Zoznamy žiakov

Názov
      špeciálna
  1. ročník   prvá
  2. ročník   druhá
  3. ročník   tretia
  4. ročník   štvrtá
  5. ročník   piata
  6. ročník   šiesta
  7. ročník   siedma
  8. ročník   ôsma
  9. ročník   deviata
  Zoznam všetkých žiakov

© aScAgenda 2019.0.1146 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.01.2019

Novinky

Kontakt

 • Evanjelická základná škola Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote
  Daxnerova 42, 979 01 Rimavská Sobota
 • +421 047 5631127
  0910 826 269 - riaditeľ školy
  0911 826 269 - riaditeľstvo, resp. ekonomický úsek školy


  Školská jedáleň - pre vyhlasovanie žiakov z obedu
  047/ 5622281
  0915 959 472

Fotogaléria