• Predĺženie platnosti preukazu žiaka ISIC/EURO<26

     • Milí žiaci.

      Aby ste mohli využívať výhody a zľavy, ktoré sú poskytované na rôzne služby a produkty s platným preukazom ISIC/EURO<26 je potrebné predĺžiť si jeho platnosť.

      Podrobný návod nájdete na obrázku pod oznamom :-)

     • Deň detí Part2

     • Ako sme dnes oslávili Deň detí? No predsa spoločne si svojimi spolužiakmi, učiteľmi a učiteľkami, vychovávateľkami v príjemnej a zaujímavej spoločnosti, pri zmrzline, sladkostiach, aktivitách a hrách. Dnes u nás v škole nebolo jediného človeka, ktorý by si niečo z neho neodniesol. Pani učiteľky si pre svoje triedy pripravili rôzne aktivity v triedach, na školskom dvore, v meste alebo v parku. Nechýbalo, samozrejme, ďalšie prekvapenie zo série, ktorú pán riaditeľ slávnostne odpálil v piatok. … na dvore sa zrazu objavilo vojenské auto …… všetci sme sa mali stretnúť v kaplnke …… prekvapil nás pán riaditeľ opäť v novom prestrojení… tentokrát vo vojenskom.Príslušník Topografického ústavu SR a Ozbrojených síl SR npor. Ing. Ľubomír Leicher predstavil svoju prácu a zaujímavou, deťom zrozumiteľnou, formou všetkým ukázal, aké doležité je vedieť orientovať sa podľa mapy, čo všetko potrebuje na jej vytvorenie a spracovanie, aké mapy tvoria, ako získavajú informácie o území a následne ich spracovávajú. Nechýbalo však ani praktické vyskúšanie si vojenského oblečenia, množstvo otázok, maskovanie tváre a možnosť nastúpiť a vyliezť na vojenské auto pristavené na školskom dvore. Pomedzi všetky triedne i spoločné aktivity deti určite potešili sladkosti v podobe balíčkov a osvieženie sladučkými melónmi. Za skvelý deň ďakujeme npor. Ing Ľubomírovi Leicherovi, pánovi riaditeľovi, pani zástupkyni,  všetkým pani učiteľkám, vychovávateľkám, asistentom, pani kuchárkam z Cirkevnej školskej jedálne, pánom školníkom za prípravu, pani upratovačkám za pomoc, firme LUNYS za sponzorské poskytnutie ovocia, Združeniu rodičov a priateľov EZŠ za sladké balíčky pre všetky deti a tiež ostatným, ktorí nám pomáhali pri príprave a realizácii tohto dňa.Prajeme všetkým deťom mnoho takýchto radosťou a smiechom naplnených dní!

     • Odštartovali sme Deň detí

     • V piatok 28. mája sme úspešne odštartovali sériu programov pre našich žiakov k Medzinárodnému dňu detí. V atmosfére prebiehajúcich MS v hokeji a po slávnostnom vystrelení “žltého puku” pánom riaditeľom, sa deti zo všetkých tried prvého stupňa a špeciálnej triedy rozpŕchli hľadať vystrelených niekoľko desiatok žltých vajíčok. V každom z nich sa nachádzala jedna z troch našich národných farieb a podľa nej si mohli vybrať z výkladov plných rôznych krásnych a zaujímavých vecí.  Deti boli nadšené a každý si z dvora odnášal niečo pekné! Tešíme sa s nimi a k MDD im blahoželáme ☺️☺️☺️

     • Dôležitý oznam

     • Vážení rodičia.

      Riaditeľstvo Evanjelickej základnej školy Zlatice Oravcovej Vám oznamuje, že na základe Príkazu riaditeľa č. 13/2021, ktorý je priložený v prílohe, s účinnosťou od 31.5.2021 bude školský klub detí pre žiakov 1. stupňa opäť realizovaný v dvoch oddeleniach a jeho činnosť bude trvať do 16,30 hod.

      I. oddelenie ( I. a III. trieda) - p. vychovávateľka Tímea Bánová t.č.0905213816

      II. oddelenie ( II. a IV. trieda) - p. vychovávateľka Barbora Jakabová t.č. 0907831337

      Mgr. Radomír Leicher - riaditeľ školy

       

     • Hlasujte za “Čerstvé hlavičky”

     • Naša škola sa zapojila do projektu “Čerstvé hlavičky”.Preto Vás chceme poprosiť o hlasovanie do tohto zdravého projektu, kde môžeme získať pravidelnú zásobu ovocia a zeleniny z Kauflandu na celý nasledujúci školský rok. Na stránke www.cerstve hlavičky. sk si v zozname škôl nájdete našu Evanjelickú základnú školu Zlatice Oravcovej a pridáte svoj hlas. Za každý hlas už vopred “ĎAKUJEME!”🍎🍇🍑🍒🥦🌽🥒🫑🍆🥑🫐🍋🍍🥕🍐🍌

      https://www.cerstvehlavicky.sk/dakujeme.php

    • “Viem, čo zjem”
     • “Viem, čo zjem”

     • V utorok 18.5.2021 sa žiaci tretieho a štvrtého ročníka zúčastnili besedy v rámci projektu “Viem, čo zjem" v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Rimavskej Sobote. Zábavnou formou sa naučili ako správne skladovať potraviny. Projekt „Viem, čo zjem“ prichádza aj do našej školy, aby žiakov hravou formou motivoval k vyváženému životnému štýlu, správnym stravovacím návykom a podporil ich záujem o pohybové aktivity.

      KS

    • Testovanie 9 - 2021
     • Testovanie 9 - 2021

     • Testovanie 9 – 2021

      Testovanie 9. ročníka základných škôl pod názvom Testovanie 9 –2021 sa v školskom roku 2020/2021 uskutoční

      9. júna 2021 (streda)

      z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra

      Časový harmonogram Testovania 9

      Matematika

      • 8.00 – 8.10 hod. – úvodné pokyny k testovaniu a rozdanie odpoveďových hárkov
      • 8.10 – 8.20 hod. – rozdanie testov a oboznámenie sa s testom
      • 8.20 – 9.50 hod. – 90 minút administrácia testu z matematiky
      • 9.50 – 9.55 hod. – zozbieranie testov, odpoveďových hárkov a pomocných papierov
      • 9,55 – 10,20 hod. – prestávka 20 minút

      Slovenský jazyk a literatúra

      • 10,20 – 10,25 hod. – úvodné pokyny a rozdanie odpoveďových hárkov
      • 10,25 – 10,35 hod. – rozdanie testov a oboznámenie sa s testom
      • 10,35 – 11,45 hod. – 70 minút administrácia testu zo slovenského jazyka a literatúry
      • 11,45 – 11,50 hod. – zozbieranie testov a odpoveďových hárkov
      • 11,50 hod.           záver testovania

      Žiaci so zdravotným znevýhodnením majú čas na administráciu oboch predĺžený o 15 minút.

      Viac na : https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9/roky/2020-2021

    • Mamičkino poď…
     • Mamičkino poď…

     • Druháci s triednou pani učiteľkou Bojnovou si pripravili detské pásmo pre MAMIČKY za prítomnosti vedenia školy v školskej aleji. Slovo mama je najkrajšie na svete. Celé podujatie začalo slovami: vďaka je pamäťou SRDCA. Každý z nás ďakuje svojej mamičke za život, starostlivosť, za materinskú lásku, za nehu, ktorú dokáže darovať len mamina. Práve ona nás naučila najviac. Učila nás prvým krokom, vďaka nej sme povedali prvé slovo, usmerňovala nás ako byť citlivými, vnímavými ľuďmi pre pomoc a potreby iných. Ďakujeme svojim mamám, starým mamám…

      Najkrajším spôsobom vyjadrili vďačnosť svojim vystúpením žiaci druhého ročníka básničkami, piesňami a uspávankami v materinskej reči svojich mamičiek po slovensky, portugalsky i rusky. Detičky ich obdarovali pozdravmi a vlastnoručne vyrobenými leknami, v očiach mamičiek bolo vidieť slzy radosti i dojatia.  

      V nedeľu 9. mája si na mamičky, staré mamy, krstné mamy spomenuli aj žiaci ďalších ročníkov našej školy a milé pozdravy s venovaním a prianím im rozdali v Evanjelickom kostole a.v. v Rimavskej Sobote.

      MB                                                                                

       

    • Vírus ani dištančná výučba nás nezastavili
     • Vírus ani dištančná výučba nás nezastavili

     • V priebehu minulých mesiacov sme v škole, okrem poctivej a náročnej dištančnej výučby, pracovali aj na mnohých projektoch, do ktorých sme mali záujem sa zapojiť. Nie je vôbec ľahké vymyslieť a navrhnúť plán projektu v čase, keď nikto ani len netuší, akou formou sa bude učiť, či žiaci prídu do školy alebo sa budú naďalej vzdelávať "na diaľku".

      Boli to nové výzvy!

      Spoločne sme pripravili projekt na doplnenie našej knižnice "Čítame radi I" koncom minulého roka 2020, ktorý vyhlásilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Veľmi nás potešilo, keď sme názov našej školy našli v zozname podporených projektov. Hneď ako to bolo možné sme oslovili miestne kníhkupectvo, prostredníctvom ktorého sme knihy nakúpili. Aj to bol jeden z cieľov projektu - podpora miestnych predajcov kníh.

      Nadácia Pontis a nadačný fond Telekom vyhlásili grantovú výzvu ST Digitálna generácia 2020 a v rámci projektu ENTER sme mohli požiadať o zabezpečenie sád micro:bitov a ich doplnkov pre našu školu. Cieľom grantového programu je sprístupniť žiakom a žiačkam druhého stupňa základných škôl hravou, zaujímavou a interaktívnou formou svet digitálnych technológií a programovania prostredníctvom micro:bitov. Náš projekt sme nazvali Môj kamarát micro:bit.

      A opäť sme boli úspešní!

      V ťažkej a epidémiou poznačenej dobe neuvädol ani náš projekt Trojlístok, v rámci ktorého pomáhame. Zapojili sme sa do zbierky pre seniorov v domovoch seniorov - Koľko lásky sa vmestí do krabice od topánok. Pomáhali sme deťom v škole i mimo nej - niektorým sme doručovali domáce úlohy alebo časopisy, zapojili sme sa do zbierky Slovenského Červeného kríža Deti deťom. V spolupráci s Výborom mestskej časti Sídlisko Rimava - Malohontská sme zakúpením školských pomôcok pomohli našim trom žiakom, ktorí to potrebovali.

      Dobrý pocit z toho, že sme niekomu pomohli, stál za to!

      Nesmieme zabudnúť ani na naše vlastné, no o to milšie, projekty v škole. Naše šikovné upratovačky a školníci pre deti poopravovali a vymaľovali veselé hry na školskej chodbe, aby mohli cez prestávky a v ŠKD počas pobytu v škole aktívne tráviť svoj čas. Tiež projekt ku Dňu Zeme v podobe krásnych voňavých záhonov na školskom dvore a informačnej tabule o dobách rozkladu jednotlivých vecí bežnej spotreby.

      Spoločne sme to zvládli ...

      ... a ideme smelo ďalej!

       

       

    • Deň Zeme
     • Deň Zeme

     • Každý rok 22. apríla oslavujeme DEŇ ZEME. Je dôležité pripomínať si, že Zem je jedinečná a mali by sme sa o ňu starať. Deti sú našou budúcnosťou a sú budúcnosťou aj našej Zeme. Aj my a naši žiaci sme svojimi aktivitami prispeli ku Dňu Zeme, jej obnoveniu, sķrášleniu okolia školy a pripomínali si, aké je dôležité chrániť ju. Žiaci na prvom stupni si najprv v triedach kreslili, tvorili rôzne práce na tému naša Zem, naučili sa triediť odpad a každý si do svojho kvetináča s vlastnou fotkou zasial vlastné semienka. Žiaci mali z toho veľkú radosť. Na školskom dvore zbierali odpad, sadili kvety do záhonov a vytrhávali burinu. Predtým ako začali skrášľovať svoje okolie, odfotili upravované miesto pred úpravou do červeného rámu a po úprave potom do zeleného rámu, aby zachytili, ako sa toto miesto starostlivosťou zmenilo.

      Na uvedomenie si, že príroda nie je smetisko, bola zhotovená

      environmentálna tabuľa s priečinkami, kde deti vkladali jednotlivé odpadky. Zároveň sa dozvedeli ich čas rozpadu v prírode. Najväčšiu radosť mali z vytvárania fotografií v prírode pomocou rôznych vlastnoručne vytvorených kartónových šablón v tvare napr. srdca, motýľa, listu.

      V tento deň sme spoločne oslávili Deň Zeme, z ktorého mali žiaci veľkú radosť, nové poznatky a zážitky.

      NEZABUDNITE!!! Už čoskoro spustíme súťaž a hlasovanie o najkrajšiu vytvorenú fotografiu. Sledujte nás naďalej a zapojte sa do hlasovania.

      HM, RL

    • Školské kolo Biblickej olympiády
     • Školské kolo Biblickej olympiády

     • V pondelok 26. apríla 2021 sa na našej škole za prísnych protipandemických opatrení uskutočnilo školské kolo Biblickej olympiády ECAV. Na začiatku všetkých privítala duchovná správkyňa a pomodlila sa. Súťažiacich pozdravil aj pán riaditeľ Mgr. Radomír Leicher, ktorý bol aj predsedom hodnotiacej komisie spolu s Mgr. Milicou Bojnovou a Mgr. Martinou Krivdovou. Vzhľadom na zložitú situáciu sa tento rok do súťaže zapojili len žiaci z I. stupňa.

      Podľa výsledkov sa umiestnili nasledovne : 

      I. kategória: 

      1. miesto – Kristina Blanka Lendvorská 

      2. miesto – Stela Šolcová

      3. miesto – Lucia Kovalančíková

      4. miesto -  Ema Jekimová

      Predseda poroty odovzdal žiačkam diplomy a pekné vecné ceny. Žiačky Kristina Blanka Lendvorská a Stela Šolcová postupujú na celoslovenské kolo, ktoré sa bude konať 4. júna 2021 cez EdupageĎakujeme Pánu Bohu, že požehnal toto podujatie a naším postupujúcim žiačkam úprimne blahoželáme. 

      MK

    • Olympiáda z biológie kategória D
     • Olympiáda z biológie kategória D

     • Dňa 20. 04. 2021 sa uskutočnila online olympiáda z biológie v kategórii D, ktorá je určená pre žiakov  šiesteho a siedmeho ročníka. Zo školského kola do okresného kola postúpili Dominik Szígyartó a Igor Šustek, ktorí sa stali úspešnými riešiteľmi. Najlepším žiakom v okrese bol Igor Šustek, ktorý získal prvé miesto. Úspech žiakov nás veľmi teší.IK

     • Chceme deti vrátiť do školských lavíc

     • Pred návratom našich deviatakov a ôsmakov sme minuly týždeň prvýkrát v škole realizovali testovanie žiakov kloktacími PCR testami. Aj takýmto spôsobom chceme našich žiakov 2. stupňa znovu posadiť do školských lavíc.

    • Výborné výsledky našich žiakov v okresnom kole PYTAGORIÁDY
     • Výborné výsledky našich žiakov v okresnom kole PYTAGORIÁDY

     •  

      V dňoch 13. a 14. apríla sa uskutočnilo online okresné kolo matematickej súťaže PYTAGORIÁDA. Naši žiaci súťažili v kategóriách P3,P5,P6 a P8. Úspešnými riešiteľmi sa stali : tretiačka Blanka K. Lendvorská,piataci  Dustin Ferencz a Sára Sebök. Treťou najlepšou v okrese bola ôsmačka  Zuzana Kubičeková. Ďakujeme všetkým súťažiacim a blahoželáme úspešným riešiteľom!

     • Školské kolo Duchovnej piesne 2021

     • Na pôde našej školy sa za prísnych protipandemických opatrení tento rok uskutočnil  7. ročník súťaže Duchovná pieseň 2021. Na začiatku všetkých privítala duchovná správkyňa  a pomodlila sa slovami Žalmu 98.  Naši porotcovia si od žiakov mohli vypočuť krásne kresťanské skladby, ktoré si do školského kola pripravili.

      Žiaci súťažili v dvoch kategóriách.

      Na 1. mieste v I. kategórii sa umiestnili  2 žiaci: Adam Szitanko z 1. ročníka a Viktória Ines Laet Slovák z 2. ročníka.
      Na 1. mieste v II. kategórii sa umiestnil Marco Marčíni zo 4. ročníka.

      Za prípravu, vedenie a doprovod ďakujeme PhDr. Borisovi Mauerovi. Výhercovia si z rúk predsedu poroty – riaditeľa školy Mgr. Radomíra Leichera prevzali diplomy a pekné ceny.

      Víťazi postupujú na celoslovenské kolo v speve duchovných piesní, ktoré sa uskutoční online v Evanjelickej spojenej škole v Martine. Naším žiakom  prajeme hojne Božieho požehnania.

      MK

       

     • VŠETKOVEDKO

     • Aj v tomto roku sa naši žiaci I. stupňa zapojili do vedomostnej súťaže Všetkovedko. A konkurencia bola obrovská - do súťaže sa zapojilo 18 383 detí z celého Slovenska. Titul Všetkovedko  získala tretiačka Kristina Blanka Lendvorská a Všetkovedkom školy sa stala  jej spolužiačka Stelka Šolcová. Ostatní žiaci získali titul Všetkovedkov učeň. BLAHOŽELÁME!

     • Vesmír očami detí

     • Žiaci našej školy sa každoročne veľmi radi zapájajú do výtvarnej súťaže Vesmír očami detí. Ani tento rok ich výtvarné práce nechýbali medzi súťažiacimi. Zapojili sa nielen žiaci 1. stupňa, ale svoje práce priniesli do školy aj žiaci 2. stupňa.

      Medzi ocenenými v okresnom kole sa umiestnila výtvarná práca štvrtáka Rolanda Schefčíka, ktorá v 2. kategórii ZŠ získala postup do celoslovenského kola.

      Gratulujeme!

    • Oznam pre rodičov budúcich prvákov
     • Oznam pre rodičov budúcich prvákov

     • Milí rodičia budúcich prvákov !

      Tento rok sa zápis žiakov do 1. ročníka na školský rok 2021/2022 uskutoční v termíne od 1. apríla 2021 do 30.apríla 2021.

      Ak bude v čase konania zápisov pretrvávať mimoriadna situácia, núdzový stav alebo výnimočný stav vyhlásený v súvislosti s ochorením COVID-19, zápisy sa budú organizovať bez osobnej prítomnosti detí.

      Pri zápise potrebujete:

      1. osobné údaje o dieťati v rozsahu
      • meno a priezvisko (je žiaduce, aby bolo uvedené  v tvare totožnom ako na rodnom liste),
      • dátum a miesto narodenia,
      • adresa trvalého pobytu alebo adresa miesta, kde sa dieťa alebo žiak obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu,
      • rodné číslo,
      • štátna príslušnosť,
      • národnosť
      1. osobné údaje o zákonných zástupcoch dieťaťa v rozsahu
      • meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu,
      • adresa miesta, kde sa zákonný zástupca obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu
      • kontakt na účely komunikácie.

      Zápis do 1. ročníka Evanjelickej základnej školy Zlatice Oravcovej bude možné uskutočniť niekoľkými spôsobmi alebo ich kombináciou:

      Zápis prostredníctvom formulára

      Elektronickú prihlášku nájdete tu :

      https://ezsrs.edupage.org/register/

      Zápis papierovou formou

       Ak nemáte možnosť elektronicky komunikovať so školou, môžete formulár vyplniť osobne v základnej škole alebo požiadať o papierovú formu formulára na riaditeľstve školy.

      Oznamujeme Vám, že v dňoch 7. až  9. apríla 2021 v čase od 12.00 do 16:00 budú kontaktné dni k zápisu. V tieto dni bude vedenie školy   pripravené rodičom a zákonným zástupcom zodpovedať otázky ohľadom zápisu ich dieťaťa do školy čo najbezpečnejším spôsobom a s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení.

      Sledujte aj našu facebookovú stránku facebook.com/ezszo

  • Kontakty

   • Evanjelická základná škola Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote
   • eskola@rsnet.sk
   • +421 047 5631127 0910 826 269 - riaditeľ školy 0911 826 269 - riaditeľstvo, resp. ekonomický úsek školy Školská jedáleň - pre vyhlasovanie žiakov z obedu 047/ 5622281 0915 959 472
   • Daxnerova 42, 979 01 Rimavská Sobota
   • 37955942
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje