• Druhý stupeň na výlete

     • V utorok 29.6.2021 si žiaci 2. stupňa užili výlet do gotických kostolov v Rimavskej Bani a Rimavskom Brezove. Pani farárka Janka Miháliková ich previedla po týchto kultúrnych pamiatkach a jej výklad bol veľmi zaujímavý. Po prehliadke žiakov čakala ľahká túra na šťavicu a rozhľadňu nad Rimavskou Baňou. 
      Bolo to vydarené utorkové dopoludnie.

     • Juniáles a opekačka

     • V týchto horúcich dňoch po koncoročnej klasifikácii sme sa všetci zišli na Juniálese. Žiaci z 1. stupňa sa osviežili vodou, pochutili na sladkých melónoch či čerstvých wafliach. Žiaci z 2. stupňa pripravili opekačku s množstvom dobrôt od výmyslu sveta. Pondelkové dopoludnie patrilo iba žiakom a ich dobrej nálade.

     • Celoslovenské kolo Duchovnej piesne 2021

     •  

      V piatok 7. mája 2021 sa uskutočnil v poradí už 7. ročník súťaže Duchovná pieseň. V tomto roku sa súťaž prvýkrát uskutočnila v online priestore s ohľadom na epidemiologické opatrenia. Súťaž Duchovná pieseň je Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR zaradená  medzi predmetové súťaže. Je určená pre deti a žiakov navštevujúcich náboženskú výchovu na štátnych školách a evanjelické a. v. náboženstvo na cirkevných školách, ale zúčastniť sa môžu všetky deti, ktoré majú záujem o spev duchovných piesní. Cieľom súťaže je motivovať mladú generáciu k poznávaniu a spievaniu duchovných piesní  a pomôcť rozvíjať im hudobný  talent. Vyhlasovateľmi súťaže je Školský výbor a Výbor cirkevnej hudby a hymnológie. Súťaž je zameraná na sólový spev. Súťažiaci sú rozdelení podľa veku do piatich kategórií.Výkony súťažiacich hodnotila porota  bodovaním. Konečné hodnotenie jednotlivých  kategórií súťažiacich bolo realizované formou zaradenia do zlatého, strieborného a bronzového pásma.Do súťaže sa zapojili aj žiaci z našej školy. Pod vedením pána učiteľa PhDr. Borisa Mauera sa naučili a zaspievali piesne, ktoré im boli určené, za čo mu ďakujeme.Našu školu reprezentovali žiaci z I. stupňa a získali pekné ocenenie. Dostali diplomy a pekné vecné ceny.

      I. kategória: Adam Szitanko z 1.ročníka – Strieborné pásmo                   
      Viktória Ines Laet Slovák z 2.ročníka – Bronzové pásmo

      II. kategória: Marco Marčíni zo 4. ročníka – Strieborné pásmo

      Z úspechu našich žiakov sa tešíme a prajeme im, aby tá radosť z toho, že môžu spievať na slávu Božiu v ich srdci zostala hlboko zakotvená počas celého života.

      MK

       

     • Celoslovenské kolo Biblickej olympiády

     • V piatok 4.6.2021 sa konal ďalší  ročník predmetovej súťaže Biblická olympiáda z evanjelického náboženstva a náboženskej výchovy. tomto roku sa súťaž prvý raz uskutočnila s ohľadom na epidemiologické opatrenia v online priestore. Súťaž sa konala v programe EdupageDo súťaže sa zapojilo 160 žiakov z celého Slovenska, ktorí súťažili v štyroch kategóriách za štátne a cirkevné školy. Odborná porota vybrala témy na tohtoročnú biblickú súťaž a určila pravidlá. Zo Starej zmluvy bola vybraná téma - Patriarchovia a z Novej zmluvy - Podobenstvá. Biblická olympiáda je zaradená medzi predmetové súťaže a konala sa s finančnou podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Priebeh súťaže organizačne zabezpečovalo Misijno-vzdelávacie oddelenie GBÚ ECAV na Slovensku. Víťazi boli odmenení diplomami a vecnými cenami.

      Do tejto súťaže sa zapojili aj žiačky z našej školy z 3. ročníka a získali pekné umiestnenie.

      I. kategória: Stela Šolcová  - 1. miesto a Blanka Kristína Lendvorská - 3. miesto.

      Naším úspešným žiačkam blahoželáme  a prajeme im, aby im získané vedomosti z Božieho slova  priniesli mnohonásobný úžitok v ich živote, tak ako to zrno, ktoré padlo do dobrej zeme.

      MK.

     • PRÍRODOVEDNÝ ZÁŽITKOVÝ VÝLET

     • Čas odlúčenia, keď sme sa spájali cez on-line  vyučovanie je za nami. Sú to straty a nálezy. Niečo strácame a získavame zároveň. Vďaka tomu sme sa naučili pripájať, tolerovať a teraz sme spolu absolvovali prírodovedný zážitkový výlet. Žiaci II. ročníka sa 21.6.2021 vybrali s triednou učiteľkou Bojnovou a pani vychovávateľkou Jakabovou na turistiku na Tormáš – čo je neďaleká záhradkárska oblasť. Navštívili sme park, kde sme spoznávali rôzne dreviny, napr. Lipu malolistú, ako aj strom, ktorý bol posadený žiakom našej školy Katalpu bignóniovitú - Indickú fazuľu a mnohé ďalšie. Pomenúvali sme okrasné kríky, rastliny aj lúčne kvety. Snažili sme sa byť, čo najviac potichu, aby sme počuli hlas prírody. Z neďalekých stromov sa ozývali spevavé vtáčiky, drozdy, sýkorky, čvirikali krásne melódie a my sme relaxovali. Všímali sme si úle včely medonosnej, ktorá nám prináša tak potrebný medík, jahodovisko, hriadky novej cibuľky, cvikly, kaleráb, paradajky, ovocné stromy aj pracovné náradie. V tvorivých dielňach sme kreatívne vyrábali prívesky s odtlačkami prírody. Po spoznávaní, občerstvení a oddychu sme sa vrátili do školy naplnení zaujímavými zážitkami.

      MB

     • Zlatá krajina

     • Žiaci našej školy sa zúčastnili na slávnostnom vyhodnotení Zlatej krajiny 17.6.2021 na nádvorí Knižnice Mateja Hrebendu v Rimavskej Sobote. Pri príchode sme boli obdarovaní Zborníkom literárnych prác žiakov v tomto roku na CD a malými pozornosťami. Zlatá krajina je autorská prehliadka literárnych prác venovaná spisovateľovi P. E. Dobšinskému, ktorý je pokladaný za jedného z najväčších a najvýznamnejších regionálnych autorov Gemera. Zlatá krajina je rozprávkovým miestom pre deti so spisovateľským talentom, ktorý si môžu vyskúšať podobne ako to robil samotný Pavol Dobšinský – otec slovenskej rozprávky.

      Literárne práce sa do Zlatej krajiny zaslali v dvoch kategóriách. Naši žiaci II.- IX. ročníka aj tento rok dostali spisovateľské rady. Slávnostné podujatie začalo dramatizáciou rozprávky od Hansa Christiána Andersena, kde vystúpil žiak IX. ročníka Dominik Ramža.

      Kristína Blanka Lendvorská bola odmenená knihou za poviedku Farebné ceruzky.

      Do ďalšej "spisovateľskej" práce všetkým prajeme ešte veľa elánu a tvorivých myšlienok.

      MB

     • Na návšteve u syslíkov

     • Po ťažkom roku si naši žiaci naozaj zaslúžili  užiť si trochu slniečka a zábavy. Všetko nás to čakalo na Muráni časti Biele vody. Syslíky a somáriky boli len naše. Po prvých chvíľkach neistoty, či náhodou nehryzú, si každý našiel svoju rodinku syslíkov. Spapali všetko – aj mrkvu, jabĺčka, slnečnicu a najviac im chutila slnečnica. Hryzkali z ruky, nechali sa hladkať a pózovali s piškótami. Neboli to jediní hladoši. Somárikom chutilo všetko to, čo aj syslíkom. Po sysľovisku pobehovali syslíky a nadšené deti. Zásoby sa nám minuli a tak sme ešte nakŕmili naše hladné brušká, prešli pár kilometrov do dediny a plní zážitkov sa vrátili do školy.

      vb

     • Les ukrytý v knihe v online prostredí

     • Aj v tomto školskom roku sa naša škola zapojila do celoslovenskej kampane, zameranej na zvýšenie čitateľskej a prírodovednej gramotnosti žiakov základných škôl. Žiaci II. ročníka sa spolu s triednou pani učiteľkou Milicou Bojnovou zapojili do projektu z prostredia svojich domovov. Spoznávali sme TAJOMSTVÁ LESA čítaním z kníh. Vysvetlili si, že návštevou lesa vstupujeme do obývačky zvierat. V lesnom prostredí sa my stávame hosťami, preto sa tam máme správať ticho s ohľadom na hostiteľov. Vyplnili sme pracovný list online na základe prečítaného úryvku a zaslali fotografie“ Čítanie o lese v lese“. Zachytili sme tak moment čítania z obľúbenej knihy s témou lesa v prírodnom prostredí. Láska k lesu, k jej obyvateľom a čítanie v tomto prostredí bola odmenená lesnými darčekmi od Národného lesníckeho centra vo Zvolene.                               

      MB

     • Projekt Online Educate Slovakia

     • V dňoch od 24. do  28. mája 2021 sa naša škola zapojila do projektu organizácie AIESEC pod názvom Projekt Online Educate Slovakia. Počas týždenných aktivít sa naši žiaci 4. -9. ročníka mohli stretnúť online so zahraničnými študentami priamo na vyučovacích hodinách prostredníctvom  aplikácie ZOOM. Projektu sa zučasnili stážistky: Kezia a Meivia z Indonesie, Demilee zo Škótska , Michelle z Ghany, Angela z Filipín, Lynn z Libanonu a Zeynep z Turecka. Každá trieda mala po dve stretnutia, počas ktorých zahraničné študentky predviedli zaujímavé prezentácie o svojich krajinách, porozprávali o svojich tradíciách, zvykoch, aj jedlách, ktoré obľubujú. Naši žiaci tiež mali možnosť využiť anglický jazyk v praxi, v situácii, keď študentky na opačnej strane vôbec neovládali slovenčinu. 
      Bola to veľmi zaujímavá a pre žiakov prínosná skúsenosť.

