• 30. výročie úmrtia Zlatice Oravcovej

     • V piatok 9. júla 2021 sa konala na cintoríne  v cirkevnom zbore ECAV Pondelok-Hrnčiarska Ves spomienková pobožnosť pri príležitosti 30. výročia úmrtia sestry farárky Zlatice Oravcovej. Na tejto pobožnosti  sa zúčastnili zástupcovia z Evanjelickej ZŠ Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote ako aj sestra farárka Vladimíra Balcová so sestrou dozorkyňou Mgr. Milicou Jozafovou a veriace sestry z  cirkevného zboru ECAV Pondelok – Hrnčiarska Ves. V tomto cirkevnom zbore bola Zlatica Oravcová krstená, konfirmovaná a  je tu aj pochovaná. Navštívili sme tiež evanjelickú faru, chrám Boží, kde nám jeho históriu v krátkosti priblížila sestra dozorkyňa. Po prehliadke fary nasledovalo pohostenie. Ďakujeme Pánu Bohu za evanjelickú farárku a poetku Zlaticu Oravcovú a za to všetko, čo mohla vykonať pre našu Evanjelickú cirkev a.v. na Slovensku všade tam kde pôsobila.

      MK

       

     • Slávnostné ukončenie školského roka 2020/21

     • Streda 30. jún 2021 bol po tomto ťažkom  roku zaslúžene slávnostný. Slávnostné služby Božie sa konali v Evanjelickom a.v. kostole v Rimvskej Sobote. Všetkým žiakom a zamestnancom, rodičom a priateľom školy sa prihovoril pán riaditeľ Radomír Leicher, ktorý zároveň ocenil aj najlepších žiakov z tried a za školu. Rozlúčil sa z odchádzajúcimi  žiakmi 9. ročníka a všetkým poprial krásne leto a prázdniny.

   • Kontakty

    • Evanjelická základná škola Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote
    • eskola@rsnet.sk
    • +421 047 5631127 0910 826 269 - riaditeľ školy 0911 826 269 - riaditeľstvo, resp. ekonomický úsek školy Školská jedáleň - pre vyhlasovanie žiakov z obedu 047/ 5622281 0915 959 472
    • Daxnerova 42, 979 01 Rimavská Sobota
    • 37955942
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje