzkových dôvodov

  žiakom 1. a 2. stupňa Evanjelickej základnej školy Zlatice Oravcovej, Daxnerova 42, 979 01 Rimavská Sobota

  riaditeľské voľno dňa 30.4.2018.

 • Celoštátne kolo Biologickej olympiády

  V dňoch 18.-20.4.2018 sa v Bratislave konalo celoštátne kolo Biologickej olympiády, ktoré už 52. krát organizovala IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže, priamo riadený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Predmetom jej činnosti je práca s mládežou mimo školy a rodiny a mládežnícka politika na Slovensku aj mimo neho. Cieľom aktivít je implementácia štátnej politiky voči deťom a mládeži. 

  V silnej celoslovenskej konkurencii žiakov 8. a 9. ročníkov sa Miroslav Szepessy, žiak 8. ročníka našej školy so svojím projektom "Návrh na chránené stromy" v kategórii C projektová časť umiestnil na skvelom 5. mieste.

  Svojou účasťou a umiestnením skvele reprezentoval nielen seba, ale hlavne našu školu. Sme na neho hrdí a srdečne mu gratulujeme k úspechu.

 • “Spievate mu novú pieseň, krásne rozzvučte struny plesaním.” Žalmy 33:3

  Aj naša kaplnka sa v piatok rozozvučala piesňami na prehliadke Duchovnej piesne.V troch kategóriách spievali žiaci 1. aj 2. stupňa.Medzi najlepších patrili Marko Marčíni v 1. kategórii, Zuzana Kubičeková v 2. kategórii a Tamara Šofranková v 3. kategórii. Pri príprave im pomáhali a odborne ich viedli pani učiteľka Gabriela Rufusová a pán asistent Boris Mauer, ktorí ich aj spolu s pánom učiteľom Mirkom Dedinským sprevádzali na hudobných nástrojoch.

 • there is still time... stále je čas...

  prihlásiť Vaše dieťa do školy, kde od 1. po 9. ročník vyučuje americký lektor a kde má každý žiak šancu individuálne rásť

  Konzultačné hodiny :

  25.4.2018 od 14:00 do 17:00

  26.4.2018 od 14:00 do 17:00

   

 • Úspešní zoológovia

  Sú nimi naši žiaci, ktorí sa zúčastnili náročnej Biologickej olympiády - Poznaj a chráň prírodu svojej vlasti v kategórii E a v odbornosti zoológia. Od septembra 2017 až do apríla 2018 sa Zuzka Kubičeková, Paťka Némethová, Paťo Moncoľ, Saška Bozóová, Viky Husztiová, Chiara Hoťáková, Lenka Ferenczová a Mirka Hudecová usilovne a nepretržite pripravovali na súťaž. Pripravovali si zbierky lesných živočíchov, učili sa latinské názvy a všeobecné informácie o živote 50 druhov živočíchov. V CVČ Relax v Rimavskej Sobote sa určite nedali 11.4.2018 zahanbiť. Všetci to zvládli veľmi dobre a Zuzka ešte lepšie. Získala pekné 3.miesto. Musím pripomenúť, že na stupne víťazov sa dostala ako piatačka. Veľmi ma teší taký veľký záujem o túto olympiádu. V odbornosti zoológia súťažilo 15 žiakov a z toho 8 z našej školy. Všetci ôsmi boli úspešnými riešiteľmi. Som na nich nesmierne hrdá. Dúfam, že o rok pokračujeme opäť a snáď s ešte vyšším počtom záujemcov o BIO.

  BF

 • Tamarkin komiks Tri citróny získal 3. miesto

  Štvrtáčky Tamarka Bartošová a Janka Čuková sa zúčastnili súťaže Dobšinského rozprávkový svet . Tri citróny a  Zlatovláska - to boli tohoročné témy. Hoci obe práce boli veľmi pekné, porota si vybrala komiks Tamarky a udelila jej 3. miesto.

  Tamarke gratulujeme.

 • Požehnané veľkonočné sviatky

 • Veľkonočné prázdniny

  Posledný deň v škole pred prázdninami - STREDA 28. 3. 2018

  Veľkonočné prázdniny - 29. 3. 2018 - 3. 4. 2018

  Príchod do školy po prázdninách  - STREDA 4. 4. 2018

 • Vodná olympiáda 2018

  Posolstvom Svetového dňa vody 22.3.2018 je “Príroda pre vodu”. Naša škola si tento deň pripomenula veľkolepo, vodnou olympiádou. V telocvični školy, všetkým prítomným olympijské myšlienky, ako je pestovanie celkového telesného i duševného zdravia človeka, vyjadrili olympijské symboly - kruhy a hymna. Otvárací ceremoniál sa začal príchodom pána riaditeľa školy a sprevádzajúcich žiakov Kvapky a Kvapka. Po krásnej piesni o vode v réžii pani učiteľky Rufusovej sa žiakom prihovor...ila Kvapka a pán riaditeľ. Kvapko z olympijských kruhov vylial vodu do nádoby a tým sa vodná olympiáda zahájila. Súťažila celá škola. Triedy, v duchu fair play, prekonávali stanovištia, ktoré pripravili šikovné pani učiteľky a páni učitelia. Stanovištia ako Filtrácia vody; Pranie a kúpanie pred viac ako 100 rokmi; Ochutnávka vody; Mechanické čistenie Kvapky a Kvapka; Poznáte ľudové piesne? Čistenie vtáčieho pierka; Znečistenie vody ropnými látkami; Kto urobí najväčšiu bublinu? boli označené písmenami abecedy, rôzne obodované i s určitým časovým limitom. Samozrejme učitelia zohľadňovali náročnosť otázok a prispôsobovali ich veku žiakov. Deviataci spolu s triednym učiteľom pripravili peknú prezentáciu i hudbu, ktorá nám spríjemňovala dopoludnie. Na záver Kvapko a Kvapka body sčítali a výsledky boli na svete. Bolo to veľmi, veľmi tesné. Prvé miesto a sladké odmeny získali rovno tri triedy: tretiaci, štvrtáci a piataci. Po namáhavej práci nás čakal fajný obed v jedálni.Naša vodná olympiáda bola založená na spoločnom zapojení, vzájomnej spolupráci a zodpovednosti všetkých členov tímu pri plnení stanovených úloh a dosiahnutí vytýčených cieľov - čiže sme dobrý tím.Ďakujem všetkým.BF

 • Zlatá krajina

  V krásnych podkrovných priestoroch Knižnice Mateja Hrebendu sa konal už 26. ročník literárnej prehliadky Zlatá krajina. Z našej školy sa jej zúčastnilo 11  žiakov z  I. aj II. stupňa. Ich práce hodnotila spisovateľka Marta Hlušíková, ktorá tento ročník popísala takto : " Počas ôsmich rokov môjho hodnotenia som spoznala dušu mladého človeka, ktorá vždy bude túžiť po skutočných hodnotách, bude veriť vo víťazstvo dobra. Aj mňa ako spisovateľku ich pohľad na svet obohatil. Prajem všetkým žiakom, ktorých práce som si pozorne prečítala, aj tým oceneným, aj tým neoceneným, aby ostali verní svojim snom a pokračovali v písaní."

  Z našej školy boli ocenení Cenou spisovateľky títo žiaci : Simona Szitanková, Dominik Szígyartó a Miroslav Szepessy. Tešíme sa spolu s nimi, blahoželáme a želáme veľa chuti do ďalšieho písania!

   

 • Novinka - Elektronická prihláška

  Vážení rodičia.

  Ďakujeme za Váš záujem a za návštevu našej stránky. V prípade záujmu o štúdium Vášho dieťaťa na našej škole, v akomkoľvek ročníku, od dnes máte možnosť vyplniť prihlášku prostredníctvom elektronického formulára, ktorý nájdete v ľavom menu  pod názvom Elektornická prihláška.  

  Možete ju vyplniť v pohodlí domova, vytlačiť, podpísať a už vyplnenú ju priniesť do školy. Týmto krokom chceme zabrániť možným nechceným chybám pri zadávaní údajov Vášho dieťaťa.

  Samozrejme, možnosť výberu prihlášky je dobrovoľná. Pri osobnom prihlasovaní na riaditeľstve školy ostáva možnosť vyplnenia aj v papierovej forme.

  Riaditeľstvo školy

 • Návrh na chránené stromy postupuje do celoštátneho kola

  Dnes na Službách Božích si z rúk pána riaditeľa a pani učiteľky prevzali ocenenia z okresného kola Biologickej olympiády kategória C Tamara Šofranková za 3. miesto a Miroslav Szepessy za 1. miesto.

  Tvrdá práca, vedomosti, zháňanie a zhromažďovanie informácií, stretnutia s novými ľuďmi, počítanie a napokon finálny výsledok. Tak možno charakterizovať  cestu, ktorú prešiel žiak 8. ročníka našej školy Miroslav Szepessy až do krajského kola Biologickej olympiády.

  Od októbra 2017 pod vedením svojej učiteľky biológie Mgr. Beáty Fülöpovej pripravoval materiály na vypracovanie projektu s názvom NÁVRH NA CHRÁNENÉ STROMY. Popri spracovávaní svojich meraní, výpočtoch a spolupráci s Ing. Martinou Péliovou so Správy CHKO Cerová vrchovina v Rimavskej Sobote intenzívne pracoval aj na posteri, na ktorý musel vtesnať všetko dôležité, na čom vo svojom projekte pracoval.  

  Mravenčia práca, iniciatíva návrhu vyhlásenia stromov za chránené, kvalita prezentácie a vedomostí zavážili u krajskej komisie biologickej olympiády v Banskej Bystrici, kde sa dňa 13. marca 2018 zúčastnil krajského kola. 

  Spomedzi 15 súťažiacich z celého banskobystrického kraja sa Mirko umiestnil na 2. mieste. Do celoštátneho kola postupujú prví dvaja umiestnení súťažiaci.

  A hoci od vyhlásenia troch stromov v lokalitách Mestskej záhrady a parku pri Cintorínskej ulici v Rimavskej Sobote za chránené, ho detí ešte veľa práce, popri všetkých školských povinnostiach sa svedomito pripravuje na celoštátne kolo.

  Držali sme a držíme mu všetci palce.

 • Školské kolo Hviezdoslavov Kubín

  V pondelok popoludní sme spolu so žiakmi prvého a druhého stupňa vstúpili do sveta najrozličnejších príbehov a nádherných básní v rámci školského kola prehliadky v umeleckom prednese Hviezdoslavov Kubín. Všetci zúčastnení súťažiaci predviedli porote krásne pripravené texty, ktoré boli ocenené potleskom spolužiakov i vecnými cenami. Školské kolo malo aj svojich víťazov. V prednese poézie sa na prvom mieste v I. kategórii umiestnila Kateryna Benedyk. V II. kategórii prvé miesto získal Šimon Juhaniak a druhé miesto obsadil Jakub Balciar. V prednese prózy sa na prvom mieste umiestnili v I.kategórii Simona Szitanková a v II. kategórii Zuzana Kubičeková.

  LS

strana:

Novinky

Kontakt

 • Evanjelická základná škola Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote
  Daxnerova 42, 979 01 Rimavská Sobota
 • +421 047 5631127
  0910 826 269 - riaditeľ školy
  0911 826 269 - riaditeľstvo, resp. ekonomický úsek školy


  Školská jedáleň - pre vyhlasovanie žiakov z obedu
  047/ 5622281
  0915 959 472

Fotogaléria