      NS

     • Príkaz riaditeľa školy č. 14/2021 o podávaní Vyhlásenia o bezinfekčnosti

     • Vážení rodičia, kolegovia, milí žiaci!

      Na základe rozhodnutia ministra školstva SR a v súlade s Manuálom covid školský semafor pre základné školy som vydal Príkaz riaditeľa školy č. 14/2021 účinný od 7.6.2021, v ktorom sa upravuje povinnosť podávania Vyhlásení o bezinfekčnosti.

      Pravidelné týždenné zasielanie Vyhlásení o bezinfekčnosti sa nevyžaduje.

      Je potrebné ho podávať len pri prerušení dochádzky žiaka do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov).

      U pedagogických a nepedagogických zamestnancov platí rovnaké pravidlo.

      Viac v priloženom dokumente Príkaz riaditeľa školy č. 14/2021.

      Mgr. Radomír Leicher - riaditeľ školy

     • Predĺženie platnosti preukazu žiaka ISIC/EURO<26

     • Milí žiaci.

      Aby ste mohli využívať výhody a zľavy, ktoré sú poskytované na rôzne služby a produkty s platným preukazom ISIC/EURO<26 je potrebné predĺžiť si jeho platnosť.

      Podrobný návod nájdete na obrázku pod oznamom :-)

     • Deň detí Part2

     • Ako sme dnes oslávili Deň detí? No predsa spoločne si svojimi spolužiakmi, učiteľmi a učiteľkami, vychovávateľkami v príjemnej a zaujímavej spoločnosti, pri zmrzline, sladkostiach, aktivitách a hrách. Dnes u nás v škole nebolo jediného človeka, ktorý by si niečo z neho neodniesol. Pani učiteľky si pre svoje triedy pripravili rôzne aktivity v triedach, na školskom dvore, v meste alebo v parku. Nechýbalo, samozrejme, ďalšie prekvapenie zo série, ktorú pán riaditeľ slávnostne odpálil v piatok. … na dvore sa zrazu objavilo vojenské auto …… všetci sme sa mali stretnúť v kaplnke …… prekvapil nás pán riaditeľ opäť v novom prestrojení… tentokrát vo vojenskom.Príslušník Topografického ústavu SR a Ozbrojených síl SR npor. Ing. Ľubomír Leicher predstavil svoju prácu a zaujímavou, deťom zrozumiteľnou, formou všetkým ukázal, aké doležité je vedieť orientovať sa podľa mapy, čo všetko potrebuje na jej vytvorenie a spracovanie, aké mapy tvoria, ako získavajú informácie o území a následne ich spracovávajú. Nechýbalo však ani praktické vyskúšanie si vojenského oblečenia, množstvo otázok, maskovanie tváre a možnosť nastúpiť a vyliezť na vojenské auto pristavené na školskom dvore. Pomedzi všetky triedne i spoločné aktivity deti určite potešili sladkosti v podobe balíčkov a osvieženie sladučkými melónmi. Za skvelý deň ďakujeme npor. Ing Ľubomírovi Leicherovi, pánovi riaditeľovi, pani zástupkyni,  všetkým pani učiteľkám, vychovávateľkám, asistentom, pani kuchárkam z Cirkevnej školskej jedálne, pánom školníkom za prípravu, pani upratovačkám za pomoc, firme LUNYS za sponzorské poskytnutie ovocia, Združeniu rodičov a priateľov EZŠ za sladké balíčky pre všetky deti a tiež ostatným, ktorí nám pomáhali pri príprave a realizácii tohto dňa.Prajeme všetkým deťom mnoho takýchto radosťou a smiechom naplnených dní!

     • Odštartovali sme Deň detí

     • V piatok 28. mája sme úspešne odštartovali sériu programov pre našich žiakov k Medzinárodnému dňu detí. V atmosfére prebiehajúcich MS v hokeji a po slávnostnom vystrelení “žltého puku” pánom riaditeľom, sa deti zo všetkých tried prvého stupňa a špeciálnej triedy rozpŕchli hľadať vystrelených niekoľko desiatok žltých vajíčok. V každom z nich sa nachádzala jedna z troch našich národných farieb a podľa nej si mohli vybrať z výkladov plných rôznych krásnych a zaujímavých vecí.  Deti boli nadšené a každý si z dvora odnášal niečo pekné! Tešíme sa s nimi a k MDD im blahoželáme ☺️☺️☺️

   • Kontakty

    • Evanjelická základná škola Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote
    • eskola@rsnet.sk
    • +421 047 5631127 0910 826 269 - riaditeľ školy 0911 826 269 - riaditeľstvo, resp. ekonomický úsek školy Školská jedáleň - pre vyhlasovanie žiakov z obedu 047/ 5622281 0915 959 472
    • Daxnerova 42, 979 01 Rimavská Sobota
    • 37955942
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje