Zoznam učiteľov

E-mail
Foto Mgr. Radomír Leicher RL Rozvrh
Riaditeľ
leicherr@icloud.com
 
 
Mgr. Ondrej Majling OM Rozvrh
Duchovný správca školy
Foto Ing. Katarína Mišanková KM Rozvrh
Zástupkyňa
Triedna učiteľka: špeciálna
Vedie krúžok: Z každého rožku trošku
misankova@centrum.sk
Foto Mgr. Valéria Bagačková VB Rozvrh
Triedna učiteľka: štvrtá
Vedie krúžok: Literárny klub
valben29@gmail.com
 
 
Mgr. Martin Balló MB Rozvrh
Triedny učiteľ: siedma
Foto Timea Bánová TB Rozvrh
Vychovávateľka
timba@pobox.sk
Foto Mgr. Milica Bojnová MB Rozvrh
Triedna učiteľka: tretia
milica.bojnova@gmail.com
 
 
Mgr. Miroslav Dedinský MD Rozvrh
Triedny učiteľ: deviata
Vedie krúžok: Hra na gitaru
dzasku@gmail.com
Foto Mgr. Beáta Fülöpová BF Rozvrh
Triedna učiteľka: ôsma
Triedna učiteľka: šiesta
Vedie krúžok: Príroda a svet okolo nás
Vedie krúžok: Ruka v ruke
beafu@atlas.sk
Foto Mgr. Viktória Lisáková VL Rozvrh
Učiteľka
rim.sobota@ecav.sk
Foto Mgr. Henrieta Majerčíková HM Rozvrh
Učiteľka
jalta27@gmail.com
 
 
Caleb Ranum Rozvrh
Učiteľ
Vedie krúžok: American english club I.
Vedie krúžok: American english club II.
 
 
Mgr. Gabriela Rufusová Rozvrh
Učiteľka
garuf@centrum.sk
 
 
Mgr. Lucia Sélešová Rozvrh
Triedna učiteľka: piata
Vedie krúžok: Napredujeme v slovenčine
luciaselesova@centrum.sk
 
 
Mgr. Katarína Sojková Rozvrh
Triedna učiteľka: prvá
Vedie krúžok: Kozmix club
katrima@pobox.sk
 
 
Mgr. Stanislava Szitanková Rozvrh
Triedna učiteľka: druhá
Vedie krúžok: Happy voices
Vedie krúžok: Šikovníček
szitankovci@gmail.com
Foto PhDr. Boris Mauer Rozvrh
asistent učiteľa
borismauer@centrum.sk

© aScAgenda 2018.0.1074 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 23.10.2017

Voľné miesta na našej škole

Novinky

Kontakt

  • Evanjelická základná škola Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote
    Daxnerova 42, 979 01 Rimavská Sobota
  • +421 047 5631127
    0910 826 269 - riaditeľ školy
    0911 826 269 - sekretariát školy


    Školská jedáleň 047/ 5622281 pre vyhlasovanie žiakov z obedu

Fotogaléria