• Dôležitý oznam

     • Vážení rodičia.

      Riaditeľstvo Evanjelickej základnej školy Zlatice Oravcovej Vám oznamuje, že na základe Príkazu riaditeľa č. 13/2021, ktorý je priložený v prílohe, s účinnosťou od 31.5.2021 bude školský klub detí pre žiakov 1. stupňa opäť realizovaný v dvoch oddeleniach a jeho činnosť bude trvať do 16,30 hod.

      I. oddelenie ( I. a III. trieda) - p. vychovávateľka Tímea Bánová t.č.0905213816

      II. oddelenie ( II. a IV. trieda) - p. vychovávateľka Barbora Jakabová t.č. 0907831337

      Mgr. Radomír Leicher - riaditeľ školy

       

     • Hlasujte za “Čerstvé hlavičky”

     • Naša škola sa zapojila do projektu “Čerstvé hlavičky”.Preto Vás chceme poprosiť o hlasovanie do tohto zdravého projektu, kde môžeme získať pravidelnú zásobu ovocia a zeleniny z Kauflandu na celý nasledujúci školský rok. Na stránke www.cerstve hlavičky. sk si v zozname škôl nájdete našu Evanjelickú základnú školu Zlatice Oravcovej a pridáte svoj hlas. Za každý hlas už vopred “ĎAKUJEME!”🍎🍇🍑🍒🥦🌽🥒🫑🍆🥑🫐🍋🍍🥕🍐🍌

      https://www.cerstvehlavicky.sk/dakujeme.php

    • “Viem, čo zjem”
     • “Viem, čo zjem”

     • V utorok 18.5.2021 sa žiaci tretieho a štvrtého ročníka zúčastnili besedy v rámci projektu “Viem, čo zjem" v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Rimavskej Sobote. Zábavnou formou sa naučili ako správne skladovať potraviny. Projekt „Viem, čo zjem“ prichádza aj do našej školy, aby žiakov hravou formou motivoval k vyváženému životnému štýlu, správnym stravovacím návykom a podporil ich záujem o pohybové aktivity.

      KS

    • Testovanie 9 - 2021
     • Testovanie 9 - 2021

     • Testovanie 9 – 2021

      Testovanie 9. ročníka základných škôl pod názvom Testovanie 9 –2021 sa v školskom roku 2020/2021 uskutoční

      9. júna 2021 (streda)

      z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra

      Časový harmonogram Testovania 9

      Matematika

      • 8.00 – 8.10 hod. – úvodné pokyny k testovaniu a rozdanie odpoveďových hárkov
      • 8.10 – 8.20 hod. – rozdanie testov a oboznámenie sa s testom
      • 8.20 – 9.50 hod. – 90 minút administrácia testu z matematiky
      • 9.50 – 9.55 hod. – zozbieranie testov, odpoveďových hárkov a pomocných papierov
      • 9,55 – 10,20 hod. – prestávka 20 minút

      Slovenský jazyk a literatúra

      • 10,20 – 10,25 hod. – úvodné pokyny a rozdanie odpoveďových hárkov
      • 10,25 – 10,35 hod. – rozdanie testov a oboznámenie sa s testom
      • 10,35 – 11,45 hod. – 70 minút administrácia testu zo slovenského jazyka a literatúry
      • 11,45 – 11,50 hod. – zozbieranie testov a odpoveďových hárkov
      • 11,50 hod.           záver testovania

      Žiaci so zdravotným znevýhodnením majú čas na administráciu oboch predĺžený o 15 minút.

      Viac na : https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9/roky/2020-2021

    • Mamičkino poď…
     • Mamičkino poď…

     • Druháci s triednou pani učiteľkou Bojnovou si pripravili detské pásmo pre MAMIČKY za prítomnosti vedenia školy v školskej aleji. Slovo mama je najkrajšie na svete. Celé podujatie začalo slovami: vďaka je pamäťou SRDCA. Každý z nás ďakuje svojej mamičke za život, starostlivosť, za materinskú lásku, za nehu, ktorú dokáže darovať len mamina. Práve ona nás naučila najviac. Učila nás prvým krokom, vďaka nej sme povedali prvé slovo, usmerňovala nás ako byť citlivými, vnímavými ľuďmi pre pomoc a potreby iných. Ďakujeme svojim mamám, starým mamám…

      Najkrajším spôsobom vyjadrili vďačnosť svojim vystúpením žiaci druhého ročníka básničkami, piesňami a uspávankami v materinskej reči svojich mamičiek po slovensky, portugalsky i rusky. Detičky ich obdarovali pozdravmi a vlastnoručne vyrobenými leknami, v očiach mamičiek bolo vidieť slzy radosti i dojatia.  

      V nedeľu 9. mája si na mamičky, staré mamy, krstné mamy spomenuli aj žiaci ďalších ročníkov našej školy a milé pozdravy s venovaním a prianím im rozdali v Evanjelickom kostole a.v. v Rimavskej Sobote.

      MB                                                                                

       

    • Vírus ani dištančná výučba nás nezastavili
     • Vírus ani dištančná výučba nás nezastavili

     • V priebehu minulých mesiacov sme v škole, okrem poctivej a náročnej dištančnej výučby, pracovali aj na mnohých projektoch, do ktorých sme mali záujem sa zapojiť. Nie je vôbec ľahké vymyslieť a navrhnúť plán projektu v čase, keď nikto ani len netuší, akou formou sa bude učiť, či žiaci prídu do školy alebo sa budú naďalej vzdelávať "na diaľku".

      Boli to nové výzvy!

      Spoločne sme pripravili projekt na doplnenie našej knižnice "Čítame radi I" koncom minulého roka 2020, ktorý vyhlásilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Veľmi nás potešilo, keď sme názov našej školy našli v zozname podporených projektov. Hneď ako to bolo možné sme oslovili miestne kníhkupectvo, prostredníctvom ktorého sme knihy nakúpili. Aj to bol jeden z cieľov projektu - podpora miestnych predajcov kníh.

      Nadácia Pontis a nadačný fond Telekom vyhlásili grantovú výzvu ST Digitálna generácia 2020 a v rámci projektu ENTER sme mohli požiadať o zabezpečenie sád micro:bitov a ich doplnkov pre našu školu. Cieľom grantového programu je sprístupniť žiakom a žiačkam druhého stupňa základných škôl hravou, zaujímavou a interaktívnou formou svet digitálnych technológií a programovania prostredníctvom micro:bitov. Náš projekt sme nazvali Môj kamarát micro:bit.

      A opäť sme boli úspešní!

      V ťažkej a epidémiou poznačenej dobe neuvädol ani náš projekt Trojlístok, v rámci ktorého pomáhame. Zapojili sme sa do zbierky pre seniorov v domovoch seniorov - Koľko lásky sa vmestí do krabice od topánok. Pomáhali sme deťom v škole i mimo nej - niektorým sme doručovali domáce úlohy alebo časopisy, zapojili sme sa do zbierky Slovenského Červeného kríža Deti deťom. V spolupráci s Výborom mestskej časti Sídlisko Rimava - Malohontská sme zakúpením školských pomôcok pomohli našim trom žiakom, ktorí to potrebovali.

      Dobrý pocit z toho, že sme niekomu pomohli, stál za to!

      Nesmieme zabudnúť ani na naše vlastné, no o to milšie, projekty v škole. Naše šikovné upratovačky a školníci pre deti poopravovali a vymaľovali veselé hry na školskej chodbe, aby mohli cez prestávky a v ŠKD počas pobytu v škole aktívne tráviť svoj čas. Tiež projekt ku Dňu Zeme v podobe krásnych voňavých záhonov na školskom dvore a informačnej tabule o dobách rozkladu jednotlivých vecí bežnej spotreby.

      Spoločne sme to zvládli ...

      ... a ideme smelo ďalej!

       

       

   • Kontakty

    • Evanjelická základná škola Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote
    • eskola@rsnet.sk
    • +421 047 5631127 0910 826 269 - riaditeľ školy 0911 826 269 - riaditeľstvo, resp. ekonomický úsek školy Školská jedáleň - pre vyhlasovanie žiakov z obedu 047/ 5622281 0915 959 472
    • Daxnerova 42, 979 01 Rimavská Sobota
    • 37955942
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje