• Oznam Cirkevnej školskej jedálne o spôsobe, forme a výške úhrady za obed

     • Spôsob úhrady:  

      Platba za stravné sa uhrádza mesačne vopred! Napr. : za 10/2019 platíme najneskôr do 25.9.2019

       

      */poštovou poukážkou                              */trvalým príkazom                                           

       

      */inak(internetbanking)

       

      Číslo účtu školskej jedálne je:  SK28 0200 0000 0000 0193 1392  VÚB Rimavská Sobota

       

       

      Príspevky na stravovanie v CŠJ:

      Jednorázový príspevok na stravovanie (záloha) vo výške 20 EUR sa uhrádza vopred pre nástupom dieťaťa na stravovanie (t.j. pred začiatkom školského roka vopred, najneskôr do 25. dňa v mesiaci august) a bude zúčtovaný po ukončení školského roka. Pri dodržaní podmienok na priznanie dotácie 1,20 EUR na výchovu k stravovacím návykom dieťaťa bude jednorázový príspevok na stravovanie vrátený zákonnému zástupcovi v plnej výške. Pokiaľ sa počas šk. roka zníži čiastka zo zálohovej platby napr. 2 EUR, bude v ďalšom mesiaci znovu pripočítaná, nakoľko zálohová platba musí byť v každom mesiaci rovnaká, t.j. 20 EUR. Výška príspevku na stravu sa znižuje o dotáciu – 1,20 EU na deň a obed.

      Výška režijných nákladov je 3 EUR na mesiac paušálne pre deti a žiakov MŠ, ZŠ, SŠ a dospelých stravníkov 1,57 EUR na deň.

       

      Stravovanie detí, žiakov s intoleranciami a alergiami na niektoré zložky stravy (potravín) Cirkevná školská jedáleň nezabezpečuje.

      Dotáciu na diétnu stravu vyplatí škola na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa, žiaka a potvrdenia od odborného lekára (špecialistu), že dieťa vyžaduje osobitný spôsob stravovania.

       

      Materská škola stravníci od 2 do 5 rokov :

      Dotácia : 0,00 EUR  + úhrada zákonného zástupcu 1,45 EUR + RN 3 EUR/mesiac

       

      Materská škola stravníci predškolská dochádzka, HN, ŽM :

      Dotácia : 1,20 EUR  + úhrada zákonného zástupcu 0,25 EUR + RN 3 EUR/mesiac

      Základná škola stravníci od 6 - 11 rokov:

      Dotácia : 1,20 EUR  + úhrada zákonného zástupcu 0,00 EUR + RN 3 EUR/mesiac

       

      Základná škola stravníci od 11 - 15 rokov

      Dotácia : 1,20 EUR  + úhrada zákonného zástupcu 0,03 EUR/obed + RN 3 EUR/mesiac

       

      Stredná škola stravníci od 11 - 15 rokov

      Dotácia : 0,00 EUR  + úhrada zákonného zástupcu 1,23 EUR/obed + RN 3 EUR/mesiac

       

      Stredná škola stravníci od 15 - 19 rokov

      Dotácia : 0,00 EUR  + úhrada zákonného zástupcu 1,33 EUR/obed + RN 3 EUR/mesiac

       

      Dospelí stravníci :

      Dotácia : 0,00 EUR  + úhrada stravníka 1,33 EUR/obed + RN 1,57  EUR/obed

       

       

      Odhlásiť, respektíve prihlásiť na stravu je možné  do 14:00 hod. deň vopred na tel. čísle: 047 5622281, 0915959472 alebo osobne. V prvý deň včasného nevyhlásenia, je povinnosťou zákonného zástupcu odobrať obed do prineseného obedára. V prvý deň choroby dieťaťa je možné neodhlásenú stravu odobrať do obedára v čase vydávania obedov, stravník uhrádza plnú výšku príspevku na stravovanie, ktorý je uvedený pri jednotlivých kategóriách stravníkov. Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

      Zákonný zástupca dieťaťa/žiaka zo stravovania svoje dieťa odhlasuje pri chorobe, odchode zo školy a pod. Za neodobratú a včas neodhlásenú  stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

       

      Vedúca školskej jedálne : Alžbeta Lásková

     • Slávnostný začiatok školského roka 2019/2020

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      brány Evanjelickej základnej školy Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote sa otvoria 2. septembra 2019 o 8:00 hodine. Po zvítaní s triednymi učiteľmi a spolužiakmi  sa spoločne poberieme do Evanjelického kostola a. v. v Rimavskej Sobote na slávnostné školské služby Božie. Po skončení služieb Božích odchádzajú žiaci 1. ročníka do školy s rodičmi v doprovode triednej  učiteľky. Žiaci vyšších ročníkov pôjdu domov.

      Riadne vyučovanie začne v utorok, 03.09.2019.

     • Milí žiaci a rodičia.

     • Posledný týždeň prázdnin je pred nami, veríme, že ste ich prežili naplno, máte mnoho zážitkov a načerpali ste nové sily. 

      Už čoskoro sa stretneme opäť v škole. Viac informácií Vám prinesieme v priebehu budúceho týždňa.

     • Naj lesný kalendár

     • Mnohí naši žiaci sa zapojili do korešpondenčnej súťaže “O naj lesný kalendár” v rámci projektu “Les ukrytý v knihe” vyhláseného Národným lesníckym centrom vo Zvolene. V konkurencii vyše 300 kalendárov z celého Slovenska sa našim druhákom so svojim kalendárom podarilo získať 1. miesto. Zástupca triedy Martin spolu s pani učiteľkou a rodičmi si boli v piatok 21.6.2019 v Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra vo Zvolene prevziať ocenenie. Nechýbala ani oslava tohto skvelého úspechu. Srdečne gratulujeme 😊

     • Plavecký výcvik

     • Na plaváreň sa vychystalo 27 plávania chtivých detí.  V prvý deň nás bola asi polovica plavcov. Po týždni pribudli vo veľkom bazéne ďalší šiesti plavci. Bojazliví z malého bazéna konečne pochopili, že ponoriť sa do vody nie je životu nebezpečné( najmä keď na vás dozerá pozorné oko dospelého). Tí odvážnejší sa chytili plávacích dosiek a splývali, kopali nôžkami, občas sa odrazili od dna...a plávali. Záverečné preteky mali iba víťazov. Veď každý sa naučil niečo nové. Vďaka patrí pani vychovávateľke T. Bánovej a pani učiteľkám 1. a 3. ročníka.

      vb

     • Poďakovanie za podporu a spoluprácu

     • V tomto roku organizácia Červeného kríža na Slovensku oslavuje 100 rokov svojho vzniku a záslužnej prace. Pri príležitosti tohto vzácneho jubilea Územný spolok SČK v Rimavskej Sobote usporiadal veľmi príjemnú a dôstojnú akciu, na ktorej sa zúčastnili funkcionári SČK, zástupcovia samospráv, miestnych spolkov z okresov Rimavská Sobota a Revúca, zástupcovia spolupracujúcich inštitúcii a členovia SČK. Za podporu a spoluprácu našej školy s ÚS SČK z rúk predsedníčky SČK v Rimavskej Sobote MUDr. Jany Hrablayovej a riaditeľky ÚS SČK Márie Majerčikovej poďakovanie prevzal aj riaditeľ Mgr. Radomír Leicher.

     • Zbierka školských pomôcok

     • V priebehu budúceho týždňa od 25.6. do 28.6. 2019 sa v spolupráci s Úsmev ako dar zapájame do zbierky učebných pomôcok pre rodiny v núdzi. Venujte nové, či použité, no stále funkčné pomôcky a pomôžte im pripraviť sa na nový školský rok. Pomôcky môžete nosiť do školy v priebehu uvedených dní.Ďakujeme 🙏😉

     • Poloodborná dišputa Romantizmus

     • Už po štvrtýkrát sme sa v utorok 18.6.2019 spolu s priateľmi zo ZUŠ Tisovec ponorili do histórie hudby, výtvarného, literárneho umenia a architektúry v Poloodbornej dišpute. Tentokrát sme nakukli a započúvali sa do tajov a krás romantizmu. Hudbou, tancom a poéziou vyjadrili účinkujúci svoj obdiv k tvorbe predstaviteľov romantizmu a všetci, ktorí sme tam boli, sme odchádzali so znením melódii P. I. Čajkovského, F. Chopina, A. Dvořáka a iných v ušiach i dušiach. Bol to opäť nezabudnuteľný zážitok.

     • 15. výročie založenia EZŠ ZO

     • Sme nesmierne vďační za 15 rokov existencie našej školy, aj keď to chcelo a chce veľa úsilia po pedagogickej i materiálnej stránke. No všetci to robíme s láskou, pokorou a pre naše deti.Ďakujeme za to, že ste prijali pozvanie, strávili s nami dnešný slávnostný deň a že ste s nami.

       

     • Úspech v BABY PROGRAME

     • Minulý týždeň sa naše žiačky Lenka Ferenczová, Chiara Hoťáková, Natália Beňová, Veronika Tóthová a Zuzka Kubičeková zúčastnili na súťaži BABY PROGRAM-starostlivosť o bábätká. Sestričkám z detského oddelenia, ukázali ako sa výborne vedia postarať o bábätká v disciplínach - kúpanie,kŕmenie, prebaľovanie,zrážanie teploty a obliekanie. Ich veľkou šikovnosťou, vedomosťami a záujmom získali krásne 1 .miesto, za co im patri veľká gratulácia. Raz z nich iste budú skvelé maminky 🙂

      HM

     • Školský výlet do Bachledovej doliny

     • "Konečne neprší", vydýchli sme si po príchode do Bachledovej doliny a pobrali sme sa na nenáročnú,asi trojkilometrovú túru ku Chodníku korunami stromov. Túžobne sme pozerali do diaľky na vysokú vežu, ktorá bola naším cieľom. Dostali sme sa k nej  po krásnom drevenom chodníku dlhom 1234 m, nachádzajúcom sa na hrebeni Spišskej Magury. A v úctyhodnej  výške 24m! Na chodníku nás čakali mnohé prekvapenia (laná nad priepasťou), poučenia ( ukážky kôry rôznych stromov) aj hádanky ( názvy lesných zvierat). Vrcholom výletu bol adrenalínový pohľad nadol z výšky 32m  cez pochôdznu sieť. Pohľad to bol strašidelný, ale my sme sa prekonali a podarilo sa nám na ňu postaviť, prejsť ňou a najväčší odvážlivci si dokázali nad priepasťou aj poležať ( viď foto).

     • Výlet štvrtákov

     • Dňa 31.5.2019 sa uskutočnil školský výlet 4. ročníka do Veľkých Teriakoviec. Navštívili sme Salaš pod Maginhradom, ktorý sa nachádza asi 2 km severne za Rimavskou Sobotou. Vstúpili sme do areálu cez menšiu ZOO. Žiaci sa vyšantili do sýtosti na ihrisku, na opičej dráhe sme mali súťaž, kto prelezie dráhu najrýchlejšie, šmýkačky, pohojdali sme sa na okrúhlej hojdačke. Pochutnali sme si na tradičných obedných pochúťkach. Priamo z terasy sme mali výhľad na vrch Maginhrad. Pripomenuli sme si stredoveký hrad z 15. storočia slúžiaci vtedy ako husitská pevnosť. Žiaci mali úžasnú radosť z okolitého prostredia a celého výletu, že sme nechceli odísť.

       MB

       

     • Zdravotnícka súťaž II

     • Ani naše tretie družstvo mladých zdravotníkov z 1. stupňa sa veru nenechalo zahanbiť. V konkurencii súperov nielen z okresu Rimavská Sobota sa umiestnilo na peknom 4. mieste. Za odvahu a šikovnosť ich musíme pochváliť.

     • Škola v prírode

     • V deň odchodu nás určite mnohí ľutovali a rodičia si vraveli...čo len v takomto počasí naše deti budú v Tatrách robiť? Upršaný máj neveštil nič dobré. A predsa každý deň sme objavovali a zažívali niečo nové. V pondelok sme sa viezli na super lanovke až na Skalnaté pleso. Odtiaľ sme vyrazili pokoriť Malú svišťovku. Ťažký terén – kamene, sneh, stúpanie, zaťať zuby a kráčať. Nádherný výhľad v náručí skalnatých útesov stál za to! Druhý deň sme sa vytešili na bobovej dráhe v Tatranskej Lomnici. Tretí deň sme doobeda  ochutnali Smokoveckú kyselku, ( deti ju nazvali „ kyselina“) potom čo sme prešli modernú kalváriu v Smokovci(boli sme na „kalmárii“...napísali deti do denníčka).  Poobede šup  ho do Hozelca! Fun Ville nesklamal. A stále sme nezmokli! Štvrtok lialo ako z krhle...nielen v Tatrách. Poobede sa dážď upokojil a my sme sa šli pozrieť do Tatranského múzea okrem iného ajna film o svišťoch. Večer pobaliť a v piatok sa pripojiť ku spolužiakom na výlet do Bachledky. „Dali“ sme to aj tento rok!

      VB

       

     • Tatranská Škola v prírode

     • Žiaci 1.- 3. ročníka sa tento týždeň učia pod tatranskými štítmi. Okrem vyučovania spoznávajú krásy našich veľhôr počas turistických prechádzok. 

     • Úspech v zdravotníckej súťaži

     • Našim mladým zdravotníkom sa darilo v územnom kole DMZ organizovanom SČK, územným spolkom v Rimavskej Sobote. V konkurencii sa umiestnili na 2. a 5. mieste. Srdečne im gratulujeme.

  • Kontakty

   • Evanjelická základná škola Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote
   • eskola@rsnet.sk
   • +421 047 5631127 0910 826 269 - riaditeľ školy 0911 826 269 - riaditeľstvo, resp. ekonomický úsek školy Školská jedáleň - pre vyhlasovanie žiakov z obedu 047/ 5622281 0915 959 472
   • Daxnerova 42, 979 01 Rimavská Sobota
   • 37955942
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje