Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva 51884/2021 Rámcová kúpna zmluva na školský mliečny program s DPH 06.08.2021 Tatranská mliekáreň a.s. Evanjelická základná škola Zlatice Oravcovej Mgr. Radomír Leicher riaditeľ školy
Zmluva R_124/2020 Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT 69,71 s DPH 19.10.2020 IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy Evanjelická základná škola Zlatice Oravcovej Mgr. Radomír Leicher riaditeľ školy
Zmluva 2020_MPC_NP_PoP_ZŠ_001 Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít 0,00 s DPH 14.02.2020 Metodicko-pedagogické centrum Mgr. Radomír Leicher riaditeľ školy
Zmluva Zmluva o spolupráci uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka s DPH 07.02.2020 CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov Evanjelická základná škola Zlatice Oravcovej Mgr. Radomír Leicher riaditeľ školy
Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb pre prioritného zákazníka spol.Novohygiene, s.r.o. s DPH 30.10.2019 Novohygiene, s.r.o. Evanjelická základná škola Zlatice Oravcovej Mgr. Radomír Leicher riaditeľ školy
Zmluva č.2 Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí služieb 40,00 bez DPH 30.09.2019 Ladislav Matheides Evanjelická základná škola Zlatice Oravcovej Mgr. Radomír Leicher riaditeľ školy
Zmluva Zmluva o poskytovaní stravovania žiakom s DPH 02.09.2019 Cirkevná školská jedáleň Evanjelická základná škola Zlatice Oravcovej Mgr. Radomír Leicher riaditeľ školy
Zmluva Zmluva na dodávku ovocia, zeleniny a výrobkoch z nich s DPH 26.08.2019 LUNYS s.r.o. Evanjelická základná škola Zlatice Oravcovej Mgr. Radomír Leicher riaditeľ školy
Zmluva 37955942BB1430 Zamestnávateľská zmluva s DPH 13.12.2018 NN Tatry - Sympatia. d.d.s. Mgr. Radomír Leicher riaditeľ školy
Zmluva Zmluva o poskytovaní stravovania zamestnancom s DPH 02.09.2016 Cirkevná školská jedáleň Mgr. Radomír Leicher riaditeľ školy
Zmluva Zmluva o poskytnutí stravovania žiakom s DPH 31.08.2016 Cirkevná školská jedáleň Mgr. Radomír Leicher riaditeľ školy
Zmluva č.1 Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí služieb 30,00 bez DPH 30.06.2016 Ladislav Matheides Evanjelická základná škola Zlatice Oravcovej Mgr. Radomír Leicher riaditeľ školy
Zmluva Zmluva o poskytnutí služieb s DPH 03.06.2016 Ladislav Matheides Evanjelická základná škola Zlatice Oravcovej Mgr. Radomír Leicher riaditeľ školy
Faktúra F/JAS/0030/04/16 Nádoby na zachytávanie dažďovej vody 1 250,00 s DPH Z201519201_Z 02.05.2016 PIKULA Spolka z o.o Evanjelická základná škola Zlatice Oravcovej Mgr. Radomír Leicher riaditeľ školy
Faktúra 20160005 Zabezpečenie expertov v oblasti úpravy učebných osnov a vo vybranej oblasti zmeny klímy 2 475,00 s DPH SAX-EZS RS 5 a SAX-EZS RS 4 28.04.2016 "K.R.K." Evanjelická základná škola Zlatice Oravcovej Mgr. Radomír Leicher riaditeľ školy
Faktúra Fa2016079 Zabezpečenie publicity projektu, tlač brožúr, tvorba webstránok 1 907,35 s DPH Z201534206_Z 27.04.2016 ELCT, s.r.o. Evanjelická základná škola Zlatice Oravcovej Mgr. Radomír Leicher riaditeľ školy
Faktúra 25/2016 Prenájom miestnosti na Workshop 300,00 s DPH 38/16 ACC03059 21.04.2016 Gymnázium M. Tompu RKC Rimavská Sobota Evanjelická základná škola Zlatice Oravcovej Mgr. Radomír Leicher riaditeľ školy
Faktúra 2016/4/20 Občerstvenie na záverečný Workshop 240,00 s DPH AAX-EZS RS6 21.04.2016 Cirkevná školská jedáleň Evanjelická základná škola Zlatice Oravcovej Mgr. Radomír Leicher riaditeľ školy
Zmluva SAX-EZS RS 4 Dodatok k zmluve SAX-EZS RS 4 4 987,50 s DPH 20.04.2016 "K.R.K." Evanjelická základná škola Zlatice Oravcovej Mgr. Radomír Leicher riaditeľ školy
Faktúra 20160006 administartívne náklady 1 209.61 s DPH AAX-EZS RS 8 23.02.2016 Martin Ďurík Evanjelická základná škola Zlatice Oravcovej
<< | 1 | 2 | 3 | >> zobrazené záznamy: 1-20/42
  • Kontakty

   • Evanjelická základná škola Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote
   • eskola@rsnet.sk
   • +421 047 5631127 0910 826 269 - riaditeľ školy 0911 826 269 - riaditeľstvo, resp. ekonomický úsek školy Školská jedáleň - pre vyhlasovanie žiakov z obedu 047/ 5622281 0915 959 472
   • Daxnerova 42, 979 01 Rimavská Sobota
   • 37955942
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje