• Jesenné prázdniny

     • Posledný deň vyučovania pred prázdninami je 29.október 2019. Prázdniny začínajú dňa 30.októbra 2019 a končia 3.novembra 2019. Prvým vyučovacím dňom po prázdninách je pondelok 4.november 2019.

      Prajeme Vám príjemný oddych a načerpanie nových síl do ďalšej práce :-)

      Adm

     • Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas

     • Tento rok nás na súťaži v prednese slovenskej rozprávky reprezentovala štvrtáčka Kateryna Benedyk.  Aj napriek tomu, že nás tu v škole, ale aj obecenstvo v Drienčanoch, očaril jej doslova herecký výkon, odniesla si iba účastnícky diplom. Želáme jej, aby sa nevzdávala a rozvíjala svoj talent  ďalej. vb

     • DOBŠINSKÉHO ROZPRÁVKOVÝ GEMER

     • Ani XIX. ročník literárnej autorskej súťaže Dobšinského rozprávkový Gemer sa nezaobišiel bez účasti našich šikovných dievčat. Lenka Ferenczová sa umiestnila na 2. mieste a Zuzana Kubičeková na 3. mieste v II. kategórii v tvorbe prózy. Veronika Tóthová, Chiara Hoťáková a Beáta Oravcová si priniesli ďakovné listy za účasť v súťaži. Všetkým nádejným autorkám blahoželáme k úspechu.

     • Dorastový pobytový tábor EMOTION

     • Dňa 18.9. – 22.9.2019 sa uskutočnil v Rimavskej Sobote Dorastový pobytový tábor EMOTION. Evanjelická Základná škola Zlatice Oravcovej tiež participovala na tomto tábore, keď poskytla svoje priestory školy pre jednotlivé programy tohto tábora. V telocvični školy mládežníci - konfirmandi súťažili v pripravených hrách. Okrem toho sa mládežníci každý deň v školskej kaplnke mohli zamýšľať nad Božím slovom a piesňami i modlitbami oslavovali nášho Nebeského Otca.  Animačné hry a biblický kvíz  viedli mládežníkov  nielen k súťaživosti, ale aj k otestovaniu svojich vedomostí. Ďakujeme prípravnému teamu, bratom farárom a sestrám farárkam z RIS za pomoc, vedeniu školy za poskytnutie priestorov a predovšetkým Pánovi Ježišovi, že požehnal tento čas na Dorastovom pobytovom tábore EMOTION.

      mk

     • Ocenenia pre našich žiakov

     • Z rúk pána riaditeľa a pani učiteľky Majerčíkovej si  prevzali ocenenia a ceny šikovní žiaci, ktorí sa zapojili do výtvarnej súťaže pri príležitosti 100. výročia Československého Červeného kríža. Všetkým srdečne blahoželáme!

     • Stretnutie s pracovníkmi Okresnej prokuratúry v Rimavskej Sobote

     • Naši ôsmaci a deviataci sa v pondelok 7.10.2019 stretli s pracovníkmi Okresnej prokuratúry v Rimavskej Sobote JUDr. Milanom Markom a Mgr. Jánom Balangom, krorí im vysvetľovali a priblížili nástrahy kriminality medzi mladými ľuďmi. Veku primeraným spôsobom sa im snažili predniesť možné trestné činy, nebezpečenstvá sociálnych sietí, šikanovania, obchodovania s ľuďmi. Toto prvé stretnutie sa uskutočnilo v rámci aktivít prevencie kriminality. Za poskytnuté poznatky a prednášky im obom ďakujeme.

     • Terakotová armáda

     • Prvý výlet majú naši žiaci 1. a 2. stupňa za sebou. Navštívili synagógu v Lučenci, kde od 14. septembra sprístupnili výstavu čínskej terakotovej armády. Mohli obdivovať 55 hlinených sôch vojakov, dve sochy koní, sledovať dokumentárny film o tomto ôsmom dive sveta a na tvorivých dielňach si vytvoriť vlastného čínskeho draka. Bol to pre všetkých zaujímavý zážitok.

   • Kontakty

    • Evanjelická základná škola Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote
    • eskola@rsnet.sk
    • +421 047 5631127 0910 826 269 - riaditeľ školy 0911 826 269 - riaditeľstvo, resp. ekonomický úsek školy Školská jedáleň - pre vyhlasovanie žiakov z obedu 047/ 5622281 0915 959 472
    • Daxnerova 42, 979 01 Rimavská Sobota
    • 37955942
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje