Zoznamy žiakov

Názov
      špeciálna
  1. ročník   prvá
  2. ročník   druhá
  3. ročník   tretia
  4. ročník   štvrtá
  5. ročník   piata
  6. ročník   šiesta
  7. ročník   siedma
  8. ročník   ôsma
  9. ročník   deviata
  Zoznam všetkých žiakov

© aScAgenda 2018.0.1065 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 21.09.2017

Novinky

Kontakt

  • Evanjelická základná škola Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote
    Daxnerova 42, 979 01 Rimavská Sobota
  • +421 047 5631127
    0910 826 269 - riaditeľ školy
    0911 826 269 - sekretariát školy


    Školská jedáleň 047/ 5622281 pre vyhlasovanie žiakov z obedu

Fotogaléria