• Základné údaje o škole

    • Názov školy:                    Evanjelická základná škola Zlatice Oravcovej

     Adresa školy:                  Daxnerova 42, 979 01 Rimavská Sobota

     IČO školy:                        37955942

     Telefónne číslo:              047/5631127

     Internetová adresa:            www.ezsrs.edupage.org 

     Elektronická adresa:        eskola@rsnet.sk 

     Zriaďovateľ:                    Rimavský seniorát ECAV na Slovensku          

     Adresa zriaďovateľa:     Cukrovarská 43 979 01 Rimavská Sobota

     IČO zriaďovateľa:           31925570

      

      

     Vedúci zamestnanci školy

      

     Funkcia:                                                 Meno,priezvisko, titul                         

     Riaditeľ školy:                                       Radomír Leicher, Mgr.

     Zástupca riaditeľa školy:                      Katarína Mišanková, Ing.                      

     Duchovný správca školy:                     Martina Krivdová,  Mgr.                         

      

      

      

      

      

      

  • Kontakty

   • Evanjelická základná škola Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote
   • eskola@rsnet.sk
   • +421 047 5631127 0910 826 269 - riaditeľ školy 0911 826 269 - riaditeľstvo, resp. ekonomický úsek školy Školská jedáleň - pre vyhlasovanie žiakov z obedu 047/ 5622281 0915 959 472
   • Daxnerova 42, 979 01 Rimavská Sobota
   • 37955942
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje