• Výsledky školského kola 42. ročníka PYTAGORIÁDY
     • Výsledky školského kola 42. ročníka PYTAGORIÁDY

     • Minulý týždeň sa uskutočnilo školské kolo matematickej súťaže PYTAGORIÁDA. Naši žiaci súťažili v kategóriách P3,P4,P5,P6 a P8. Úspešnými riešiteľmi sa stali : Blanka K. Lendvorská, Dustin Ferencz, Sára Sebök, Sebastian Torma a Zuzana Kubičeková. Ďakujeme všetkým súťažiacim a blahoželáme úspešným riešiteľom!

     • Mikuláš prišiel aj k nám

     • Hoci o týždeň neskôr, no Mikuláš si k nám našiel cestu, pretože v našej škole sú tie najlepšie deti :-)

      Deti mu zarecitovali básničky, zaspievali pesničky a tešili sa zo sladkostí, ktoré im pribalil do balíčkov.

      Tešíme sa na neho opäť o rok!

      Šikovné rúčky detí spolu s pani učiteľkami po mikulášskej nádielke vyrábali krásne vianočné dekorácie a pozdravy na tvorivých workshopoch. Druháci jeden vlastnoručne vyrobený pozdrav  priniesli aj pánovi riaditeľovi so želaním požehnaných Vianoc.

     • Dôležitý oznam

     • Milí žiaci, rodičia, kolegovia.

      Oznamujem Vám, že vyučovanie v 1. - 4. ročníku a špeciálnej triede po nariadenej povinnej karanténe pokračuje prezenčnou formou od zajtrajšieho dňa 10.12.2020 (štvrtok).

      Nástup do školy je v štandardnom čase ako pred karanténou, naďalej ostáva v platnosti povinnosť absolvovať ranný filter a odovzdať Vyhlásenie o bezinfekčnosti (elektronicky alebo písomne v škole počas ranného filtra). Nastavené prísne opatrenia týkajúce sa dezinfekcie a dodržiavania epidemiologických nariadení platia tiež naďalej.

      Mgr. Radomír Leicher - riaditeľ školy

     • Dôležitý oznam

     • Vážení rodičia a kolegovia.

      Dnes 2.12.2020 škola prešla do červenej fázy semaforu a postupuje podľa pokynov MŠVVŠ SR a RÚVZ Rimavská Sobota.

      Riaditeľstvo školy Vás žiada o prísne dodržiavanie pokynov a opatrení.

      Prajeme Vám veľa zdravia a trpezlivosti.

      Mgr. Radomír Leicher - riaditeľ školy

     • Dôležitý oznam

     • Vážení rodičia.

      Sme v oranžovej fáze semaforu, podľa ktorého školy postupujú v situácii pandémie COVID-19.

      Všetci žiaci 1.-4. ročníka a špeciálnej triedy majú od 2.12.2020 do 9.12.2020 nariadenú karanténu. Zákonným zástupcom žiakov týchto tried v nasledujúcich chvíľach RÚVZ RS bude zasielať SMS správy pre žiakov, tzv. COVID pasy, v ktorých bude uvedený deň, čas a miesto testovania žiaka. Teto test je pre žiakov povinný - nariadený epidemiológom. V karanténe ostávajú len žiaci, nie celé rodiny. Rodičia majú možnosť požiadať pediatra svojho dieťaťa o vystavenie pandemickej OČR, aby mohli s dieťaťom ostať doma.Od 2.12.2020 začína dištančné vzdelávanie aj pre žiakov 1. stupňa školy a špeciálnej triedy. Dištančné vzdelávanie bude prebiehať prostredníctvom EduPage, ZOOM a podľa dohody s triednymi učiteľmi.Žiaci do školy nastúpia dňa 10.12.2020.

      V prípade zmien budeme informovať prostredníctvom EduPage a internetovej stránky školy.

      Mgr. Radomír Leicher - riaditeľ školy

   • Kontakty

    • Evanjelická základná škola Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote
    • eskola@rsnet.sk
    • +421 047 5631127 0910 826 269 - riaditeľ školy 0911 826 269 - riaditeľstvo, resp. ekonomický úsek školy Školská jedáleň - pre vyhlasovanie žiakov z obedu 047/ 5622281 0915 959 472
    • Daxnerova 42, 979 01 Rimavská Sobota
    • 37955942
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje