• Jarné prázdniny našich piatakov

     •  

      Naši šikovní piataci si aj so svojou pani triednou učiteľkou v skupine posielali fotografie čo robia počas jarných prázdnin. Urobili z nich niekoľko prezentácií, prinášame Vám jednu z nich - z každého rožku trošku.

      Piataci Vám prajú príjemné a veselé pozeranie!

      GR

       

     • Potvrdenie o návšteve školy elektronicky

     • Vážení rodičia!

      Pripravili sme pre Vás možnosť vygenerovať a vytlačiť si potvrdenie o návšteve školy Vášho dieťaťa priamo zo svojej stránky EduPage.

      Ak potrebujete potvrdenie o návšteve školy, nemusíte kvôli tomu chodiť na covidtest, aby ste si mohli prísť pre potvrdenie osobne do školy.

      Tieto potvrdenia sú praktické, kedykoľvek si ho sami môžete vytlačiť. 

      Elektronické potvrdenia sú bezpečné a na rozdiel od pôvodných papierových sa nedajú sfalšovať. Obsahujú QR kód, pomocou ktorého si ľubovoľná inštitúcia vie overiť platnosť potvrdenia. Stačí, ak naskenuje QR kód z potvrdenia a stránka potvrdenie.sk potvrdí jeho pravosť.

      Ako si potvrdenie nájdete a vytlačíte ?

      Pripravili sme Vám jednoduchý návod :

      Kliknite na tlačidlo Štart v ľavom hornom rohu, vyberte Dochádzka- Vytlačiť Potvrdenie.

       

       

     • !!! Dôležité doplnenie !!!

     • Milí žiaci, vážení rodičia,

      na základe dnešnej opätovnej úpravy manuálu pre návrat do škôl žiakov a tiež tak, ako Vám bola doručená správa na EduPage, vám oznamujem, že v pondelok 8.2.2021 sa pri vstupe žiakov a zamestnancov do budovy školy budú okrem vyhlásenia o bezinfekčnosti kontrolovať aj kópie negatívneho testu na COVID-19! 

      Za porozumenie ďakujem a všetkým želám požehnaný a pokojný víkend.

      Mgr. Radomír Leicher - riaditeľ školy

     • Dôležitý oznam - návrat do školy od 8.2.2021

     • Milí žiaci, vážení rodičia!

      Oznamujem vám, že vyučovanie v ročníkoch 1. až 4. a v špeciálnej triede sa bude od 8. februára 2021 realizovať prezenčnou formou. Do školy môžu nastúpiť od pondelka len tí žiaci, ktorých jeden zákonný zástupca má negatívny výsledok PCR alebo antigénového testu nie starší ako 7 dní.

      Upozorňujem, že platnosť testov zákonných zástupcov je 7 kalendárnych dní.

      Riaditeľ školy nekontroluje certifikáty, ale vyžaduje čestné vyhlásenia o bezinfekčnosti od príslušných zákonných zástupcov . Aktuálne čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti  nájdete pod príspevkom, je možné ho vytlačiť a priniesť do školy v pondelok. V papierovej forme bude dostupné aj v pondelok pri nástupe žiakov do školy.

      Pre žiakov naďalej platí povinnosť nosiť rúška v interiéri aj exteriéri školy a jedno náhradné rúško mať so sebou.

      Na vyučovaní a v ŠKD sa žiaci z jednotlivých tried nebudú premiešavať. ŠKD bude v prevádzke do 15:30 hod., obedy budú zabezpečené v školskej jedálni.

      O prípadných zmenách vás budeme včas informovať.

      Mgr. Radomír Leicher - riaditeľ školy

     • Zmiluj sa nado mnou Bože!

     • „Zmiluj sa nado mnou, Bože, podľa svojej milosti!“ (Ž 51, 3) 

      Pane Ježiši, stojím pred Tebou a vyznávam, že mnohokrát som blúdil, som ďaleko od Teba a chodím po vlastných cestách. A Ty to vidíš, úplne všetko o mne vieš. Ďakujem, že napriek tomu ma miluješ a vyryl si moje meno do svojich dlaní. Ďakujem, že si so mnou ešte neskončil, že kedykoľvek vyznávam úprimne svoje hriechy, Ty mi odpúšťaš, hádžeš ich na najhlbšie dno mora a nikdy viac ich nespomínaš. Ďakujem, že som v Tvojich očiach vzácny, pretože Ty si mi dal život, predivne si ma stvoril a staráš sa o mňa, máš so mnou svoj plán. Aj v tejto chvíli stojím pokorne a v bázni pred Tebou, činím pokánie a z úprimného srdca volám: Zmiluj sa nado mnou, Pane! Amen.

     • Modlitba na dnes

     • „Nech vám Pán vedie srdce k láske Božej a ku trpezlivosti Kristovej.“ (2.Tes 3, 5)   
       

      Drahý Bože, povedz mi, prečo je to v živote tak, že chcem mať všetko hneď a zaraz? Prečo nedokážem byť trpezlivý? Prečo si neuvedomujem hĺbku a skutočnosť Kazateľových slov, že všetko má svoj čas? Prečo som taký nepoučiteľný a pre svoju netrpezlivosť robím tak veľa chýb? Bože, však Ty si ma stvoril, Ty ma najlepšie poznáš, vieš, aký som, preto si uvedomujem, že iba Ty ma môžeš zmeniť. A tak, prosím, zmeň ma! Vlej trpezlivosti do môjho srdca, aby som svojou netrpezlivosťou neničil to, čo je v živote dôležité. Vlej trpezlivosti do môjho vnútra, aby som trpezlivo vnímal Teba, ľudí okolo seba, ale i to, čo je podstatné. Bože, iba Ty vieš zo mňa urobiť trpezlivého človeka, preto sa vkladám do Tvojich rúk s pokorou i nádejou. Amen.

   • Kontakty

    • Evanjelická základná škola Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote
    • eskola@rsnet.sk
    • +421 047 5631127 0910 826 269 - riaditeľ školy 0911 826 269 - riaditeľstvo, resp. ekonomický úsek školy Školská jedáleň - pre vyhlasovanie žiakov z obedu 047/ 5622281 0915 959 472
    • Daxnerova 42, 979 01 Rimavská Sobota
    • 37955942
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje