• Kto sme ?

    •                                                                          

                

     Cirkevná školská jedáleň sídli na ulici Daxnerovej 42 v Rimavskej Sobote v budove Evanjelickej a.v. cirkvi na Slovensku spoločne s Gymnáziom M. Tompu Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku a Evanjelickou základnou školou Zlatice Oravcovej.

               Vznikla v roku  2004 a je nástupcom Školskej jedálne, v ktorej sa do toho času stravovali stravníci zo základných škôl na ul. Daxnerovej, Hviezdoslavovej a tiež z gymnázia Ivana Kraska.

               V súčasnosti v čiastočne zrekonštruovaných priestoroch kuchyne a jedálne pracujú 3 kuchárky a vedúca CŠJ. Navštevujú ju žiaci, študenti a zamestnanci z oboch škôl sídliacich v spoločnej budove, zamestnanci ZUŠ a tiež mnoho iných stravníkov.

                Naše jedlá pripravujeme zdravo, výživne, nutrične a vitamínovo na bohatej úrovni. Do jedálneho lístka sa snažíme pridávať nové a netradičné jedlá, ktoré sú schválené MŠ SR a Regionálnym úradom verejného zdravotníctva.  

     Jedálny lístok sa skladá z polievky a jedného hlavného jedla (nie je na výber) – v pondelok sa varia väčšinou múčne jedlá a 4x v týždni mäsové pokrmy. Polievky sa podávajú v polievkových misách, k hlavnému jedlu sa podáva nápoj a pravidelne aj ovocie,  cereálne, ovocné a mliečne výrobky.

      

      

      

  • Kontakty

   • Evanjelická základná škola Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote
   • eskola@rsnet.sk
   • +421 047 5631127 0910 826 269 - riaditeľ školy 0911 826 269 - riaditeľstvo, resp. ekonomický úsek školy Školská jedáleň - pre vyhlasovanie žiakov z obedu 047/ 5622281 0915 959 472
   • Daxnerova 42, 979 01 Rimavská Sobota
   • 37955942
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje